کد خبر ۱۹۵۱۲
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۲ - ۲۴ خرداد ۱۳۸۶ - 14 June 2007
مديرکل‌ پيشگيري‌ از بيکاري‌ کارگران‌ و بيمه‌ بيکاري‌ وزارت‌ کار وامور اجتماعي‌ از پرداخت‌ تسهيلات‌ بانکي‌ به‌ واحدهاي‌ توليدي اقتصادي‌ بدهکار خبرداد.

 مديرکل‌ پيشگيري‌ از بيکاري‌ کارگران‌ و بيمه‌ بيکاري‌ وزارت‌ کار وامور اجتماعي‌ از پرداخت‌ تسهيلات‌ بانکي‌ به‌ واحدهاي‌ توليدي اقتصادي‌ بدهکار خبرداد.

آقاي کريمي‌ امروز درگردهمايي‌ مشترک‌ منطقه‌اي‌ بيمه‌ بيکاري‌ درشهرکرد‌ با اشاره‌ به‌ بخشودگي‌ جرايم‌ اين‌ کارگاهها گفت:‌‌ دراين‌ طرح‌ به‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ که‌ داراي‌ توجيه‌ فني‌ و رقابتي‌ هستند و تا پايان‌ ارديبهشت‌ امسال‌ به‌ بانک‌ ها بدهکارند تسهيلات‌ پرداخت‌ مي‌ شود .

وي‌ افزود :کل‌ بدهي‌ واحد به‌ بانک‌،مستقيما به‌ بانک‌ عامل‌ پرداخت‌ و ‌ تسويه‌ حساب‌ مي‌ شود وپس‌ از ان‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ کارگاه‌ ، تسهيلاتي‌ به‌ واحد مورد نظر اعطا مي‌ شود‌ .

مديرکل‌ پيشگيري‌ ازبيکاري‌ کارگران‌ و بيمه‌ بيکاري‌ وزارت‌ کار وامور اجتماعي

از اجراي‌ تبصره‌ ‌1‌ ماده‌ ‌6‌ قانون‌ کارخبر داد و گفت:‌‌ اجراي‌ اين‌ تبصره‌ به‌ منظور کاهش‌ هزينه‌ هاي‌ توليد و اشتغال‌ پايدار براي‌ مقرري‌ بگيران‌ بيمه‌ بيکاري‌ صورت‌ مي‌ گيرد‌ .

کريمي گفت: ‌اگر کارفرمايان‌ اقدام‌ به‌ جذب‌ مقرري‌ بگيران‌ بيمه‌ بيکاري‌ با قيمت‌ زير بيمه‌ بيکاري‌ کنند ، وزارت‌ کار باقيمانده‌ مبلغ بيمه‌ انرا از صندوق‌ بيمه‌ بيکاري‌ پرداخت‌ خواهد کرد .‌

وي‌ با بيان‌ اينکه‌ اين‌ کار به‌ واحدهاي‌ توليدي‌ کمک‌ مي‌ کند تا با استفاده‌ از نيروهاي‌ ارزان‌ قيمت‌ هزينه‌ هاي‌ مالي‌ خود را نيز کاهش‌ دهند افزود: ‌در اين‌ مدت‌ کارفرما از پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ معاف‌ ودرصورت‌ ايجاد اشتغال‌ پايدار از پرداخت‌ ‌20‌ درصد سهم‌ خود براي‌ بيمه‌ معاف‌ مي شود‌ .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری