آرشیو نظر سنجی
کدام تیم ها از گروه 1 جام ملتهای اروپا صعود می کنند؟
لهستان - یونان
1.15%
لهستان - روسیه
24.31%
لهستان - چک
14.68%
یونان - روسیه
5.39%
یونان - چک
4.07%
روسیه - چک
50.4%
تعداد کل آراء : 1131

ایوار- داخلی
آخرین اخبار
ایوار- داخلی
پربازدید ها
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی