علی حاتمی چگونه مشروطه را روایت کرد؟ (فیلم)

کیفیت پایین

{$sepehr_media_916924_640_360}

کیفیت خوب

{$sepehr_media_916925_640_360}

عصر ایران؛ محسن ظهوری ـ «علی حاتمی» اکثر قصه‌هایش را در سینما و تلویزیون درباره یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر نوشته است؛ در سلسله‌ای که نهایتا به مشروطه ختم شد تا مردم هم در امور مملکت مشارکت کنند. او راوی قصه‌های بدیع و زیبایی بود؛ مثل هزار و یک‌شب، از قصه‌ای به قصه‌ای دیگر می‌رفت تا مخاطب را با رویدادهایی از تاریخ آشنا کند که در سرنوشت امروز آن‌ها تاثیر گذاشته. مشروطیت، یکی از مهم‌ترین این رویدادهاست که حاتمی به دفعات در فیلم‌ها و سریال‌های خود به آن پرداخته است. در این فیلم، داستان مشروطه را در آثار او مرور کرده‌ایم که در هر کدام از آن‌ها بخشی از این داستان تاریخی مهم ایران را روایت کرده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشتر ببینید:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