کد خبر ۲۲۵۰۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۰۷ مرداد ۱۳۸۶ - 29 July 2007
"انعکاس" خراسان


 

•؛فردا‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬تصميمي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬ديپلمات هاي‭ ‬ايراني‭ ‬پايان‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬بنابراين‭ ‬خبر،‭ ‬از‭ ‬افرادي‭ ‬چون‭ ‬مهدي‭ ‬دانش‭ ‬يزدي‭ ‬معاون‭ ‬ظريف،‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬سجاد‭ ‬پور‭ ‬سفير‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬ژنو،‭ ‬مهدي‭ ‬آخوندزاده‭ ‬‮(‬سفير‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬برلين‮)‬،‭ ‬پيمانه‭ ‬هسته اي‭ ‬‮(‬‭ ‬دبير‭ ‬دوم‭ ‬سفارت‭ ‬در‭ ‬نيويورك‮)‬‭ ‬و‭ ‬حسين‭ ‬ملكي‭ ‬‮(‬‭ ‬رايزن‭ ‬دوم‭ ‬نمايندگي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬معاون‭ ‬كميته‭ ‬سياسي‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬‮(‬‭ ‬كميته‭ ‬چهارم‮)‬‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬و‭ ‬گزارشگر‭ ‬كميته‭ ‬اطلاعات‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬براي‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬


•؛آريا‭ ‬خبر‭ ‬داد‮:‬
؛گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬نيروهاي‭ ‬انگليسي‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬تجاوز‭ ‬ملوانان‭ ‬انگليسي‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬هاي‭ ‬سرزميني‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬دستگيري‭ ‬نيروهاي‭ ‬متجاوز،‭ ‬از‭ ‬آب هاي‭ ‬سرزميني‭ ‬كشورمان‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬حريم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬رعايت‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬


•؛بازتاب‭ ‬خبر‭ ‬داد‮:‬
؛‭ ‬در‭ ‬اقدامي‭ ‬بي‮ ‬سابقه،‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬استان ها‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬سالروز‭ ‬تولد‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬جشني‭ ‬برپا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬برخي‭ ‬مسئولان‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬دعوت‭ ‬كرده‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رسيدن‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬آ‮ ‬يت ا‮...‬‭ ‬خامنه اي،‭ ‬ايشان‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬وقت‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬انتقاد‭ ‬كرده اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬برگه اي‭ ‬كه‭ ‬حاوي‭ ‬آن‭ ‬خبر‭ ‬بود،‭ ‬نوشته اند‭ ‬‮«‬‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬غلط‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬تولد‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬آن‭ ‬هيچ‭ ‬جشني‭ ‬ندارد،‭ ‬برگزار‭ ‬كنندگان،‭ ‬مسئول‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬عمر‭ ‬و‭ ‬اموالي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬صرف‭ ‬و‭ ‬ضايع‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تولد‭ ‬من‭ ‬جشن‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬متشكر‭ ‬نمي‮ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬زيان هاي‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شناسم‮»...‬


•؛البرز‭ ‬نوشت‮:‬
؛‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬آمريكا‭ ‬سازمان‭ ‬خيريه‭ ‬گودويل‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬بنياد‭ ‬شهيد‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شعبه‭ ‬بنياد‭ ‬شهيد‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬معرفي‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬دستور‭ ‬العمل‭ ‬كليه‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬سرمايه هاي‭ ‬بانكي‭ ‬اين‭ ‬موسسه‭ ‬نيز‭ ‬توقيف‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬شنيده ها‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نتيجه‭ ‬نظرسنجي‭ ‬راديو‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ميزان‭ ‬محبوبيت‭ ‬دكتر‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد،‭ ‬مسكوت‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‮.‬‭ ‬يك‭ ‬منبع‭ ‬آگاه‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬مدير‭ ‬شبكه‭ ‬از‭ ‬نتيجه‭ ‬نظرسنجي‭ ‬راديو‭ ‬جوان‭ ‬مطلع‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬ارشد‭ ‬راديو،‭ ‬اعلام‭ ‬نتايج‭ ‬نظرسنجي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مصلحت‭ ‬ندانسته اند‮.‬


•؛بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬فاسد‭ ‬كه‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬محاكم‭ ‬قضايي‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬و‭ ‬شلاق‭ ‬محكوم‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬طي‭ ‬مراسمي‭ ‬دو‭ ‬نشان‭ ‬خدمت‭ ‬از‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامي‭ ‬قم‭ ‬دريافت‭ ‬كرد‮.‬


•؛البرز‭ ‬نوشت‮:‬‭ ‬
؛‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬تازگي‭ ‬روزنامه ها‭ ‬و‭ ‬رسانه هاي‭ ‬شيخ‭ ‬نشين ها‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬جسارت هاي‭ ‬اين‭ ‬شيخ نشين ها‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كويت‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬مقاله‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬نگارش‭ ‬درآمده‭ ‬است‮.‬


•؛بولتن‭ ‬نيوز‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛شنيده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬تازگي‭ ‬واكسن‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬مراكز‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬درماني‭ ‬سطح‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬مطب هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬پزشكان‭ ‬اطفال‭ ‬ناياب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬تنها‭ ‬يك‭ ‬مركز‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭ ‬تعداد‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬واكسن‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬دارد‮.‬


•؛بولتن‭ ‬نيوز‭ ‬نوشت‮:‬
؛‭ ‬اخيرا‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬اينترنت‭ ‬مجموعه اي‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮ «‬شبكه‭ ‬اسلامي‭ ‬براي‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬بهائيان‮»‬‭ ‬سعي‭ ‬در‭ ‬تبليغ‭ ‬مباني‭ ‬منحرف‭ ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پيگيري‮ ‬هاي‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬شبكه‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬صهيونيست ها‭ ‬حمايت‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری