رمز الخبر: ۲۷۹۴
تأريخ النشر: 20:05 - 17 February 2008
مراسم اختتام مهرجان فجر الدولی للمسرح فی طهران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عاصفه رملیه فی مدینه اهواز بمحافظه خوزستان جنوبی غرب ایران