رمز الخبر: ۲۸۷۲
تأريخ النشر: 21:47 - 20 February 2008
هجره الطیور الی جزیره قشم فی الخلیج الفارسی جنوبی ایران
 
 
 
 
 
 
 

عاصفه رملیه فی مدینه اهواز بمحافظه خوزستان جنوبی غرب ایران