رمز الخبر: ۳۱۲۴۴
تأريخ النشر: 17:21 - 31 December 2011
آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90

آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90


آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90

آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90

آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90
آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90
آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90

آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90
آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90
آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90
آخرین روز از مرحله تاکتیکی رزمایش دریایی ولایت 90

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200