رمز الخبر: ۳۱۴۶۶
تأريخ النشر: 15:23 - 22 April 2012
ارنا - ضرب زلزال بقوه 1/4 درجات علی مقیاس ریختر فی الساعه الحادیه عشره و8 دقائق و 56 ثانیه من قبل ظهر الیوم الاحد ضواحی مدینه شهمیرزاد الواقعه بین محافظتی سمنان و مازندران وسط ایران .

و افاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسه الجیوفیزیاء فی جامعه طهران بان الزلزال وقع فی نقطه تقاطع خطی 35/99 درجه عرض شمالی و33/53 درجه طول شرقی .