کد خبر ۲۱۷۱۰۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۵ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - 30 May 2012

مجموع حجم معاملات ۱۴۹ میلیون سهم
مجموع ارزش معاملات ۳۴۰,۷۲۳ میلیون ریال
جمع تعداد معاملات ۱۷۲۷۵ معامله
ارزش بازار ۱.۲۸۳۸۵۰۹۳۹۰۱۵۲۹E+۱۵
آخرین بروز رسانی:
۱۳۹۱/۳/۱۰
۱۶:۲۲:۰۸
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص50شركت فعالتر ۱۲۳۹.۶ ۱۲۴۳.۶ ۱۲۳۹.۶ ۳.۷ -
شاخص كل ۲۶۷۵۵.۹ ۲۶۸۱۹ ۲۶۷۵۵.۸ ۴۷.۷ -
شاخص قيمت 50 شركت ۳۵۰۰۵.۵ ۳۵۰۱۳.۴ ۳۴۹۷۲.۴ ۸۰.۳
شاخص صنعت ۲۱۲۱۰.۵ ۲۱۲۶۳.۱ ۲۱۲۱۰.۵ ۳۸.۷ -
شاخص بازده نقدي قيمت ۱۰۸۸۵۸ ۱۰۸۸۵۸ ۱۰۸۸۵۸ ۱۹۴ -
شاخص بازار دوم ۳۶۱۶۳.۷ ۳۶۲۲۶.۵ ۳۶۱۵۶.۶ ۵.۲ -
شاخص بازار اول ۲۲۲۶۳.۹ ۲۲۳۲۲.۸ ۲۲۲۶۳.۹ ۴۷.۵ -
شاخص آزاد شناور ۳۳۷۶۹ ۳۳۸۴۰.۸ ۳۳۷۶۸.۹ ۴۷.۹ -
شاخص 30 شركت بزرگ ۱۵۳۸.۳ ۱۵۴۲.۹ ۱۵۳۸.۳ ۴.۶ -
بيمه و بازنشسته66 ۱۶۲۸.۷ ۱۶۲۸.۷ ۱۶۲۶.۵ ۲.۲
استخراج نفت جز کشف 11 ۲۱۴ ۲۱۴ ۲۱۳.۷ ۰.۳
استخراج نفت جز کشف 11 ۲۱۴ ۲۱۴ ۲۱۳.۷ ۰.۳
فني مهندسي ۱۵۶.۵ ۱۵۸.۹ ۱۵۶.۵ ۲.۷ -
رايانه ۱۹۰۰.۱ ۱۹۰۶.۲ ۱۹۰۰.۱ ۴.۴ -
انبوه سازي ۵۵۳.۴ ۵۵۳.۴ ۵۴۹.۳ ۳.۱
انبوه سازي ۵۵۳.۴ ۵۵۳.۴ ۵۴۹.۳ ۳.۱
مالي ۶۴۰۶۷.۹ ۶۴۱۹۴.۹ ۶۴۰۶۷.۹ ۱۰۵.۲ -
راديويي ۳۱۴.۲ ۳۱۵.۹ ۳۱۴.۲ ۱.۹ -
حمل و نقل ۸۲۳ ۸۲۴.۷ ۸۲۳ ۱.۹ -
سايرمالي ۱۱۳۰.۷ ۱۱۳۱.۹ ۱۱۳۰.۷ ۱.۱ -
بانكها ۳۱۷.۳ ۳۱۷.۸ ۳۱۷.۳ ۰.۴ -
سرمايه گذاريها ۶۰۷.۴ ۶۱۱.۹ ۶۰۷.۴ ۴.۳ -
كاني غيرفلزي ۳۰۷.۳ ۳۰۷.۵ ۳۰۷ ۰.۲ -
سيمان ۲۷۴.۱ ۲۷۴.۱ ۲۶۷.۵ ۶.۷
کاشي و سراميك ۶۸۱.۶ ۶۸۲ ۶۸۱.۶ ۰.۴ -
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰
شيميايي ۱۴۶۵.۱ ۱۴۷۰.۲ ۱۴۶۵.۱ ۵.۳ -
مواد دارويي ۱۳۸۰.۶ ۱۳۸۰.۶ ۱۳۷۶.۱ ۳.۱
غذايي بجز قند ۷۹۷.۱ ۷۹۸.۸ ۷۹۷.۱ ۱ -
چند رشته اي ص ۲۳۷۵.۹ ۲۳۷۶.۲ ۲۳۷۴.۶ ۰.۱ -
قند و شكر ۲۸۰۸.۲ ۲۸۰۸.۵ ۲۸۰۱.۱ ۷.۳ -
مبلمان ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۰
خودرو ۵۷۸۳.۱ ۵۸۱۸.۴ ۵۷۸۳ ۳۶.۱ -
ابزار پزشكي ۱۷۱۳.۷ ۰ ۰ ۰
وسايل ارتباطي ۴۰۷.۴ ۴۰۷.۴ ۴۰۷.۱ ۰.۳
دستگاههاي برقي ۹۱۱۳۸.۵ ۹۱۳۰۲.۱ ۹۰۸۸۷.۸ ۲۳۸.۴ -
ماشين آلات ۳۰۶۸ ۳۰۷۳.۵ ۳۰۶۴.۶ ۱.۱ -
محصولات فلزي ۴۳۶۹.۶ ۴۳۷۸.۷ ۴۳۵۵.۴ ۹.۲ -
فلزات اساسي ۱۶۷۱۳.۳ ۱۶۷۶۹.۸ ۱۶۷۱۳.۳ ۵۱.۹ -
لاستيك ۲۸۴۴ ۲۸۴۶.۲ ۲۸۴۴ ۱.۶ -
فراورده نفتي ۵۴۲۱۷.۸ ۵۴۳۲۹.۲ ۵۴۲۱۷.۸ ۱۰۶.۴ -
انتشار و چاپ ۱۱۳۱۶.۵ ۱۱۳۱۶.۵ ۱۱۲۸۷.۴ ۴۱.۵
محصولات كاغذ ۱۷۹۲ ۱۷۹۲ ۱۷۷۶.۲ ۱۶
محصولات چوبي ۹۵۱۵ ۰ ۰ ۰
محصولات چرمي ۸۴۱.۱ ۰ ۰ ۰
منسوجات ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۰
منسوجات ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۰
منسوجات ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۰
ساير معادن ۱۳۳۸.۳ ۰ ۰ ۰
كانه فلزي ۵۹۳۱.۸ ۵۹۳۵.۱ ۵۹۳۱.۸ ۲.۸ -
ذغال سنگ ۵۳۳.۱ ۵۳۳.۸ ۵۳۳.۱ ۰.۱
زراعت ۱۰۱۵.۹ ۱۰۱۵.۹ ۱۰۱۵.۹ ۰.۳ -
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری