کد خبر ۲۱۷۹۱۵
تعداد نظرات: ۴۰ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ - 07 June 2012
محمدصادق فرخی
عصرایران - این روزها ، اسامی تعدادی از مقامات ارشد دولتی که اسم و رسم شان نیز بر همه آشکار است ، به عنوان متهمان چند پرونده کلان اقتصادی بر سر زبان هاست و در دادگاه های برگزار شده اخیر نیز مدام از آنان نام برده می شود. مقامات قضایی هم در اعلام صریح این خبر که برخی دولتمردان متهم به فساد مالی اند، ابایی ندارند و تأکید دارند که بر خلاف نظر بعضی ها که برخی افراد را خط قرمز می دانند، هیچ خط قرمزی جز قانون را به رسمیت نمی شناسند.
 
از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ، عدالت مورد نظر خود را منطبق با آموزه های علی علیه السلام تعریف کرده است ، انتظار می رود شعار عدالتگرایی و برابری افراد در برابر قانون با سیره امیرالمومنین سنجیده شود.

دادگاه

یکی از موارد قابل تامل در سیره حکومتی امیر مومنان علی (ع) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف است. زیرا همان گونه که رسول خدا(ص) در باره اش فرموده اند: او در اجراى حکم خدا سخت گیر است و اهل مسامحه و سازش نيست.[1] در اینجا به چند نمونه از برخورد قاطع  امام (ع) می پردازیم:

در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:«...اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت كار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.»[2]

هنگامى كه امیر مومنان علی علیه السلام از خيانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتى كه نامه ام به دستت رسيد، فورا ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل کن ، به خاطر حقوق مردم ، او را زندانى كن و همه را از اين كار با خبر نما تا اگر شكايتى دارند، بگويند. اين حكم را به همه كارمندان زير دستت ، گزارش كن تا نظر مرا بدانند. در اين كار، نسبت به ابن هرمه نبايد غفلت و كوتاه شود و الاّ نزد خدا هلاك خواهى شد و من هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مى كنم ، و تو را به خدا پناه مى دهم از اين كه در اين كار، كوتاهى كنى .

اى رفاعه ! روزهاى جمعه ، او را از زندان خارج كن و سى و پنج تازيانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ، پس اگر كسى از او شكايتى با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده ، آن وقت ، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برپايش زنجير بزن ، فقط هنگام نماز زنجير را از پايش در آور و اگر براى او خوردنى و نوشيدنى و يا پوشيدنى آوردند، مانع نشو و به كسى هم اجازه كه بر او داخل شود و راه مخاصمه و طريق نجات را به او بياموزد و اگر به تو گزارش رسيد كه كسى در زندان چيزى به او ياد داده كه مسلمانى از آن ضرر مى بيند آن كس را مى زنى و زندانى مى كنى تا توبه كند و از عمل خود پشيمان شود.

اى رفاعه ! همه زندانيان را براى تفريح به حياط زندان بياور غير از ابن هرمه را، مگر آن كه براى جانش ، بيمناك باشى كه در اين صورت او را با زندانيان ديگر به صحن زندان مى آورى ، اگر قدرت بدنى دارد هر سى روز، سى و پنج شلاّق بر بدنش مى زنى و قضيه را براى من بنويس و نام جانشين او را هم گزارش كن و حقوقش را قطع كن.[3]

همان طور که ملاحظه می شود ، علی علیه السلام ، بر خلاف زندانیان دیگر که افرادی عادی بوده اند ، بر کارگزار متخلف خود محدودیت هایی جدی حتی در زندان اعمال می کند زیرا وقتی مسوولان نظام به حقوق مردم تعدی می کنند ، تنها یک مجرم معمولی نیستند بلکه علیه کلیت جامعه مرتکب جنایت شده اند و باید به گونه ای مجازات شوند که دیگر مسوولان جرأت خیانت و اختلاس و سوء استفاده نداشته باشند.

در موردی دیگر يكى از فرمانداران اموالی از بیت المال را نزد خود گرفته بود، خبر که به امام رسید ، حضرت فوراً نامه ای تهدید امیز به وی نوشتند: از خدا بترس ، و اموال اين مردم را به سويشان بازگردان، كه اگر چنين نكنى و خداوند مرا بر تو چيره سازد، با تو كارى خواهم كرد كه نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشيرم كه هر كس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم . به خدا سوگند، اگر كارى را كه تو كردى حسن و حسين كرده بودند، از من نرمشى نمى ديدند، و به مرادى نمى رسيدند، تا آن كه حق را از آنان بازگيرم، و باطلى را كه از ستم آن دو پديد آمده، نابود سازم .[4]

حضرت علی ، نه تنها به سوء استفاده مالی مسوولان نظام بسیار حساس بودند ، حواسشان به کاهلی انان در خدمت به مردم هم بود. به عنوان مثال منذر بن جارود فرماندار اصطخر به جای انجام وظیفه به تفریح خوشگذرانی می پرداخت.امام(ع) پس از اطلاع از تخلف وی این گونه نوشت: ... به من خبر رسيده كه تو بیشتر اوقات، كار خود را رها کرده ،به شكار و سگ بازى می پردازی و برای تفریح و گردش بيرون می روى. سوگند مى‏خورم كه اگر این گزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خلافها سخت مجازات می کنم، و ابله ترین فرد قومت بر تو برتری دارد ؛ پس به محض اینکه نامه‏ ام راخواندی،به سوی من شتاب کن والسلام.[5]

امام بر آن بود که کارگزار نظام اسلامی باید در همه شوون ، الگو باشد و اگر کسی در نظام اسلامی خواهان پست حکومتی است ، حتی در زندگی شخصی اش نیز باید ارزش ها را رعایت کند .
قعقاع بن شور فرماندار شهر کسکر از سوی دولت علوی(ع) بود .او علاوه بر تخلفاتی که داشت ، با زنی ازدواج کرد که مهریه اش را بر خلاف سنت نبوی (ص) صدهزار درهم قرار داد -که چنین مبلغی گزاف از سوی کارگزار دولتی بسیار شگفت آور بود و حیرت و ناراحتی مردمان را به دنبال داشت- قعقاع  پس از آنکه فهمید که حضرت(ع) از کارهای خلافش آگاه شده و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، به سوی شام گریخت.[6]   

تجملگرایی مقامات نظام نیز از مسائلی بود حضرت علی بدان حساس بودند. پس از آنکه عثمان بن‏ حنیف فرماندار بصره از ارزشها فاصله گرفته و به اشراف و سفره رنگینشان روی آورده بود و از طبقات محروم دور ماند  امام(ع) نامه توبیخ آمیز به وی می نویسد تاعبرت همه قرارگیرد: اى پسر حُنيف ، به من گزارش دادند كه مردى از سرمايه داران بصره ، تو را به مهمانى خويش ‍ فراخواند و تو به سرعت به سوىش شتافتى ، خوردني هاى رنگارنگ براى تو آوردند، و كاسه هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو مى نهادند، گمان نمى كردم مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندانشان باستم محروم شده ، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، انديشه كن در كجايى؟و بر سر كدام سفره مى خورى؟[7]

این تذکر حضرت علی(ع) ناظر به این نکته بود که صاحبان ثروت و موقعیت ، با نزدیک شدن به مقامات دولتی و مهمانی دادن و دوستی با آنان ، عمدتاً به فکر ایجاد کانال هایی برای بهره مندی های خاص هستند و مسوولان باید حواس شان به این امرو باشد.

حضرت همچنین بعد از این که گزارش هایی مبنی بر سوء استفاده یکی از کارگزاران نظام را دریافت کرد ، فوراً از او خواست صورت حساب کارهایش را دقیقاً گزارش کند تا رسیدگی شود: " از تو به من خبر رسيده است كه اگر چنان کرده باشی، پرور دگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرماني و در امانت خود خيانت كرده اي . به من خبر رسيده كه كشت زمين ها را برداشته و آنچه را مي توانستي گرفته و آن چه در اختيار داشتي به خيانت خورده اي . پس هر چه زودترحساب اموال را براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند ازحسابرسي مردم سخت تر است. "[8]

امیر مومنان (ع) طی نامه ای به یکی از کار گزارن خود به نام مصقلة بن هبیره شیبانی که بیت المال را بین بستگان خود تقسیم کرده بود،وی را یه شدت مورد نکوهش قرار داد: گزارشى از تو به من دادند كه اگر چنان كرده باشى ، خداى خود را به خشم آوردى ، و امام خويش را نافرمانى كردى ، خبر رسيد كه تو غنيمت مسلمانان را كه نيزه ها و اسبهاشان گرد آورده ، و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده ، به اَعرابى كه خويشاوندان تواند، و تو را برگزيدند، مى بخشى!به خدايى كه دانه را شكافت ، و پديده ها را آفريد، اگر اين گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده ، و منزلت تو سبك گرديده است ، پس حق پروردگارت را سبك مشمار، و دنياى خود را با نابودى دين آباد نكن ، كه زيانكارترين انسانى ، آگاه باش ، حق مسلمانانى كه نزد من يا پيش تو هستند در تقسيم بيت المال مساوى است ، همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من گيرند.[9]

همچنین امیر مومنان علی(ع) از تخلفات قضات هم نمی گذشتند. پس از اینکه شریح قاضی  قضاوتی كرده بود و حضرت(ع) آن را درست نمى دانست، فرمود: به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقيا تبعيد مى كنم تا ميان يهوديان قضاوت كنى.[10]

در این میان ، افراد سرشناس متخلفی هم بودند که آوازه نامشان باعث نمی شد علی علیه السلام آنان را مصون از تعقیب بدانند. به عنوان مثال نجاشی شاعر،که دارای موقیعت اجتماعی و فرهنگی رفیعی بود و اشعار و قصايدش در تقویت روحيه سپاه اميرمؤمنان(ع) در نبرد صفين بسیار موثر بود. او درماه مبارک رمضان مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرای حکم کرد و از سرزنش دیگران باکی نداشت.[11]سرانجام وی به سبب قتل عمد[12] از ترس عدالت علی(ع) به معاویه پیوست.

همه این ها نشان می دهد که حضرت علی (ع) معتقد بودند ناهنجاریهای برخی از کارگزاران سبب می شود مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدبین شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی اعتمادی مردم نسبت عنوان عنصر تهدیدکننده حکومت به شمار می آید.
حضرت علی علیه السلام ، هرگز در صدد لاپوشانی و کتمان جرم ها و تخلفات مسوولان نظام نبودند و هیچگاه بر این باور نشدند که اگر جرم مسوولی عیان و اثبات شود و مجازات گردد ، مردم بدبین می شوند و آب به آسیاب دشمن می ریزد؛ بلکه برعکس دوام و قوام حکومت و جامعه را در اجرای شدید عدالت و مجازات مسوولان گناهکار می دانستند.
 
نکته قابل توجه این که يكى از ويژگيهاى حكومت جهانى امام زمان(ع) كه در روايت بدان اشاره شده،برخورد شديد با متخلفان حکومتی است.[13]

 در سیره حکومتی علی علیه السلام ، تخلفات مدیران و کارگزاران هر نظام ، از آفات آن به حساب می آید که همانند یک دمل چرکین از درون، حکومت را به تباهی و سقوط می کشاند که باید آن را سریعا جراحی کرد و از بین برد تا جامعه و حکومت بتوانند به سلامت ادامه حیات دهند و پیشرفت کنند.
اگر امروز تاریخ از برخورد علی علیه السلام با کارگزاران نظام خود به عنوان مصادیق عدالت گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می کند ، جمهوری اسلامی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چاره ای جز پیمودن راه علی (ع) ندارد و برخورد شدید و بی تعارف با مسوولان مجرم یکی از مولفه های سنجش میزان قرابت جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمومنین (ع) است ؛ این یک آزمون تاریخی و قضاوت ساز است.

پی نوشت ها:

 [1]- علامه مجلسى‏،بحار الانوار،تهران،اسلامیه،ج‏21،ص385.

[2]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه 53.

[3]-  قاضي نعمان،دعائم الإسلام،تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي،قاهره، دار المعارف ،چاپ دوم،صص532-533.

[4]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه41.

[5]- يعقوبى،تاريخ يعقوبى،بيروت، دار صادر، بى تا،ج2،صص203-204.

[6]- ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية  1378 - 1959 م،چاپ اول،ج4،ص87.

[7]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه45.

[8]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه40.

[9]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه43.

[10]- ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية  1378 - 1959 م،چاپ اول،ج4،ص99

[11]- إبراهيم بن محمد الثقفي،الغارات،تحقيق : السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث،ج2،صص901-902.

[12]- ابن سعد،الطبقات الكبرى،تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية،1410-1990،چاپ اول،صص11-12.

[13]- علامه مجلسى‏،بحار الانوار،تهران،اسلامیه،ج‏51،ص120 و  قاضي نعمان،شرح الأخبار،تحقيق :سيد محمدحسيني جلالي،قم،موسسه نشر اسلامی،ج3،ص561
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۸۶
غیر قابل انتشار: ۸۴
ايراني مظلوم
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
6
456
به نام خدا
من مسلمان شيعه
به علي قسم اينقدر از دست مسوولان عصباني هستيم ( باور كنيد ملت همه عصباني هستند ) كه اگه داد بزنيم گوش همه كر خواهد شد اگر هم داد نزيم از غم و غصه خواهيم مرد تو را به ابوالفضل علي بگو چي كار كينم
پاسخ ها
آشنا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۵۷- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
یعنی چی ایرانی مظلوم؟ مگر ایرانی ظالم هم داریم؟ لا والله، ایرانی و ظلم ؟
علی
Canada
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
98
40
سلام، مقاله جالبی بود. اما توجه بفرمایید داستانی که در مورد مجازات ابن هرمه از کتاب دعائم الاسلام ابوحنيفه نعمان‏بن محمد (منبع 3) آورده اید، به نظر درست نیست چرا که هر روز شلاق زدن یک زندانی امری نامعقول و غیر اخلاقی است. توجه کنید روایات کتاب دعائم الاسلام مرسل و بی سند است لذا در صورت دارا بودن نکات عجیب و مخالف با سنت ائمه قابل قبول نیست. در ضمن بسيارى از محققان بزرگ، از جمله صاحب جواهر و امام خمينى(ره)، به مؤلف اين كتاب به چشم اعتبار ننگريسته‏اند. بزرگانى نيز مانند مرحوم آيت الله خوئى، با اين كه گردآورنده كتاب يادشده را، شخصيتى بزرگ و درخور اعتماد دانسته‏اند، به روايات آن، به سبب مرسله بودن آنها، اعتنا نكرده‏اند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۷- ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
وسط دعوا نرخ تعيين ميكني !!! منظور نويسنده خيلي مهمتر از جنبه هاي تاريخي موضوعه كه شما به آن پرداخته ايد.... نويسنده به صداي بلند داره فرياد ميزنه كه چرا يه دزد معمولي بايد دستش قطع شه ولي بعضي از گردن كلفتها بايد بيت المال رو بشكه بشكه بالا بكشن و كسي نتونه بهشون بگه كه بالاي چشمت ابروئه !!!! با اين اوصاف ايا ما مردم معمولي و كوچه و خيابون نبايد فكر كنيم كه شايد پشت پرده يه چيزايي هست كه ماها ازش خبر نداريم !! چرا بايد بهضي از مفت خورها كه پرونده هم دارند بخشيده بشن ! هاااااااااااااااا !!!! چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۸- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
نگفته هر روز بلکه هر ماه!این هم احتمالا بخاطر این بوده که کار بسیار زشت خود را فراموش نکند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۲- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
ببین آقای محترم چرا سفسطه می کنی تو اصل موضوع رو ول کردی چسبیدی به اینکه امام هر روز اونو شلاق میزد یا نه بابا کی افرادی مثل شما سر عقل می ایند . البته نظر من اینه که شماها یا دچار تعصبات بی جا شدید و یا مثل نوکران بارگاه هستید.
جمال
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۰- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
مهم نیست که با عقل بعضی ها جور در میاد یا نه مهم اینه که عقل شما چقدر می تونه واقعیت ها رو هضم و حذب و تحلیل اصولی درونی کنه نه اینکه با عقل ظاهر رو دید به این مثل اکتفت می کنم که بچه ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده و موتور سیکلت می خواد و پدرش او رو محروم از این وسیله مرگبار در آن موقعیت می کنه درسته با عقل بچه جور نیست و فکر می کنه او برای پدرش مهم نیست ولی عقل کامل پدر او را حفظ خواهد کرد حضرت علی علیه السلام و حضرت محمد صلوات الله علیه طبق روایات مستند پدران امت هستند پس بچه خوبی باشیم
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
1
224
اینجا حضرت علی (ع) گفته که اسم طرف رو بگید تا هم ابروش بره هم درس عبرتی بشه برای دیگران که بدونن اگه دست از پا خطا کنن ابروشون در خطره اما الان چنان با طرف برخورد میکنن انگار که چه شخص صالحی حستش.م.ا.ی یعنی چی اخه اسم طرف بگید تا همه بدونن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۳- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
حالم دیگه بهم می خوره از مصلحت اندیشی
رامین
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
1
248
اگر قوه قضائیه راه تسامح را در اینگونه موارد در پیش گیرد. مردم دیگر اعتقادی به نظام نخواهند داشت. آنان که برای پوشش دختران اینگونه کفن پوش هستند به خاطر خدا هم شده برای این اختلاس ها نیز یک با بیایند و کفن پوش شوند. از اسلام تنها به عنوان ابزار استفاده نکنند.
اميرحسين
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
1
173
متأسفانه بايد گفت كه باحكومت اميرالمؤمنين خيلي فاصله گرفته ايم و اگرچنين پيش برود ديگر نمي توان به جامعه فعلي نام جامعه اسلامي را اطلاق كرد.
مدتها بود منتظر چنين خبري در يكي از سايتها بودم و چه جالب كه مدتها بود به تفاوتهاي جامعه فعلي با دوران حكومت اميرالمؤمنين مي انديشيدم و ازخود سؤال مي كردم كه آيا درآن زمان هم از الف" تا "ي" همه اختلاس مي كردند؟ و ديگر اينكه طرز برخورد درآن زمان هم اينگونه بود؟
پاسخ ها
آشنا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۸- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
جناب امیر حسین خان چنان میگوئی " فاصله گرفته ایم " که گوئی ما روزی حکومتی شبیه حکومت علی علیه السلام داشتیم که از آن دورشده ایم. تا آنجا که حقیر بیاد دارم ما امید داشتیم به چیزی نزدیک حکومت علی (ع) با چهره امروزی آن برسیم، این آرزویما و آرزوی امام نازنین ما بود. با جلو رفتن در زمان، آنچه مورد هشدار امام بود اتفاق افتاد و بعض قسمتهای انقلاب، برای اینکه کسی مدعی نشود میگویم مثل بانک ملی که خاوری مدیرش بود، بدست نااهلان افتاد و ما هم که قصد کعبه داشتیم، چشم بازکرده خود را در بیراهه یافتیم و حالا، در حالیکه هرکس فکر کار خود میباشد و بی آنکه کسی کمکی موثر به کاروانسالار بدهد امیدواریم او یک تنه مارا براه کعبه بازگرداند ، من الله التوفیق و علیه التکلان، برای نیل به هدف دعا کنیم و کار کنیم.
ابوذر
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
3
186
(عدل مولا اتفاقی ساده نیست) عدالت راقربانی مصلحت نکنید.
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
1
163
مثال کشور ما مثل خانواده‌ای هستش که با سیلی صورتش رو سرخ نگه می‌داره تا همسایگان و بستگان نفهمند مشکل داره، غافل از اینکه داره از درون می‌پوسه. ما داریم خودمون رو خوب جلوه می‌دیم که مثلاً کشورهای دیگه از ما الگو بگیرن اما از درون مشکلات داغونمون کرده.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۲:۰۵- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
نه برادر من شما همچین میگی انگار بقیه نمیفهمنن اینجا چه خبره اونها از مسائلی اطلاع دارند که ما ازشون بیخبریم .
sara
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
1
89
آمار انتشا یافته و غیر قابل انتشار جالبی دارین.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
2
73
مقاله جالبي بود.اميد است تا دير نشده رفتارهاي حكومتي خودمان را با خواست هاي حضرت امام علي عليه السلام تطبيق دهيم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
2
75
بسیار مقاله جامع و به جایی بود. از نویسنده محترم تشکر می کنم. جا دارد روایات ذکر شده را به خاطر بسپاریم تا به اطرافیانمان و مخصوصا خودمان یادآوری نماییم زیرا خود ما هستیم که وقتی مسئول می شویم این روایات را فراموش یا توجیه می کنیم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
4
142
عالی بود به شما می گن رسانه ی مردمی
حسن -خوي
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
14
5
اطلاع رساني واگاهي دادنتان جالب است اما بايد منبع روايات را دقت فرماييد كه خداي نكرده يك وقت اغراقي نباشد كه سخن از معصوم (ع) به ميان ميايد .در هر حال خدا ماجورتان فرمايد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۴۹- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
این همه منبع و مستندات ذکر کرده ، دیگه چی می خوای حسن آقا جون؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
1
36
ای بابا علی دست برادر خودش رو سرخ می کرد که چشم داشت به بیت المال نداشته باشه. اما این آقایون چرا برای این تحمل مشکلات از مردم تشکر نمی کنند، معذرت خواهی پیشکش.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
0
46
عزیز من زیاد هم نیاز نیست به 1400 سال پیش رجوع کنی همین الان تو بیشتر کشورهای اروپایی یا آسیایی مثله ژاپن یا چین یا کره جنوبی هم با مسئولین متخلف بدون کوچکترین ملاحظه ای برخورد میشه ولی متاسفانه اینجا به بهانه آسیب ندیدن نظام و حفظ نظام حتی روی جرائم جزئترین نیرو ها نیز سرپوش میزارن و سر ته قضیه رو هم میارن چه برسه به کله گنده ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۴- ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
آی گفتی؛
کاشکی بعضیا بفهمن وهن نظام اسلامی این نیست که یه مسوول هرچند بلندپایه شو به خاطر فسادش رسوا و مجازات کنه، وهن نظام اسلامی اینه که مظلومی به خاطر ترس از حق و حقوقش دم نزنه و اعتراضی نکنه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
0
57
مصلحت برای مسئولان!!!
قانون برای مردم !!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
0
35
تفاوت از زمین تا آسمان است...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
0
111
حال ادم از مسلمانی اینا بهم میخوره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
46
حکومت های پیشین بدین دلیل منقرض شدند که قانون را برای مردم عادی اجرا می کردند اما برای مسئولان و مقامات حکومتی اجرا نمی کردند. (رسول اکرم)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
11
22
در زمان ایشان مناسبات خارجی وجود نداشت. الان اگر مقامات را به خاطر فسادهایشان به دادگاه بکشیم، آبروی نظام میرود. پس مصلحت این است که با همین مقامات کشور را اداره کنیم تا بعد از اتمام مدت قانونی خود از سر کار کنار روند.
ابن خود بک ایدئولوژی است، اما اینکه چقدر با تفکر ظلم ستیزی اسلام و حکایت دزدیدن خلخال از پای یک زن بهودی و پاسخ حضرت امیر علیه السلام سنخیت دارد محل تامل است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
41
يكي از ائمه محترم جمعه در خطبه نماز جمعه مي فرمود كه تاكنون 14 بار به مكه رفته ام و مي خواهيم اين را ساليانه ادامه دهم و مردم هم مي گفتند چرا؟ و را ما نتوانسته ايم حتي يكبار هم برويم و اصولاً چه لزومي داشت و فرق ايشان با يك روحاني غير حكومتي و حتي باسوادتر كه يكبار نيز نتوانسته است به مكه برود در چه مي باشد؟ غير از مسئولايت ايشان؟
ناشناس
United Kingdom
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
69
عصرایران ! همیشه صدای مردم بمان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
30
سه ميليون تومان پول غذا (8 سال پيش) 1 ميليون تومان (پول لباس نگهبانان)، 2 ميليون تومان (پول اشتقبال و تبليغات)، 10 ميليون تومان (رنگ آميزي و زيباسازي اجباري) نتيجه گذر 1 ساعته يك مسئول به يك واحد دانشگاه آزاد اسلامي؟؟؟؟ (8 سال قبل)
باز هم در اسلامي بودن اين دانشگاه و مسئولان آن شك داريد مدارك پررنگين تري تقديم گردد.
اي خداي من با واژه هاي مقدس چه بازي ها كه نشد.
منتشر كنيد تا مسئولان گوش شان شنوا و چشم شان باز شود.
تازه اين اسراف كاري ها در يك موسسه آموزش عالي بوده كه دانشجويان بي چاره و خانواده هاي شان از نان شب مي برند و شهريه به اين دانشگاه مي پردازند.
ولي خداوند در كمين ستمگران است و اينچنين نا اخلاقي هاي ديني بود كه باعث شده امروزه بيش از 50 درصد واحدهاي اين دانشگاه در استانه ورشكستگي و تعطيلي باشند.
اگر به اين يادداشت ها معترض هستيد برويد از نزديك تحقيق كنند كه دست بدست شده نمايندگان با رئيس دانشگاه آزاد چه فجايعي در بر داشته است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
1
20
خوب بود ان شالله در دلها تاثیر گذارد
احمدیاداور
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
52
تازیانه ضعف مدیریت در کشور را خواهیم خورد.حضرت ا... جوادی املی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
28
ما فقط وقتی به شیوه ائمه رفتار میکنیم که به نفعمون باشه.
در باقی موارد فقط به زبان شیعه هستیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
137
62
درسته بايد شروع كرد
اول از خاتمي و دارو دسته ش....دوم رفسنجاني و بچه هاي فراريش...موسوي و كروبي و....همه كسانيكه چه مالي چه فكري به اين ممبكت خيانت ميكنن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
42
با این حساب حکم بسیاری از مسئولان ما تنها مرگ است و بس...البته مرگ هم از سرشون زیاده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
22
این مطلب یک از هزاران دردهای جامعه ایران طی حداقل سه دهه گذشته است که متاسفانه تاکنون نه تنها هیچ در مانی برای آن تجویز نشده بلکه هرروز مزمن ومزمن تر شده است ولی آنچه مسلم است بقول معروف #گنه خود کرده تاوان از که جوید# زیرا باید دید بنیان و ریشه های این امر ناخوشایند را چه کسانی در این انقلاب ونظام بنا نهادند.بدین دلیل که دلیل اصلی انقلاب بر علیه نظام سابق دقیقا همین موضوع بود که مردم ایران به دلیل همین آوازه عدل علی طالب حکومت اسلامی گردیدند
ناشناس
Canada
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
25
وقتي رشوه و پورسانت ميلياردی هم عادی شد ديگر مشکل اساسی است ....
شنگول
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
0
18
دست این نویسنده را باید بوسید
ایول
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری