رمز الخبر: ۳۲۳۱۴
تأريخ النشر: 15:58 - 22 February 2014
مهرجان الموسیقی في مدینة یاسوج وسط ایران