رمز الخبر: ۳۰۰۱۳
تأريخ النشر: 18:48 - 18 April 2011
مازیار بیجنی - ایران