کد خبر ۱۰۲۶۸۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ - ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - 02 March 2010

ما با مسلمين اهل تسنن يكي هستيم واحد هستيم كه مسلمان و برادر هستيم . اگر كسي كلامي بگويد كه باعث تفرقه بين ما مسلمانها بشود بدانيد كه يا جاهل هستند يا از كساني هستند كه مي خواهند بين مسلمانان اختلاف بيندازند. قضيه شيعه و سني اصلا در كار نيست ما همه با هم برادريم .

عوامل اجانب كه منافع خود و اربابشان را در خطر مي بينند براي تحريك برادران اهل سنت و دامن زدن به برادر كشي قضيه شيعه و سني را طرح نموده و مي خواهند با شيطنت بين برادران اختلاف ايجاد كنند. در جمهوري اسلامي همه برادران سني و شيعه در كنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوي هستند. هر كس خلاف اين را تبليغ كرد دشمن اسلام و ايران است و برادران كرد بايد اين تبليغات غير اسلامي را در نطفه خفه كنند.

من مكرر اعلام كرده ام كه در اسلام نژاد زبان قوميت و ناحيه مطرح نيست . تمام مسلمين چه اهل سنت و چه شيعي برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزايا و حقوق مسلمين اسلامي هستند. از جمله جنايتهايي كه بدخواهان به اسلام مرتكب شده اند ايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعي است . من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم كه اين شايعات را محكوم و شايعه سازان را به جزاي اعمالشان برسانند.

در اسلام نژاد گروه دستجات زبان اين طور چيزها مطرح نيست . اسلام براي همه و به نفع همه و ما با شما برادر هستيم به حكم قرآن به حكم اسلامي و از هم جدا نيستيم . با كردها با تركها با بلوچها همه برادر و بايد با هم زندگي كنيم .

الان يك مملكتي است كه دست اجانب از آن كوتاه شده و اين جنايتكارهاي داخلي هم يا فرار كردند يا در زوايا هستند. البته آنها به اين زودي نمي توانند خارجيها آنهايي كه منافع ما را مي بردند به اين زودي نمي توانند كه دست بردارند و ما هم به آنها مجال نخواهيم داد ان شاالله . آن چيزي كه من تاكيد كردم يكي همين معنا بود كه گمان نكنند برادرهاي سني ما كه در اسلام اين معنا مطرح باشد كه فرقي مابين شما و ما باشد. همان طور كه شما چهار مذهبي كه در اهل تسنن هست چطور آن مذهب با آن مذهب دوتاست لكن برادر هم هستند دشمن نيستند اين هم يك مذهب خامسي است كه دشمني در كار نيست همه برادري همه مسلمان همه اهل قرآن همه تابع رسول اكرم .

لازم است برادران ايراني و شيعيان ساير كشورها از اعمال جاهلانه كه موجب تفرق صفوف مسلمين است احتراز كنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد و تشكيل نماز جماعات در منازل و گذاشتن بلندگوهاي مخالف رويه اجتناب نمايند و از افتادن روي قبور مطهره و كارهايي كه گاهي مخالف شرع است جدا اجتناب كنند.

يك دسته از مسلمانان شيعه هستند و يك دسته اي از مسلمانان سني يك دسته حنفي و دسته اي حنبلي و دسته اي اخباري هستند. اصلا طرح اين معنا از اول درست نبود. در يك جامعه اي كه همه مي خواهند به اسلام خدمت كنند و براي اسلام باشند اين مسائل نبايد طرح شود. ما همه برادر هستيم و با هم هستيم ... ما نبايد با هم اختلاف و يا يك تضادي داشته باشيم . ما همه با همه برادريم . برادران شيعه و سني بايد از هر اختلافي احتراز كنند. امروز اختلاف بين ما تنها به نفع آنهايي است كه نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفي و يا ساير فرق . آنها مي خواهند نه اين باشد نه آن راه را اين طور مي دانند كه بين شما و ما اختلاف بيندازند. ما بايد توجه به اين معنا بكنيم كه همه ما مسلمان هستيم و همه ما اهل قرآن و اهل توحيد هستيم و بايد براي قرآن و توحيد زحمت بكشيم و خدمت بكنيم .

از ملي گرايي خطرناكتر و غم انگيزتر ايجاد خلاف بين اهل سنت و جماعت با شيعيان است و القاي تبليغات فتنه انگيز و دشمني ساز بين برادران اسلامي است و بحمدالله تعالي در انقلاب اسلامي ايران هيچ اختلافي بين اين دو طايفه وجود ندارد و همه با دوستي و اخوت در كنار هم زندگي مي كنند و اهل سنت كه در ايران جمعيتش بيشمارند و در اطراف و اكناف كشور زيست مي كنند و داراي علما و مشايخ بسيار هستند با ما برادر و ما با آنها برادر و برابريم و آنان با نغمه هاي نفاق افكنانه اي كه بعضي جنايتكاران و وابستگان به صهيونيستم و آمريكا ساز نموده اند مخالفند. برادران اهل سنت در كشورهاي اسلامي بدانند كه عمال وابسته به قدرتهاي شيطاني بزرگ خيرخواه مسلمين و اسلام نيستند و لازم است مسلمانان از آن تبري كنند و به تبليغات نفاق افكنانه آنان گوش فرا ندهند. من دست برادري به تمام مسلمانان متعهد جهان مي دهم و از آنان مي خواهم كه به شيعيان به چشم برادري عزيز نگاه كنند و با اين عملشان همانند هميشه نقشه هاي شوم اجانب را خنثي كنند.

اين جماعات بسيار موثر است بسيار خوبي است . اگر بركت جمهوري اسلامي جز اين نبود. اين يك بركت بزرگي است كه ما را و همه برادرهاي اهل تشيع و تسنن را يك جا جمع كرده و همه مان براي اسلام مي خواهيم كوشش كنيم و بايد همه ما توجه داشته باشيم كه مبادا يك وقت تبليغي بشود كه در طول تاريخ تقريبا شده است كه ما را برادرها را از هم جدا كردند اهل سنت را با ما جدا كردند ما را از آنها جدا كردند بايد اينها را توجه بكنيم بايد ما با هم برادر باشيم نگذاريم ديگران بيايند همه چيزمان را ببرند و ما بنشينيم دعوا كنيم سر يك چيزي كه نبايد دعوا بكنيم . در هر صورت جماعات بايد اين جمعه ها بايد هرچه بيشتر و هرچه بزرگتر و ملت بايد هرچه بيشتر به اين جماعات حاضر بشود و جمعه را بزرگ بشمارد و خطبا هم در خطبه هاي خودشان مردم را بيدار كنند مردم را دعوت كنند به صلاح دعوت كنند به اينكه اين توطئه هايي كه در اطراف هست الان اين توطئه ها براي محو اسلام است بيدار كنند مردم را تا ان شاالله توفيق حاصل بشود و ملت ما الان كه بيدار است و متوجه است برسد به آنجايي كه همه احكام اسلام در اين مملكت پياده بشود و اين الگويي بشود از براي همه ممالك اسلامي . و من از اين جلسه اي كه آقايان درست كردند و اجتماع كردند و برادرهاي اهل سنت و اهل تشيع همه جمع شدند و مسائل را طرح كردند بسيار كار خوبي است و من متشكرم از همه كه ان شاالله باز هم اجتماعاتشان را بكنند و رسيدگي به حال ملت بكنند. شما بايد به حال اين ملت رسيدگي بكنيد از توطئه ها خبر بشويد و جلوگيري كنيد و مردم را بيدار بكنيد.

شما برادران مي دانيد كه به هر نحوي تشبثات خارجي و آنهايي كه در راه آنها قدم بر مي دارند يا به اسم اسلام يا به اسما ديگر همه در كارند كه اين انقلاب را كه به نفع همه كشور و خصوص طبقه هاي كشاورز و كارگر و مستضعفان است از بين ببرند و باز اين كشور را كه با خون صدها هزار نفر و معلولين به ما اعطا شده است با ايجاد اختلاف از بين ببرند و بر ما همه و بر شما همه است كه هوشيار باشيم و اين توطئه ها را يا از بين ببريم و يا با بي اعتنايي از كنار آنها عبور كنيم . الان اجتماعاتي هست كه به اسم شيعه و سني بناي بر ايجاد اختلاف دارند...

