کد خبر ۱۲۴۷۱۳
با برگزاري مراسم قرعه‌کشي ليگ دهم برنامه کامل دور رفت مشخص شد.
فوتبال3: با برگزاري مراسم قرعه‌کشي ليگ دهم برنامه کامل دور رفت مشخص شد.
    
برنامه کامل دور رفت ليگ برتر به شرح زير است:
(نام تيم‌هاي ميزبان ابتدا آمده است)

هفته اول 5 مرداد

فولاد خوزستان- استيل آذين
سايپا - صبا
پرسپوليس- تراکتورسازي
استقلال- شهرداري تبريز
راه‌آهن- سپاهان
ملوان- نفت تهران
شاهين بوشهر- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
پاس همدان- مس کرمان
ذوب آهن اصفهان -پيکان

هفته دوم 10 مرداد

استقلال- فولاد خوزستان
X (نفت آبادان- داماش گيلان)-سايپا
استيل‌آذين- پاس همدان
صباي قم- پرسپوليس
تراکتورسازي- راه‌آهن
نفت تهران- شهرداري تبريز
پيکان- شاهين بوشهر
مس- ذوب‌آهن
سپاهان- ملوان انزلي

هفته سوم 15 مرداد

فولادخوزستان- سپاهان
پرسپوليس - سايپا
استيل‌آذين- نفت تهران
ذوب‌آهن- استقلال
راه‌آهن- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شاهين بوشهر- صباي قم
ملوان- مس کرمان
پاس همدان- پيکان
تراکتورسازي- شهرداري تبريز

هفته چهارم 22 مرداد

نفت تهران- فولاد
سايپا- ذوب‌آهن
استيل‌آذين- استقلال
X(نفت آبادان- داماش گيلان)- پرسپوليس
صباي قم- راه‌آهن
سپاهان- شاهين بوشهر
مس کرمان- شهرداري تبريز
پيکان-ملوان انزلي
پاس همدان- تراکتورسازي

هفته پنجم 26 مرداد

فولاد- صباي قم
ملوان- سايپا
استيل‌آذين- مس
راه‌آهن- پرسپوليس
استقلال- پيکان
پاس همدان- نفت
شاهين بوشهر- تراکتورسازي
ذوب‌آهن- سپاهان
شهرداري تبريز- X(نفت آبادان- داماش گيلان)

هفته ششم 31 مرداد

مس کرمان- فولاد
سايپا- راه‌آهن
پيکان قزوين -استيل‌آذين
پرسپوليس- شاهين بوشهر
نفت تهران- استقلال
تراکتورسازي- ملوان
X (نفت آبادان- داماش گيلان)-ذوب‌آهن
صباي قم- شهرداري تبريز
سپاهان- پاس همدان

هفته هفتم 5 شهريور

فولاد- پرسپوليس
پاس همدان- سايپا
استيل آذين- تراکتورسازي
استقلال- سپاهان
شاهين بوشهر- راه‌آهن
نفت تهران- مس کرمان
ملوان -X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- پيکان قزوين
ذوب‌آهن- صباي قم

هفته هشتم 19 شهريور

X(نفت آبادان- داماش گيلان)- فولاد خوزستان
سايپا- شاهين بوشهر
استيل آذين- صباي قم
پرسپوليس- پاس همدان
مس کرمان- استقلال
راه‌آهن- ملوان
پيکان قزوين- نفت تهران
تراکتورسازي- ذوب‌آهن
سپاهان - شهرداري تبريز

هفته نهم 26 شهريور

فولاد- پيکان
سايپا- استقلال
استيل‌آذين- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- پرسپوليس
ذوب‌آهن- راه‌آهن
نفت- سپاهان
ملوان- شاهين
مس- تراکتورسازي
صباي قم- پاس

هفته دهم 23 مهر

راه‌آهن- فولاد خوزستان
سايپا- شهرداري تبريز
سپاهان- استيل‌آذين
پرسپوليس - ملوان
صباي قم- استقلال
X (نفت آبادان- داماش گيلان)- پاس همدان
تراکتورسازي - نفت تهران
شاهين- ذوب‌آهن
پيکان- مس کرمان

هفته يازدهم 30 مهر

فولاد خوزستان- تراکتورسازي
استيل‌آذين- سايپا
استقلال- پرسپوليس
راه‌آهن- شهرداري تبريز
نفت تهران- صبا
پاس همدان- شاهين
مس کرمان-(نفت آبادان- داماش گيلان)X
ملوان- ذوب‌آهن
پيکان - سپاهان

هفته دوازدهم 4 آبان

سايپا- فولاد خوزستان
شاهين - استيل آذين
پرسپوليس- ذوب‌آهن
تراکتورسازي - استقلال
راه‌آهن - پاس
نفت- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
سپاهان- مس
ملوان- شهرداري
صبا- پيکان

هفته سيزدهم 9 آبان

فولاد- شاهين
نفت تهران- سايپا
استيل‌آذين - پرسپوليس
استقلال- راه‌آهن
مس کرمان- صبا
پاس همدان- ملوان
پيکان- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- ذوب‌آهن
سپاهان- تراکتورسازي

هفته چهاردهم 14 آبان

فولاد- ملوان
سايپا- مس
راه‌آهن- استيل آذين
پرسپوليس- نفت تهران
X (نفت آبادان- داماش گيلان)- استقلال
شاهين بوشهر- شهرداري
تراکتورسازي- پيکان
ذوب‌آهن- پاس
صباي قم- سپاهان

هفته پانزدهم 18 آبان

فولاد- ذوب‌آهن
پيکان- سايپا
استيل‌آذين- ملوان
مس کرمان- پرسپوليس
استقلال- شاهين بوشهر
راه‌آهن- نفت تهران
پيکان - سايپا
سپاهان-X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- پاس

هفته شانزدهم 7 آذر

پاس - فولاد
سايپا- تراکتورسازي
شهرداري تبريز - استيل‌آذين
پرسپوليس - سپاهان
ملوان- استقلال
راه‌آهن- پيکان
ذوب‌آهن- نفت
شاهين- مس
صباي قم-X(نفت آبادان- داماش گيلان)

هفته هفدهم 12 آذر

فولاد- شهرداري تبريز
سپاهان -سايپا
استيل‌آذين - ذوب‌آهن
پيکان - پرسپوليس
استقلال- پاس
مس- راه‌آهن
نفت تهران- شاهين
صباي قم- ملوان
تراکتورسازي- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری