رمز الخبر: ۲۶۷۴۱
تأريخ النشر: 11:53 - 28 October 2010


شحن الوقود في قلب مفاعل محطة بوشهر النووية


قطاف الرمان في قرية انبوه شمالي ايران

باغ انار در روستاي انبوه


خودروهاي گردشگران در روستاي انبوه

خودروهاي گردشگران در روستاي انبوه

چيدن انار در روستاي انبوه در يکصد و هشتاد کيلومتري جنوب شهر رشت

چيدن انار در باغ هاي روستاي انبوه

چيدن انار در باغ هاي روستاي انبوه

حمل انارهاي چيده شده به خارج از باغ

چيدن انار در روستاي انبوه در يکصد و هشتاد کيلومتري جنوب شهر رشت

انارهاي چيده شده در محيط باز باغ

انارهاي دانه شده توسط روستائيان

دانه کردن انار توسط زن روستايي

دانه کردن انارها توسط زنان روستايي

انارهاي دانه شده توسط روستائيان

انارهاي چيده شده در باغ روستاي انبوه

انارهاي چيده شده توسط کشاورزان پس از ريختن در گوني از باغ خارج مي شود

انارهاي چيده شده در باغ روستاي انبوه

تهيه رب انار پس از برداشت انار از باغ توسط روستائيان


الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200