رمز الخبر: ۲۷۵۰
تأريخ النشر: 19:07 - 14 February 2008
 
محافظه کرمان جنوبی شرق ایران