سبد گل ونوس ؛ جادوی خداوند در اعماق اقیانوس را ببینید

عصر ایران - اسفنج های شیشه ای در رده شش پره ‌ویسان (Hexactinellida) حیواناتی هستند که به طور معمول در اعماق اقیانوس یافت می شوند. بافت های آنها حاوی ذرات ساختاری شیشه مانند به نام سوزنه (Spicule) است که از سیلیس ساخته شده اند.

اسفنج شیشه ای

اسفنجی با خانه ای شیشه ای

برخی از گونه های اسفنج شیشه ای سوزنه های بسیار بزرگی تولید می کنند که در الگوهایی زیبا با هم ترکیب شده و یک خانه شیشه ای – اسکلتی پیچیده که اغلب حتی پس از مرگ اسفنج دست نخورده باقی می ماند – را تشکیل می دهند.

اسکلت اسفنج شیشه ای همراه با مواد شیمیایی مختلف از آن در برابر بسیاری از شکارچیان دفاع می کند. با این وجود، برخی از ستاره های دریایی از این موجودات نادر اعماق آب تغذیه می کنند.

اسفنج شیشه ای

بیشتر اسفنج های شیشه ای متصل به سطوحی سخت زندگی می کنند و از باکتری ها و پلانکتون ها تغذیه می کنند. اسکلت های پیچیده آنها برای بسیاری از حیوانات دیگر اعماق آب خانه فراهم می کند.

سبد گل ونوس؛ از معروف ترین گونه های اسفنج شیشه ای

اسفنج شیشه ای

معروف ترین اسفنج شیشه ای گونه ای از Euplectella است که به نام "سبد گل ونوس" معروف است. این گونه اسکلت خود را به شکلی می سازد که گونه های خاصی از سخت پوستان را به دام می اندازد. این اسفنج اغلب میزبان دو باریک پا (Stenopodidea) کوچک شبیه میگو، یک نر و یک ماده، است که زندگی خود را درون اسفنج سپری می کنند. این سخت پوستان درون اسفنج زاد و ولد کرده و وقتی فرزندانشان کوچک هستند، فرار می کنند تا سبد گل ونوس جدیدی را برای خود پیدا کنند.

جفتی که درون سبد گل ونوس زندگی می کنند آن را پاکسازی می کنند و در مقابل، اسفنج با ضایعات خود غذای سخت پوستان را تامین می کند. این حیوانات در نهایت برای فرار از اسفنج بیش از حد بزرگ می شوند، از این رو، مجبور هستند تا پایان عمر خود در آن باقی بمانند.

اسفنج شیشه ای

اسفنج های شیشه ای از جمله موجودات جهان با طول عمر بسیار طولانی هستند. مطالعه ای در سال 2012 که در نشریه Chemical Geology منتشر شد، سن یک اسفنج شیشه ای از گونه Monorhaphis chuni را حدود 11 هزار سال تخمین زد.

اسفنج شیشه ای

اسفنج شیشه ای