اگر خداي نخواسته اين قدرتهاي بزرگ در ايران برگردند نه اسلامي و نه اهل سنتي و نه اهل تشيعي باقي مي گذارند. اگر اينها اين دفعه خداي نخواسته برگردند براي اينكه از اين برادران سني و شيعه صدمه ديدند و از اجتماعات آنهاي نفعهاي خودشان را چپاولگريهاي خودشان را از دست داده اند اين دفعه بدانيد كه خداي نخواسته اگر آنها برگردند اساس اسلام را كه منشا اجتماع شما برادران بود از بين خواهند برد. برادران بيدار باشند و كساني كه درصددد اين هستند كه بين برادران شيعي و سني اختلاف بيندازند اگر وابسته به آمريكا يا شوروي هستند آنها نصيحت را معلوم نيست بپذيرند و اما اگر وابسته به آنها نيستند و براي اسلام و براي كشور اسلامي خودشان و براي مسلمين مي خواهند كاري بكنند راه ايجاد اختلاف نيست راه اين است كه تمام گروه ها را به هم آشتي بدهند و اين اجتماعي كه بحمدالله در ايران پيدا شده است و اين وحدت كلمه اي كه بين همه قشرهاي كشور پيدا شده است كوشش كنند كه محفوظ باشد. ما در سايه آرامش و وحدت مي توانيم اين كشور را به مقاصد عاليه اسلامي برسانيم و اين مستضعفين را از آن ظلمهايي كه در طول تاريخ به آنها شده است نجات دهيم . اگر آرامش نباشد كشاورزي نخواهد بود اگر آرامش نباشد صنعت نخواهد راه افتاد اگر آرامش نباشد اصلاحاتي كه بايد بشود و براي مستضعفين عمل بشود نخواهد شد. شما ببينيد كه در كردستان و در خوزستان كه آشوب بپا كردند و بعضي از آنها هم كه آشوب را بپا كردند با اسم اسلام بود تاكنون دولت نتوانسته است آنجاها يك عمل چشمگير مثبتي ايجاد كند براي اينكه محيط ناآرام فرصت نمي دهد كه كساني كه بخواهند خدمت كنند درست بتوانند خدمت كنند. چطور ممكن است كه كشاورزي در يك محيطي كه خرمنها را اشخاص فاسد آتش مي زنند به نتيجه برسد و چطور ممكن است صنعت در يك محيطي كه كارگران را به اعتصاب و اشتغال به كارهاي غير انساني وادار مي كنند تاثير داشته باشد و نتيجه بدهد برادران من ! برادران اهل سنت ! برادران اهل تشيع ! همه توجه داشته باشيد كه ريشه هاي فسادي كه شماها را در تحت فشار ظلم و زير چكمه هاي دژخيمان خودشان خرد كردند در طول تاريخ و الان از بين شما بحمدالله رفته اند و مي روند اينها در صددند كه با اسمهاي مختلف شما را به جان هم بيندازند و نتيجه بگيرند. الان در اطراف كشور همين اشخاصي كه مي خواهند اين كشور را به حلقوم آمريكا يا شوروي بيندازند مشغول فعاليتند در اطرافي كه شماها هم هستيد مشغولند در شمال بيشتر مشغولند در خود تهران مشغولند و اجتماعاتي دارند.

آنهايي كه مي خواهند بين اهل سنت و تشيع فاصله ايجاد كنند نه سني هستند و نه شيعه آنها اصلا به اسلام كاري ندارند والا كسي كه به اسلام اعتقاد داشته باشد در زماني كه ما بايد با وحدت مسلمين پيروز بشويم به اختلافات و مسائل اختلافي دامت نمي زند اينها نيست جز اينكه قدرتهاي بزرگ فهميده اند آن چيزي كه آنان را عقب زده است اسلام و وحدت مسلمين و برادري بين همه امت اسلامي است از اين جهت شروع كرده اند اختلاف ايجاد كنند... ما با هم برادر بوده و هستيم و خواهيم بود مصلحت ما مصلحت شماست . ما همه بايد اسلام و قرآن را حفظ كنيم ... هرگونه اختلاف به ضرر اسلامي و به نفع دشمن به نفع آمريكا و شوروي است .

من از همه توقع دارم كه به حرف مفسدين گوش نكنند و هر كس ايجاد اختلاف كند بدانيد كه از خارج از الهام گرفته است و مقصودش از بين بردن اسلام است تا باز مثل سابق شود كه در تحت سلطه اجانب باشيم . (منبع : وحدت از ديدگاه امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام )
لازم است برادران ايراني و شيعيان ساير كشورها از اعمال جاهلانه كه موجب تفرقه صفوف مسلمين است احتراز كنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند

برادران شيعه و سني بايد از هر اختلافي احتراز كنند. امروز اختلاف بين ما تنها به نفع آنهايي است كه نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفي و يا ساير فرقه ها آنها مي خواهند نه اين باشد نه آن راه را اين طور مي دانند كه بين شما و ما اختلاف بيندازند

الان اجتماعاتي هست كه به اسم شيعه و سني بناي بر ايجاد اختلاف دارند. آنهايي كه مي خواهند بين اهل سنت و تشيع فاصله ايجاد كنند نه سني هستند و نه شيعه قدرت هاي بزرگ فهميده اند آن چيزي كه آنان را عقب زده است اسلام و وحدت مسلمين و برادري بين همه امت اسلامي است از اين جهت شروع كرده اند اختلاف ايجاد كنند.

منبع: جمهوری اسلامی

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
با "ارزهای دیجیتال" چقدر آشنایی دارید؟
کاملا آشنا هستم
اطلاعات اندکی دارم
هیچ اطلاعی ندارم