کد خبر ۱۹۰۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۰ - ۱۹ خرداد ۱۳۸۶ - 09 June 2007
تحليل هاي دقيق تر ثابت کردند که مغز افراد «چپ چشم» هنگام خواندن متن سمت چپ (نسبت به وقتي که متن سمت راست را مي خوانند) نمادهاي بيشتري از متن را دريافت مي کند. در حالي که در افراد «راست چشم» اين تفاوت ديده نمي شود.


در دو سوم افراد، چشم راست چشم اصلي است و در يک سوم باقي مانده ، چشم چپ. براي تشخيص چشم اصلي آزمايشات بخصوصي به وجود آمده اند.

مساله اين است که آيا اين تفاوت هاي فردي راست چشم يا چپ چشم بودن تاثيري بر فرآيند دريافت اطلاعات ديداري مي گذارد يا نه؟ (براي مثال در دريافت يک نوشته)

براي پاسخ به اين سوال ، بخش عصب شناسي دانشگاه علوم انساني مدرن تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است.

اين موسسه عده اي از دانشجويان را مورد آزمايش قرار داد. با اين که دانشجويان همگي راست دست بودند، اما مشاهده شد که در برخي از آنها چشم چپ و در برخي چشم راست ، چشم اصلي بود. در مرحله بعدي آزمايش از آنها خواسته شد که متني را بر صفحه کامپيوتر بخوانند.

نتايج حاصله حاکي از اين است که «چپ چشم»ها متن سمت چپ صفحه را سريع تر از متن سمت راست مي خوانند و اين که افراد «راست چشم» هر دو متن را به يک سرعت مي خوانند.
تحليل هاي دقيق تر ثابت کردند که مغز افراد «چپ چشم» هنگام خواندن متن سمت چپ (نسبت به وقتي که متن سمت راست را مي خوانند) نمادهاي بيشتري از متن را دريافت مي کند. در حالي که در افراد «راست چشم» اين تفاوت ديده نمي شود.

اين بدان معنا است که درک متن سمت چپي موفقيت آميزتر است. وانگهي ، چشم اکثر افراد «چپ چشم» به سمت چپ حرکات سريع تري از خود نشان مي دهد تا به سمت راست.
در مورد علت اين تفاوت ها، فيزيولوژيست ها فقط مي توانند به گمانه زني بپردازند. دانشجويان موردنظر همگي راست دست اند. پس دست راست (و اصلي) آنها را نيم کره چپ کنترل مي کند. در افراد «راست چشم»، چشم راست (و اصلي) هم تحت کنترل نيم کره چپ است.

اما در «چپ چشمها»، چشم چپ (و اصلي) را نيم کره راست کنترل مي کند که هيچ دخالتي در کنترل حرکات دست اصلي ندارد [لذا آزادتر است و تمام تمرکزش روي چشم اصلي است] و اين به نتايج بهتري مي انجامد و باعث مي شود که افراد «چپ چشم» سمت چپشان را سريع تر بخوانند.

اما اين دانسته ها به چه دردي مي خوردند؟ مي شود و منطقي است که نقش چشم اصلي را در توليد محصولات متنوع ويدئويي لحاظ کرد يا براي مثال در امر آموزش آن را مدنظر گرفت. امروزه اشياي مخصوص چپ دست ها [قاشق دستگيره] توليد مي شوند. اما هنوز چيزي مخصوص «چپ چشمها» توليد نشده است. شايد بتوان در آينده اي نزديک منتظر چنين محصولاتي بود.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری