آرشیو نظر سنجی
به عملکرد محمد سرافزار در صداوسیما چه نمره ای می دهید؟
0 تا 5
79.84%
6 تا 10
9.8%
11 تا 15
5.45%
16 تا 20
4.91%
تعداد کل آراء : 26845

ایوار- داخلی
آخرین اخبار
ایوار- داخلی
پربازدید ها
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی