بحث
Tag: شوشمی
معبر "شوشمی" الحدودی مع ایران معبرا حدودیا رسمیا بین البلدین... وأعتبر أیده بور تعیین معبر شوشمی معبرا رسمیا لتنقل المسافرین... واضاف أن المشاورات والاجراءات اللازمة بشان التنقل عبر معبر شوشمی...
رمز الخبر: ۳۹۳۳۷    تأريخ النشر : ۲۰۱۸/۰۲/۲۵


فی بانه و" شوشمی" فی باوه وتم إبلاغها من قبل...
رمز الخبر: ۳۹۰۶۵    تأريخ النشر : ۲۰۱۸/۰۲/۰۷


آخرالاخبار
الاکثر قراءة