کد خبر ۱۰۵۴۰۵
تاریخ انتشار: ۰۰:۲۱ - ۰۷ فروردين ۱۳۸۹ - 27 March 2010
واحد مرکزی خبر: کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را به تفکیک استان و ائتلافهای پیروز اعلام کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات را به شرح زیر اعلام کرد":

1- فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق، 91 کرسی .

2- ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق 89 کرسی.

3- ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم ، 70 کرسی .

4- ائتلاف کردستان43 کرسی .

5 - فهرست تغییر 8 کرسی .

6- جبهه التوافق، 6 کرسی .

7-ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور، 4 کرسی.

8 -اتحاد اسلامی کردستان 4 کرسی .

9 -جماعت اسلامی کردستان2 کرسی .

10 - اقلیت ها، 8 کرسی.
نتیجه انتخابات عراق به تفکیک استان ها:

1- بصره : کرسی های اختصاص یافته به این استان بیست و چهار کرسی بود که ائتلاف ملی عراق به ریاست سید عمار الحکیم، هفت کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی سه کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی چهارده کرسی به دست آوردند.

2 - میسان : تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، ده کرسی بود که ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم شش کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی چهار کرسی به خود اختصاص دادند.

3 - ذی قار : تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان هجده کرسی بود که بر این اساس، ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم، نُه(9) کرسی ، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی هشت کرسی و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی یک کرسی کسب کردند.

4 -المثنی : تعدادکرسی های اختصاص یافته به این استان هفت کرسی بود که ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم سه کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی چهار کرسی به خود اختصاص دادند.

5 - القادسیه: تعداد کرسی های اختصاص یافته برای این استان، یازده کرسی بود که ائتلاف ملی عراق ، پنج کرسی و ائتلاف العراقیه، دو کرسی و ائتلاف دولت قانون چهار کرسی به دست آورد.

6 -نجف : تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان،دوازده کرسی بود که ائتلاف ملی عراق، پنج کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی هفت کرسی به دست آورد.

7 -صلاح الدین: تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، دوازده کرسی بود که فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، هشت کرسی، جبهه التوافق عراق، دو کرسی ، ائتلاف وحدت عراق به رهبری جواد البولانی وزیر کشور، دو کرسی.

8 -واسط: کرسی های اختصاص یافته به این استان، یازده کرسی بود، که ائتلاف ملی عراق، چهار کرسی، فهرست العراقیه دو کرسی و ائتلاف دولت قانون، پنج کرسی به دست آوردند.

9 -کربلا: تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، ده کرسی بود. ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم، سه کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی یک کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، شش کرسی به دست آوردند.

10 -بابل: تعدادکرسی های اختصاص یافته به این استان، شانزده کرسی بود. ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم، پنج کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، سه کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی هشت کرسی به دست آوردند.

11 -الانبار: تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، چهارده کرسی بود. فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی یازده کرسی، جبهه التوافق عراق دو کرسی و ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور عراق یک کرسی به دست آوردند.

12 -دیاله: تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، سیزده کرسی بود. ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم سه کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، هشت کرسی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی یک کرسی.

13 -کرکوک : تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، دوازده کرسی بود. فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی شش کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی نیز شش کرسی دیگر را به خود اختصاص دادند.

14 -نینوا: تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، سی و یک کرسی بود. ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم یک کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، بیست کرسی، جبهه التوافق عراق یک کرسی و ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور عراق یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی هشت کرسی به دست آوردند.

15- سلیمانیه : تعدادکرسی های اختصاص یافته به این استان هفده کرسی بود که اتحاد اسلامی کردستان دو کرسی، گروه التغییر شش کرسی، جماعت اسلامی کردستان عراق یک کرسی و ائتلاف کردستان نیز هشت کرسی به دست آوردند.

16-اربیل : تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، چهارده کرسی بود که اتحاد اسلامی کردستان یک کرسی، گروه التغییر دو کرسی، جماعت اسلامی کردستان عراق یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی ده کرسی به خود اختصاص دادند.

17 -دهوک : تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، ده کرسی بود که اتحاد اسلامی کردستان یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی نُه(9) کرسی به دست آوردند.

18 -بغداد : تعداد کرسی های اختصاص یافته به پایتخت عراق، شصت و هشت کرسی بود که بر این اساس، ائتلاف ملی عراق به ریاست سید عمار الحکیم هفده کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی بیست و چهار کرسی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی بیست و شش کرسی و جبهه التوافق عراق هم یک کرسی به دست آوردند.تعداد کرسی های اختصاص یافته به اقلیتها به این شرح است:

ایزیدیها یک کرسی، شبکی ها یک کرسی، صابئین یک کرسی و مسیحیان هم پنج کرسی به دست آوردند.

کرسی های علی البدل:

تعداد کرسی های علی البدل هفت کرسی بود که در میان گروههای پیروز به این شرح توزیع شد:

ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم، دو کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی دو کرسی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی دو کرسی و ائتلاف کردستان یک کرسی کسب کردند.

قاسم العبودی سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد اسامی نمایندگان کرسی های علی البدل پس از تائید دادگاه فدرال اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق گفت نتایج انتخابات از طریق چندین سازوکار مورد بازنگری قرار گرفت.

وی افزود : آرای چند حوزه انتخاباتی به سبب درست بودن شکایتها، باطل اعلام شد.

العبودی تاکید کرد: مدت اعتراض به نتایج نهایی انتخابات، سه روز است که از فردا آغاز می شود.

گفتنی است نوری المالکی به نتایج انتخابات معترض است و می گوید که به نفع فهرست علاوی ، تقلب هایی شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری