رمز الخبر: ۲۵۹۲۳
تأريخ النشر: 12:39 - 26 September 2010


متحف السينما الايرانية

عمارت موزه سينماي ايران

نمايي از يک سينما در موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران


پوستر تبليغ فيلم هاي قديمي در موزه سينماي ايران

بليط هاي قديمي سينما در موزه سينماي ايران

عروسك هاي برنامه هاي سينمائي و كودك و نوجوان در موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران

لوح ها و تنديس هاي اهدائي به موزه سينماي ايران

ميكروفن صدابرداري قديمي در موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران

دستگاه آپارات قديمي در موزه سينماي ايران

قاب نگاتيو فيلم در موزه سينماي ايران

موزه سينماي ايران

عكسي از عزت الله انتظامي در موزه سينماي ايران


مدفع هاون من طراز "رزم" يبلغ مداه 16 كلم – طهران

رونمايي از خمپاره‌انداز

رونمايي از خمپاره‌انداز

رونمايي از خمپاره‌انداز

خمپاره‌انداز

بازديد سردار وحيدي وزير دفاع از خط توليد خودرو تاكتيكي كويران

بازديد سردار وحيدي وزير دفاع از خط توليد خودروي تاكتيكي كويران

بازديد سردار وحيدي وزير دفاع از خط توليد خودرو تاكتيكي كويران

خودروي تاكتيكي كويران