آرشیو نظر سنجی
اگر در انتخابات شرکت خواهید کرد، ترجیحاً به کدام جریان رأی می دهید؟
اعتدالگرایان
14.96%
اصلاح طلبان
67.95%
اصولگرایان
8.61%
مستقل ها
8.48%
تعداد کل آراء : 33839

ایوار- داخلی
آخرین اخبار
ایوار- داخلی
پربازدید ها
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی