کد خبر ۲۲۲۸۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۵ - ۰۲ مرداد ۱۳۸۶ - 24 July 2007
داوطلبان مي توانند درصورت نياز فقط با شماره تلفن هاي 88923595 ،88923596 ،88923597 ، 88923598 و 88923599 به طور مستقيم با روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل فرمايند.
 
تاريخ، محل و نحوه توزيع برگ مخصوص حاوي شماره پرونده،  شماره کاربر، شماره رمز و نيز توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري سال 86  و نحوه اعلا م نتايج آزمون سراسري اعلام شد.

بر اين اساس، دستور العمل ورود به سايت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت کننده کنکور امسال نيز از سوي سازمان سنجش تعيين گرديد. داوطلباني که بر اساس نتايج اوليه آزمون سراسري امسال که طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد، مجاز به انتخاب رشته شوند، از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني org.sanjesh.www مي توانند نتايج کنکور امسال را به صورت اينترنتي مشاهده نمايند.

  اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري به صورت اينترنتي

نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1386 به صورت کارنامه تنظيم و کارنامه مذکور بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده خواهد شد. هر يک از داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون براي دستيابي به کارنامه خود و آگاهي از نتيجه آزمون بايد با شماره پرونده و مشخصات شناسنامه اي شامل نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره داوطلبي و مشخصات شناسنامه اي خود، وارد سايت سازمان شوند و از نتيجه اوليه آزمون خود (کارنامه) مطلع گردند.

  محل توزيع برگ  مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي

محل توزيع برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون سراسري سال 1386 هريک از گروه هاي آزمايشي علوم رياضي وفني ، علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبان هاي خارجي بر مبناي شهرستان محل اقامت فعلي داوطلبان که در فرم تقاضانامه ثبت نامي خود مشخص نموده اند ، در همان شهرستاني که کارت ورود به جلسه آزمون خود را دريافت نموده اند به شرح بندهاي 1 و 2 ذيل توزيع خواهدشد.

1 - برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون سراسري سال 1386، باتوجه به شهرستان محل اقامت فعلي مندرج در تقاضانامه ثبت نامي آنان ، در همان حوزه اي که کارت ورود به جلسه آزمون خود را دريافت داشته اند (بجز داوطلباني که شهرستان توزيع کارت و برگزاري آزمون آنان شهرستان تهران بوده است که بايد براساس جدول پيوست براي دريافت برگ  مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي اقدام کنند) در حوزه هاي سراسر کشور، براساس سال تولد آنان در صبح و بعدازظهر روزهاي چهارشنبه 86/5/10 و پنج   شنبه 86/5/11 توزيع مي گردد. لذا کليه داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون لازم است براي دريافت برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته خود باتوجه به بند "ب" ا در روزهاي چهارشنبه 86/5/10 و پنج   شنبه 86/5/11 (صبحها از ساعت 7 تا 12 و بعد از ظهرها از ساعت 14 تا 19) منحصرا باتوجه به شهرستان محل اقامت (شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت نام ) به حوزه هاي ذيربط (دقيقا همان حوزه اي که کارت ورود به جلسه آزمون خود را دريافت داشته اند) مراجعه و برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته خود را دريافت دارند.

2 - برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1386 و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته آن دسته از داوطلباني که براساس جدول شماره 1 مندرج در اطلاعيه توزيع کارت ، شهرستان توزيع کارت آنان شهرستان تهران بوده است ، دقيقا در همان دانشگاه محل توزيع کارت آنان در شهرستان تهران خواهد بود.

  نحوه  و تاريخ توزيع برگ  مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي
1  - برگ  مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون سراسري سال 1386 هريک از گروههاي آزمايشي علوم رياضي وفني ، علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي در صبح و بعداز ظهر روزهاي چهارشنبه 86/5/10 و پنج   شنبه 86/5/11در حوزه هاي سراسر کشور و براساس سال تولد آنان (بجز داوطلباني که شهرستان توزيع کارت و برگزاري آزمون آنان شهرستان تهران بوده است که لازم است براساس جدول مندرج در زير اين اطلاعيه براي دريافت آن اقدام کنند) به شرح زير توزيع مي گردد. لذا کليه داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون لازم است باتوجه به سال تولد خود به محل تعيين شده قبلي (محل توزيع کارت ورود به جلسه آزمون ) مراجعه و آنرا دريافت دارند.نحوه توزيع برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته براي کليه داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون سراسر کشور (بجز شهر تهران ) به شرح زير است:

1-1- کليه خواهران و برادران متولد سال 1368 و سالهاي بعداز آن از ساعت 7 الي 12 روز چهارشنبه 86/5/10
1-2- کليه خواهران و برادران متولد سال 1367 از ساعت 14 الي 19 روز چهارشنبه 86/5/10
1 -3- کليه خواهران و برادران متولد سالهاي 1365 و 1366 از ساعت 7 الي 12 روز پنج   شنبه     86/5/11
1 -4- کليه خواهران و برادران متولد سال 1364 و سالهاي قبل از آن از ساعت 14 الي 19 روز پنج   شنبه 86/5/11

2 - کليه خواهران وبرادراني که محل اقامت فعلي آنان براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت نام يکي از شهرستانهاي تهران (کد11) و شميرانات (کد15) مي باشد و شهرستان توزيع کارت و برگزاري آزمون آنان شهرستان تهران بوده است، لازم است براساس سال تولد و شماره شناسنامه و باتوجه به جدول مندرج در ذيل اين اطلاعيه براي دريافت برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته به حوزه هاي مربوط مراجعه نمايند.

3 - هر داوطلب پس از دريافت برگ مخصوص که حاوي شماره پرونده - شماره کاربر و شماره رمز انحصاري داوطلب مي باشد، مي تواند به سايت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس org.sanjesh.www مراجعه و بر اساس دستورالعمل مربوط قرارداده شده بر روي سايت و پس از وارد کردن شماره پرونده - شماره کاربر و شماره رمز خود، نسبت به انتخاب رشته در صورت مجاز بودن اقدام نمايد. داوطلبانيکه بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته مي باشند ضرورت دارد با مطالعه دقيق دفترچه راهنما و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي و برحسب اينکه مجاز به انتخاب رشته درچه دوره اي مي باشند نسبت به انتخاب کد رشته محلهاي تحصيلي دوره هاي روزانه، شبانه و نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (رشته هاي متمرکز و نيمه متمرکز) مورد علاقه از گروه آزمايشي مجاز يا گروههاي آزمايشي مجاز و هم چنين دوره هاي مجاز (پيام  نور، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اقدام و کد رشته محلهاي انتخابي خود را به ترتيب اولويت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونيکي درج نمايند.

  تذکرمهم

به منظورفراهم آوردن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1386 که به دلايلي در روزهاي چهارشنبه 86/5/10 و يا پنج   شنبه 86/5/11 براي دريافت برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي خود اقدام ننموده اند ، ترتيبي اتخاذ خواهد شد که منحصرا در صبح و بعدازظهر روز جمعه 86/5/12 نيز از ساعت 7 الي 12 و از ساعت 14 الي 19 برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آنان در محلهاي تعيين شده مجددا توزيع گردد.

  مدارک لازم براي اخذ برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي
برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1386 گروه هاي آزمايشي علوم رياضي وفني، علوم تجربي، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي در قبال ارائه شناسنامه عکسدار يا کارت ملي و يا هرنوع کارت شناسايي عکسدار معتبر که حاوي مشخصات فردي داوطلب باشد منحصرا به شخص داوطلب تسليم خواهدشد.

  نحوه و تاريخ و محل توزيع دفترچه هاي راهنما

کليه داوطلبان شرکت کننده در آزمون مي توانند دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي ( دفترچه شماره 2 آزمون سراسري) را با توجه به گروه آزمايشي و هم چنين دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش را (در صورتي که که قبلا اعلام علاقه مندي به گزينش در مراکز تربيت معلم نموده باشد و براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته مراکز تربيت معلم باشند) همزمان با برگ مخصوص حاوي شماره پرونده - شماره کاربر و شماره رمز مربوط و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته از باجه ذيربط درهمان حوزه اي که برگ مخصوص را دريافت مي دارند، باتوجه به وضعيت خود به شرح بندهاي 1 و 2 ذيل دريافت دارند.

دفترچه هاي راهنما و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته همزمان با برگ مخصوص حاوي شماره پرونده - شماره کاربر و شماره رمز در صبح و بعدازظهر روزهاي چهارشنبه 86/5/10 و  پنج شنبه 86/5/11 توزيع مي گردد.

1 - دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سال 1386 ( دفترچه راهنماي شماره2 شامل دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم رياضي وفني و گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي ، دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم تجربي و گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي و دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم انساني و گروههاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي) آزمون سراسري حاوي کليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، شبانه و نيمه حضوري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، رشته هاي تحصيلي موسساتي که به روش نيمه متمرکز دانشجو مي پذيرند. دانشگاه پيام نور ( آموزش از راه دور) ، موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي وهم چنين توضيحاتي در رابطه با برگ مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته و هم چنين نحوه تکميل فرم انتخاب رشته، توسط داوطلباني که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يک از دوره هاي فوق الذکر مي باشند هم چنين نحوه مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور و نحوه تکميل نمودن فرم انتخاب رشته مي باشد.

1 -1- به هر يک از داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني، دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي ذيربط تحويل مي شود.

1 -2- به هر يک از داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني که بر حسب مورد در گروه آزمايشي هنر و يا زبانهاي خارجي و يا هم گروه هنر و هم زبانهاي خارجي شرکت نموده باشند، همانند داوطلبان بند 1-1 فوق منحصرا دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي اصلي يعني علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و يا علوم انساني داده خواهد شد.

1 -3- به داوطلباني که منحصرا در رشته گروه آزمايشي هنر و يا منحصرا در گروه زبانهاي خارجي و يا در گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي متقاضي شده اند، يکي از دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته يعني دفترچه راهنماي انتخاب رشته علوم رياضي و فني و گروههاي هنر و زبانهاي خارجي يا علوم تجربي و گروههاي هنر و زبانهاي خارجي و يا علوم انساني و گروههاي هنر و زبانهاي خارجي داده خواهد شد.

1 -4- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي مراکز تربيت معلم فقط به داوطلباني که قبلا اعلام علاقه مندي به گزينش در مراکز تربيت معلم نموده باشند و براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته مراکز تربيت معلم باشند، داده مي شود.

2- کليه داوطلبان واجدشرايط انتخاب رشته مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراکز تربيت معلم مي باشند. لازم است براي انتخاب رشته هاي تحصيلي مراکز تربيت معلم ،نسبت به دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش سال 1386 اقدام نمايند.

  تذکر خيلي مهم

داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هاي مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش مي باشند و يا داوطلباني که کد رشته محلهاي دبيري ، دبير فني و يا رشته هاي ستاره دار مربوط را انتخاب مي کنند ضرورت دارد برگ مشخصات داوطلبان آزمون سراسري متقاضي رشته هاي دبيري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مراکز تربيت معلم مندرج در دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته را تکميل (پشت و روي فرم بايستي تکميل شود) و فرم تکميل شده مذکور را از روز شنبه 86/5/13 لغايت روز سه شنبه 86/5/16 به باجه ذيربط در حوزه مربوط (حوزه توزيع برگ مخصوص ودفترچه راهنما) به نماينده اي که مشخص گرديده تحويل دهند.

  تاريخ و نحوه تکميل نمودن فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي

مدت لازم براي انتخاب رشته: داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته مي باشند، مي توانند بلافاصله پس از دريافت برگ مخصوص حاوي شماره پرونده، شماره کاربر و شماره رمز وارد سايت سازمان شوند و حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه 86/5/20 نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته خود به صورت الکترونيکي اقدام نمايند.

تکميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي در آزمون سراسري سال 1386 منحصرا از طريق شبکه اينترنت انجام مي گيرد و لذا کليه داوطلبان بايد پس از مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور و پس از وارد نمودن شماره پرونده - شماره کاربر و شماره رمز خود در صورتيکه براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته  باشند، براساس دستورالعمل مربوط بر روي سايت و هم چنين ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي ، نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي تحصيلي مورد علاقه از رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروه هاي آزمايشي مجاز در دوره هاي مختلف روزانه ، شبانه و نيمه حضوري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ، دانشگاه پيام نور و مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش اقدام و کد رشته محل هاي   تحصيلي مورد علاقه خود را به ترتيب اولويت علاقه مرتب نموده و در فرم پيش نويس درج و سپس کدهاي مذکور را در فرم انتخاب رشته الکترونيکي حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه 86/5/20 درج نمايد.
تذکر مهم: به داوطلبان توصيه مي شود که پس از تکميل فرم انتخاب رشته الکترونيکي خود، از آن يک پرينت تهيه و آنرا نزد خود نگاهدارند.

  تذکرات خيلي مهم:

1  -کليه دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي به شرط قبولي و اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداکثر تا شهريورماه 1386حق انتخاب رشته خواهندداشت.

2 - داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1385 مشمول يکي از بند 1 -2و 2-2 ذيل ، حق انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1386 را ندارند. بديهي است در غير اينصورت به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهدشد.

1 -2- پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه ( اعم از متمرکز يا نيمه متمرکز) آزمون سراسري سال 1385 که بدون اخذ مجوز شرکت کرده اند.

-2-2  از آنجاکه بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 1386 منحصرا آن دسته از داوطلباني که داراي مدرک پيش دانشگاهي و يا شاغل به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي بوده اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون بوده، بنابراين آن دسته از داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه که به دوره پيش دانشگاهي راه نيافته اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1386 نبوده اند . بديهي است چنانچه در آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند ، مجاز به تکميل فرم انتخاب رشته نمي باشند و درصورت تکميل فرم انتخاب رشته از گزينش نهايي حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهدشد.

تبصره: داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1386 که ديپلم آنان کار دانش و يا فني و حرفه اي نظام جديد مي باشد، طبق ضوابط مجاز به شرکت در آزمون نبوده اند، مگر اينکه داراي مدرک فوق ديپلم باشند و يا دوره پيش دانشگاهي را گذرانده باشند.

3- داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هاي مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش مي باشند و يا داوطلباني که کد رشته محل هاي دبيري ، دبير فني و يا رشته هاي ستاره دار مربوط را انتخاب مي کنند بايد برگ مشخصات داوطلبان آزمون سراسري متقاضي رشته هاي دبيري              دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراکز تربيت معلم مندرج در دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته را تکميل و از روز شنبه 86/5/13 لغايت روز سه شنبه 86/5/16 به باجه ذيربط در حوزه مربوط (حوزه توزيع برگ مخصوص ودفترچه راهنما) به نماينده اي که مشخص گرديده تحويل دهند.

نظر به اينکه فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1386 (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ) به صورت مکتوب و ازطريق روزنامه ها و نشريه پيک سنجش اعلام نخواهدشدو هر داوطلب بايد به سايت سازمان مراجعه و پس از وارد کردن شماره پرونده و مشخصات شناسنامه اي و يا شماره داوطلبي و مشخصات شناسنامه اي از وضعيت خود در آزمون سراسري سال 1386 مبني بر اينکه مجاز به انتخاب رشته مي باشد و يا نمي باشد مطلع گردد، لذا به کليه داوطلبان شرکت کننده حاضر در جلسه آزمون سراسري سال 1386 اکيدا توصيه مي شود که براي ورود به سايت سازمان و اطلاع از نتيجه آزمون خود به شرح فوق عمل کنند. ضمنا داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته مي باشند براي انتخاب رشته بايد حتما برگ مخصوص حاوي شماره پرونده - شماره کاربر و رمز و دفترچه راهنما و دستورالعمل مربوط را دريافت و با وارد کردن شماره پرونده - شماره کاربر و شماره رمز خود نسبت به انتخاب رشته حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه 86/5/20 اقدام نمايند.

ضمنا واحد اطلاعات و پاسخگويي غيرحضوري آزمون سراسري در خصوص توزيع برگ  مخصوص و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و دستورالعمل ورود به سايت و انتخاب رشته از اين تاريخ لغايت روز شنبه 86/5/20 همه روزه به غير از ايام تعطيل از ساعت 8 الي 12 و از ساعت 13 الي 18 آماده پاسخگويي به سوالات داوطلبان گرامي مي باشد. داوطلبان مي توانند درصورت نياز فقط با شماره تلفن هاي 88923595 ،88923596 ،88923597 ، 88923598 و 88923599 به طور مستقيم با روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل و از مراجعه حضوري در اين خصوص اکيدا خودداري فرمايند.  
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری