رمز الخبر: ۳۱۳۷۷
تأريخ النشر: 09:29 - 11 March 2012

بازگشت اصغر فرهادی از جشنواره فیلم اسکاربازگشت اصغر فرهادی از جشنواره فیلم اسکاربازگشت اصغر فرهادی از جشنواره فیلم اسکار