کد خبر ۱۵۷۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ - 15 August 2006
وي تصريح كرد: عدم وجود مبناي واقعي نشان مي‌‏دهد كه هدف از حضور شوراي امنيت، اعمال فشار بر ايران براي توقف برنامه قانوني ايران است. اين سياست كوته‌‏نظرانه است، زيرا با محروم كردن اعضا از منافع قانوني‌‏شان به پيمان منع اشاعه تسليحات هسته‌‏اي آسيب مي‌‏رساند. در حالي كه كشورهاي غيرعضو به دليل سرسختي خود امتياز دريافت مي‌‏كنند، اين امر دردسرساز است.

نماينده ايران در سازمان ملل متحد گفت: قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران غيرموجه و غيرسازنده است.

به گزارش ايلنا،"جواد ظريف" در گفت‌‏وگو با شبكه خبري"سي. ان. ان." گفت: هيچ مبناي قانوني براي دخالت شوراي امنيت در برنامه انرژي هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران وجود ندارد، به ويژه زماني كه اين شورا در انجام وظايف واقعي خود در بررسي تهديدها عليه صلح و امنيت بين‌‏المللي شديداً ناكام است.

ظريف گفت: ايران به عنوان عضو پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌‏اي به تعهدات خود عمل كرده است و حق بهره‌‏مندي از حقوق خود تحت اين پيمان را داراست.

وي تأكيد كرد: ايران براي نشان دادن ماهيت صلح‌‏آميز برنامه هسته‌‏اي خود، در سال‌‏هاي اخير درهاي تأسيسات هسته‌‏اي را براي بازرسي غيرمنتظره آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي باز گذارده است و آژانس توانسته است جدي‌‏ترين بازرسي‌‏هايي را كه تاكنون انجام داده است، سازماندهي كند.

ظريف ادامه داد: اين بازرسي‌‏ها شامل بيش از 2000 روز بازرسي در سه سال گذشته بود. ايران با اتخاذ گام‌‏هاي غيرمنتظره و اجازه به بازرسان براي بازديد از تأسيسات نظامي به منظور بررسي اتهامات بي‌‏اساس, حتي فراتر از تعهدات قانوني خود گام برداشته است.

وي گفت: در نتيجه در نوامبر 2003 و در آستانه گزارش‌‏هاي رسانه‌‏ها درباره 18 سال پنهان‌‏كاري ايران, آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي تأييد كرد كه تا اين تاريخ مدركي وجود ندارد كه فعاليت‌‏ها و مواد هسته‌‏اي اعلام نشده در ايران به برنامه هسته‌‏اي مربوط مي‌‏شود. چنين نتايجي در بسياري ديگر از گزارش‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي يافت مي‌‏شود.

جواد ظريف گفت: در بسياري از بيانيه‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي آمده است كه اين آژانس هنوز در موقعيتي نيست كه نتيجه‌‏گيري كند كه مواد يا فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي اظهار نشده در ايران وجود ندارد. اما به اظهارات مكرر آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي كه به چنين نتيجه‌‏اي رسيده است، توجه نمي‌‏شود.

وي افزود: گزارش اخير آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه 45 كشور ديگر در وضعيت مشابه ايران قرار دارند، از جمله 14 كشور اروپايي و تعدادي از اعضاي شوراي امنيت نيز ناديده گرفته شده است.

طبق اظهارات ظريف، اگر آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي اجازه يابد به بازرسي‌‏هاي خود در زمينه فني و بدون مزاحمت سياسي شوراي امنيت ادامه دهد، نتيجه‌‏گيري نهايي درباره برنامه هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران دور از دسترس نيست.

وي گفت: بازرسي‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي در حل مسائل برجسته كه مهم‌‏ترين آن آلودگي خارجي اورانيوم بسيار غني‌‏شده بر روي سانتريفوژهاي وارداتي است، پيشرفت خوبي حاصل كرده است.

ظريف گفت: آنچه قابل درك نيست عجله كشورهاي حامي قطعنامه سازمان ملل متحد براي تصويب پيش‌‏نويس قطعنامه از طريق شوراي امنيت است. آنها در حالي اين كار را انجام دادند كه دولت ايران اعلام كرده است به سه هفته زمان براي بررسي بسته پيشنهادي كشورهاي 1+5 و دستيابي به پاسخ جامع نياز دارد.

وي تصريح كرد: عدم وجود مبناي واقعي نشان مي‌‏دهد كه هدف از حضور شوراي امنيت، اعمال فشار بر ايران براي توقف برنامه قانوني ايران است. اين سياست كوته‌‏نظرانه است، زيرا با محروم كردن اعضا از منافع قانوني‌‏شان به پيمان منع اشاعه تسليحات هسته‌‏اي آسيب مي‌‏رساند. در حالي كه كشورهاي غيرعضو به دليل سرسختي خود امتياز دريافت مي‌‏كنند، اين امر دردسرساز است.

ظريف گفت: اين سياست كوته‌‏نظرانه است زيرا تهديدها به مذاكرات آسيب مي‌‏رساند و راه حل را دشوارتر مي‌‏كند. مردم و دولت ايران به دنبال رويارويي نيستند و هميشه آمادگي خود براي تعامل جدي و مذاكره برمبناي احترام و تساوي دوجانبه را اعلام كرده‌‏اند. آنها همچنين بارها در مقابل بي‌‏عدالتي و فشار انعطاف‌‏پذيري نشان داده‌‏اند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری