آرشیو نظر سنجی
سرعت و کیفیت فنی اینترنت به ویژه در چند ماه اخیر ...
خوب بوده و راضی هستم.
1.91%
راضی کننده نبود ولی بد هم نیست.
10.95%
مرا به ستوه آورده است.
87.13%
تعداد کل آراء : 26721

ایوار- داخلی
آخرین اخبار
ایوار- داخلی
پربازدید ها
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی