کد خبر ۱۰۲۷۵۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۷ - ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - 02 March 2010
در دويست و شصت و چهارمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران، طبق توافقات صورت گرفته شوراي شهر با فرمانداري تهران برخي از تبصره‌هاي بودجه مصوب سال 89 شهرداري تهران اصلاح و چند تبصره ديگر به آن اضافه شد.
فارس: طبق توافقات صورت گرفته شوراي شهر با فرمانداري تهران بودجه مصوب سال 89 شهردار تهران اصلاح شد.

در دويست و شصت و چهارمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران، طبق توافقات صورت گرفته شوراي شهر با فرمانداري تهران برخي از تبصره‌هاي بودجه مصوب سال 89 شهرداري تهران اصلاح و چند تبصره ديگر به آن اضافه شد.

بر اين اساس در تبصره هفدهم اين مصوبه عبارت «مؤسسات اعتباري داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي» از متن تبصره حذف شد، با اين تغيير به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود بخشي از درآمدهاي حاصله و ماده حساب‌هاي بانكي مخصوص سپرده و جاري خود را نزد هر يك از بانك‌ها به صورت سپرده جاري و سرمايه‌گذاري مدت‌دار توديع كرده و سود مربوطه را در كدهاي درآمدي تحت عنوان «درآمد حاصل از وجوه و سپرده‌هاي شهرداري» و «ثبت سپرده معاونت شهرداري» منظور كند.

تبصره 22 بودجه مصوب سال 89 شهرداري نيز تغيير كرد و بر اين اساس مبلغ 30 ميليارد ريال اعتبار بودجه جاري اين مصوبه تحت عنوان كمك به انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران دوره چهارم صرفاً از طريق كمك به فرمانداري تهران مطابق قوانين و مقررات موضوع هزينه خواهد شد.

چند تبصره ديگر نيز به بودجه مصوب سال 89 شهرداري اضافه شد بر اين اساس در تبصره پنجاهم مبلغ 50 ميليارد ريال بودجه جاري اين مصوبه تحت عنوان كمك به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي در شهر در اجراي قانون تأسيس كتابخانه عمومي به طور مستقيم در اختيار هيئت امناي انجمن كتابخانه‌هاي تهران قرار مي‌گيرد و در چارچوب قانون مذكور هزينه شود.

همچنين همه فعاليت‌هاي شهرداري و مؤسسات وابسته در زمينه ايجاد و بهره برداري از كتابخانه‌هاي شهر پس از تأييد هيئت امناي انجمن كتابخانه‌ها به اجرا درمي‌آيد، شهرداري تهران موظف است حداكثر تا پايان فروردين 89 نسبت به اخذ تأييديه انجمن مذكور اقدام كند.

با اضافه كردن تبصره 51 نيز مبلغ 68 ميليارد ريال اعتبارات عمراني اين مصوبه تحت عنوان عمليات عمراني واقع در حريم شهر تهران با هماهنگي و تحت نظارت فرمانداري تهران در روستاهاي منتخب و پروژه‌هاي مورد تأييد فرمانداري هزينه خواهد شد. شهرداري تهران موظف است اعتبار موضوع اين تبصره را به طور كلي از محل اعتبارات نقدي تخصيص دهد.

همچنين طبق اصلاحات انجام شده در بودجه شهرداري تهران مبلغ 70 ميليارد ريال تحت عنوان تأمين نيروي انساني كارگري و كارمندي كسر و مبلغ 50 ميليارد ريال تحت عنوان كمك به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر تهران موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي شهرها منظور مي‌شود و مبلغ 20 ميليارد ريال تحت عنوان كمك به برگزاري بهينه انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران، دوره چهارم اضافه مي‌شود.

بر اين اساس شهرداري تهران موظف است به منظور هماهنگي با برنامه بودجه مصوب 5ساله شهرداري نسبت به ارائه محل اقتباس همه رديف‌هاي برنامه، طرح و پروژه مصوب بودجه سال 89 از برنامه 5 ساله مذكور حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 89 به شوراي شهر تهران اقدام كند.

در جلسه امروز شورا موضوع ديگري كه خارج از دستور جلسه بود مطرح و به تصويب رسيد، بر اين اساس مصوبه دريافت حق الارض از شركت‌هايي مانند مخابرات و آب با حذف شركت برق اصلاح و تصويب شد.

رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره گفت: مطابق قانون شركت برق از پرداخت هرگونه حق‌الارض معاف است.

در جلسه امروز شورا لايحه اساسنامه سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي تهران و همچنين لايحه اساسنامه مديريت سازمان مديريت پسماند شهر تهران بررسي و تصويب شد.
ارسال به دوستان
پربازدید ها
وب گردی
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری