کد خبر ۲۲۲۱۱
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۰۱ مرداد ۱۳۸۶ - 23 July 2007
اين الگوهاي شخصيتي برگرفته از خدايان اساطيري يونان هستند

عصر جمعه كه آدم دلش مي خواهد لم بدهد و غافل از عوالم روزمره ، خستگي در كند و يا در عالم مجازي فيلمي ببيند و شايد هم در وسط فيلم چرتي بزند، به مراسمي به مناسبت روز زن – البته با يك هفته تاخير- دعوت شده بودم. ناگزير رفتم، اما بد هم  نشد. چون سوژه اي براي وبلاگ پيدا كردم.

 مراسم متعلق به بنياد فرهنگ و زندگي بود. فكر مي كنم آقاي سهيل رضايي را بشناسيد؛ موسس اين بنياد كه در بعضي برنامه هاي تلويزيوني هم شركت مي كند و براي خودش شيوه هاي جالب و اثربخشي را در تقويت مهارت هاي زندگي و رفتارهاي مثبت فردي و اجتماعي دارد.
 

آقاي رضايي در جلسه از من خواست تا درباره نگرش هاي زنانه در مديريت محيط زيست و مباحثي مثل صلح درون و ارتباط با طبيعت صحبت كنم. بعد با تكيه بر يكي از مهارت هايش كه صحنه گرداني و جلب نظر مخاطبين است از حضار پرسيد: به نظر شما خانم ابتكار داراي كدام آرك تايپ ( قالب شخصيتي) است؟

 

البته مخاطبين كه همگي از مرتبطين با بنياد فرهنگ و زندگي بودند و همراه خانواده هايشان در اين مراسم حضور داشتند، واژه هاي مورد نظر آقاي رضايي را مي شناختند. اكثريت مي گفتند: آرتميس. چند نفري هم داد زدند: هستيا.

 

اين الگوهاي شخصيتي برگرفته از خدايان اساطيري يونان هستند كه در فلسفه روانشناسي يونگ كاربرد زيادي دارند و هر كدام به مجموعه ويژگي هاي طبقه بندي شده اي در انسان ها اشاره مي كنند. مثلا آرتميس زني كمانگير، هدفمند، دوستار طبيعت با روحيه اي غيروابسته و كفش هاي كتاني است.

 

بي اختيار نگاهي به زير ميز انداختم. نه ... كفش كتاني پايم نيست. سال هاست كه از پوشيدنش محرومم.

 

هستيا هم شخصيت آرام بخش و در اصطلاح روح معني دهنده زندگي تعريف مي شود.  اما آقاي رضايي در ميان آرك تايپ هاي(archetype) زنانه از آتنا به عنوان مظهر قاعده مندي، پرسفون حمايت طلب و خودشيفته، آفروديت مظهرزيبايي، هرا يك همسر كامل و ديميتر به عنوان يك مادرتمام عيار هم گفته است.

 

فكر كردم چرا هيچكس در مورد من به ديميتر اشاره نكرد. اتفاقا اعضاي خانواده ام هم همگي بودند؛ بي انصاف ها هيچ نگفتند... بگذريم، بي خود كه نگفته اند دنيا وفا ندارد.

 

در وادي آرك تايپ هاي مردانه هم بايد از زئوس مظهر اقتدار و قدرتمندي، پرسفونه نماد آب و عاطفه، آپولو مظهر رياضي و نظم، ديونوسوس نماد تضاد از سازندگي تا تخريب، هفايستوس هنرمند دست ساز و هرمس كه مانند ماهي سر مي خورد و جذاب و زبان باز است نام برد و بالاخره هادس كه متعلق به دنياي زيرين و خاكستري است.

 

مي گويند اينها مي توانند نمايشي دقيق از تمايلات دروني و الگوهاي رفتاري انسان ها باشند. بنابراين از جنبه خودشناسي و شناخت ديگران مي توانند به ما در تعادل بخشي تمايلات دروني و اصلاح مناسبات اجتماعي كمك بسياري كنند و  از جهات  افراط و يا حضور سايه وارشان مي توانند عوارض منفي داشته باشند. اگر درون خود و ديگران را بشناسيم مي توانيم زندگي شاداب و با نشاطي را مهيا سازيم.

 

البته تعادل بين آرك تايپ هاي زنانه و مردانه بسيار مهم است و اين گونه فكر نكنيد كه صفات زنانه در انحصار زنان و صفات مردانه در انحصار مردان است. مهم اين است كه گوهر دروني انسان را بشناسيم و به قدرت جادويي آن كه درهمه ما وجود دارد پي ببريم.

 

اتفاقا ماه رجب فرصت خوبي براي اين خودشناسي و پرداختن به خود است.

   

برگرفته از وبلاگ ابتکار سبز

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری