دهم اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس/ جاذبه‌های سواحل و دریانوردی را معرفی کنیم

   دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس نام‌گذاری شده است. یادداشت حاضر به قلم دکتر منوچهر جهانیان رییس دانشکدۀ علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ در کنار جنبه‌های متنوع جغرافیایی و تاریخی اهمیت خلیج فارس از منظر گردشگری و ضرورت پرداختن به جاذبه های سواحل و دریانوردی خلیج فارس را نیز یادآور شده است.

 به گرارش عصر ایران، متن یادداشت از این قرار است: 

  خلیج فارس خاستگاه و مهد فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ بشری است با پیشینه‌ای بزرگ و گسترده به بلندای تاریخ این سرزمین تا جایی که می‌توان گفت: گهوارۀ فرهنگ‌ها وتمدن‌های بزرگ بشری بوده است. چرا‌که از بدو پیدایش تا به امروز، بستری جغرافيايی در شكل‌دهی روابط فرهنگی، ‌اجتماعی، سياسی، اقتصادی و تجاری ملل مختلف جهان با محوريت توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی و تعامل مثبت و سازنده بوده و زمینه‌های همکاری و گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی جهان را فراهم آورده است.


  فرهنگ و اخلاقیات ایرانیان در طول تاریخ، همواره تأکید بر همدلی، تعامل و همکاری میان مردم و اقوام مختلف بشر داشته و روح همبستگی ، صلح و دوستی در میان آنها را گسترش داده است.


   زندگی و هم‌زيستی در منطقه خلیج فارس با ‌جوشش فرهنگی و اجتماعی اقوام مختلف، بستری را برای تو‌سعه روابط و همکاری های فرهنگی و اجتماعی میان مردمان و کشور های حوزۀ خلیج فارس وسایر مردمان ملل مختلف  فراهم آورده است.


   نام و آوازۀ خلیج فارس، با نام و گستره جغرافیای فرهنگی ایران برای همیشه با تاریخ جهان عجین گشته و اين ارتباط عميق و پايدار ايران در منطقه خليج فارس در اشكال و حوزه‌های مختلف قابل ترسيم، تائيد و تأكيد است و استمرار آن تا دوران معاصر به تصویر درآمده است.


  سير تحولات دوران معاصر بيانگر اقتدار ايرانيان در خليج فارس بوده و همکاری و تعامل میان کشورهای منطقه خلیج فارس تضمین کنندۀ ثبات و آرامش در منطقه است.


  کشور ایران سهم مهم و اساسی در شکل‌گیری و تضمين ثبات منطقه خلیج فارس دارد که با تعامل وتوسعه روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وهمچنین روابط دیپلماتیک در میان کشورهای منطقه خلیج فارس، متضمن ثبات و پایداری در این منطقۀ مهم و حیاتی دنیاست.


   تعیین روز از منظر اقدام ملی و پدافند غيرعامل در مواجهه با نفوذ بیگانگان درمنطقه خلیج فارس اقتضا می‌کند مجموعه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور برای پاس‌داشتِ روز ملی خلیج فارس که ریشه در باورهای ملي، ديني و درونی ایرانیان دارد مشاركت فعال داشته باشند.

دهم اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس/ جاذبه‌های سواحل و دریانوردی را معرفی کنیم


  برنامه‌های علمی و فرهنگی با رویکرد شناخت وآگاهی بخشی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری منطقه خليج فارس می‌تواند بستری را برای معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران و جاذبه‌های متنوع و بی نظیر سواحل و کرانه‌های خلیج فارس، دانش دریانوردی، میهمان‌نوازی مردمان این دیار به سایر مردمان جهان فراهم سازد تا گام مهم و ارزش‌مندی در راستای اعتلای نام خلیج فارس به عنوان مهد و گهوارۀ فرهنگ‌ها وتمدن های بشری جهان برداشته شود.


  گردشگری به عنوان ابزاری در جهت گسترش صلح و دوستی، تعمیق روابط فرهنگی، اجتماعی وتعامل میان مردمان و دولت‌ها به شمار می‌آید که می تواند نقش بسیار سازنده و تأثیر گذاری در راستای همگرایی و توسعۀ روابط و همکاری‌های مشترک میان مردمان و دولت‌های منطقۀ خلیج فارس ایفا کند.


   دولت‌های منطقۀ خلیج فارس براساس اشتراکات فرهنگی، تمدنی و همچنین علاقه‌مندی‌ها و پیوندهای عمیق و ریشه‌دار میراث فرهنگی، زمینۀ حضور مردمان و گردشگران سایر مناطق را برای بازدید و آشنایی بیشتر با میراث کهن و باستانی منطقه خلیج فارس فراهم سازند.


  این مهم موجب رونق و شکوفایی اقتصادی منطقه خلیج فارس، انسجام اجتماعی و زمینه‌های همکاری بیشتر و تعامل منطقه‌ای را گسترش خواهد داد.


  نکوداشت روز ملی خلیج فارس گامی است در جهت معرفی و توجه بیشتر به مردمان این منطقه با پیشینه تاریخی و تمدنی و تاکید بر معرفی آثار و جاذبه های بی نظیر و متنوع گردشگری برای حضور در عرصه های بین‌المللی در جهت تعامل سازنده،همگرایی و هم‌افزایی بیشتر میان کشورهای منطقه خلیج فارس با سایر مردمان و کشورهای دنیا برای رسیدن به توسعه و آبادانی این منطقه ژئواستراتژيک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک.


   برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و انجام اقدامات بهینه در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری در منطقه خلیج فارس با حضور سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی و به کارگیری ظرفیت های بسیار متنوع و جاذبه های بی نظیر گردشگری منطقه خلیج فارس در مسیر معرفی ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، میراث فرهنگی و تمدنی منطقه ،علاوه بر همگرایی منطقه ای، به اشتغال و کارآفرینی و توانمندسازی جوامع میزبان و محلی، بومیان وساکنین منطقه خلیج فارس کمک می‌کند.


   این امر مستلزم تعیین خط مشی‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان و اولویت‌بخشی به سفر و گردشگری و اتخاذ تصمیمات و داشتن برنامه هدف‌مند و جامع، همکاری و هماهنگی بین متولیان بخش‌‌های دولتی و سایر دست اندرکاران مجموعه‌های مرتبط با مقوله فرهنگ و گردشگری است.چنانکه مورد توجه قرار گیرد، زیرساخت های مورد نیاز مهیا گردد؛ علاوه بر رونق اقتصادی، اشتغال، کارآفرینی،توسعه پایدار و شکوفایی منطقه، وفاق و انسجام ملی در میان ساکنین بومی و محلی و همگرایی در بین کشورهای منطقه خلیج فارس به همراه خواهد داشت.