کد خبر ۱۴۶۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۴ - ۲۳ مرداد ۱۳۸۵ - 14 August 2006

درآمد صادرات نفت، فراورده هاي نفتي و ميعانات گازي كشور طي چهار ماهه نخست سال جاري از مرز 18 ميليارد دلار گذشت.   
 
به گزارش فارس، وصولي خزانه‌داري كل كشور بابت هم ارزريالي صادرات نفت خام در چهارماهه اول سالجاري با احتساب مبلغ 17322 ميليارد ريال صادرات نفت خام (4/1935 ميليون دلار) در سه ماهه اول سالجاري (تاتاريخ تحرير گزارش عملكرد تيرماه سالجاري به خزانه‌داري كل كشور اعلام نشده است ) براي معاوضه با واردات بنزين مورد نيازكشور موضوع بند د، تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، مبلغي در حدود 70482 ميليارد ريال مي‌باشد.
رقم مذكور در مقايسه با 12/4 مبلغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1385 كل كشور درحدود 3/139 درصد تحقق يافته است، مبلغ يادشده در مقايسه با مبلغ ريالي وصولي در سال 1384 در حدود 9/35 درصد كاهش دارد .
به گزارش فارس، طبق اطلاعات دريافت شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي چهارماهه اول سال 1385 مبلغي در حدود 8/15471 ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است، مبلغ مذكور در مقايسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال جاري درحدود 232 درصد تحقق يافته است ، رقم يادشده در مقايسه باصادرات نفت خام در چهارماهه اول سال 1384 (مبلغ 5/13645 ميليون دلار) در حدود 4/13 درصد افزايش دارد .
ضمنا طبق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارماهه اول سال جاري معادل ريالي مبلغ 3/7635 ميليون دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام با نرخ تسعير بازاء هر دلار به طور متوسط در حدود مبلغ 9077 ريال (نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و به حساب هاي مربوط به نام خزانه‌داري كل كشور واريز شده است.
باتوجه به مفاد تصويبنامه شماره 14140/ت 34976 ه مورخ 18/2/1385 وبه استناد بند (2) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان ديماه سال جاري ماهانه معادل مبلغ 1/1446 ميليون دلار (جمعا مبلغ 14461 ميليون دلار ) از ارز حاصل از صادرات نفت خام را به ريال تبديل و وجوه حاصل را به منظور منبع عمومي ريالي پيش‌بيني شده در بند (2) تبصريه (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور موضوع رديف 210101 منظور در قسمت سوم قانون يادشده به حساب تمركز منبع عمومي مربوط به نام خزانه‌ واريز مي‌نمايد.
طي چهارماهه اول سالجاري طبق اطلاعات واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغي در حدود 8/2748 ميليون دلار از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي حاصل شده است .
نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام به شرح يادشده در چهارماهه اول سال جاري به كل دريافت‌ها در حدود 3/35 درصد مي‌باشد ،نسبت مذكور در سال قبل نيز در حدود 6/65 درصد بوده است اين نسبت به با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانوني بودجه سال 1385 كل كشور درحدود 7/27 درصد مي‌باشد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری