کد خبر ۲۳۰۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۰ - ۱۴ مرداد ۱۳۸۶ - 05 August 2007
شبکه تلويزيوني العربيه در برنامه اي تحت عنوان "به صراحت" با آقاي علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلت نظام در ايران گفتگويي اختصاصي انجام داد.

 شبکه تلويزيوني العربيه در برنامه اي تحت عنوان "به صراحت" با آقاي علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلت نظام در ايران گفتگويي اختصاصي انجام داد.

به گزارش انتخاب، مجري برنامه پيش از مصاحبه در حالي که در پشت در ورودي ساختمان مجمع تشخيص مصلت نظام ايستاده بود گفت: در اين برنامه مصاحبه منحصر به فردي در مقايسه با ديگر مصاحبه ها با حضرت شيخ هاشمي رفسنجاني رئيس تشخيص مصلت نظام يا آنچه که در ايران حکومت خوانده مي شود انجام خواهيم داد. طبعا ما در اين مصاحبه سئوالهاي بسياري درخصوص پرونده هاي پيچيده منطقه که محور اصلي آنها دائما مسائل ايران است مطرح خواهيم کرد.

مجري برنامه روي تصاويري از ميز کار آقاي رفسنجاني ونشستن ايشان پشت ميز گفت: اين مصاحبه با سخن گفتن از انقلاب اسلامي و دستاوردها و ناکامي هاي آن و اين سئوال که اين انقلاب چه چيزي را صادر کرده وچرا نگرانيهاي همسايگان همچنان از صدور انقلاب ايران پابرجاست و هلال شيعي که برخي کشورهاي همجوار ايران از آن سخن مي گويند چيست آغاز خواهد شد.

مجري برنامه افزود: طبعا سئوالها در خصوص پرونده هسته اي ايران شامل اين پرسشها خواهد بود که اگر تهديدها در خصوص احتمال هرگونه فشار يا حمله نظامي آمريکا به ايران واقعيت داشته باشد واکنش ايران و کشورهاي همسايه چه خواهد بود وآقاي رفسنجاني در مصاحبه خود چه پيامي براي کشورهاي اسلامي خواهد داشت وآيا وي به آينده خوشبين است يا اينکه معتقد است تغييرات ريشه اي يا منفي بزرگي درمنطقه روي خواهد داد. ما در اين برنامه همه اين سئوالها وهرگونه پرسشي را که در اين روزها به نحوي ذهن هر شهروند عرب و ايراني را به خود مشغول کرده است با حضرت شيخ هاشمي رفسنجاني مطرح خواهيم کرد.

ايلي ناکوزي مجري اين برنامه سپس با نشستن در مقابل آقاي هاشمي رفسنجاني از وي سئوال کرد: ما و گروه خبري شبکه العربيه از اينکه دعوت ما را براي اين مصاحبه پذيرفتيد تشکر مي کنيم و به نوبه خود شرايط دشواري وحساس وخطرناکي را که امروز منطقه عربي و ايران با آن روبروست درک مي کنيم. بدون ترديد امروز جهان عرب منتظر شنيدن سخنان شما است.

آقاي هاشمي رفسنجاني پاسخ داد: من اميدوارم شما به اهداف خود برسيد زيرا شما خستگي سفر را تحمل کرديد و اميدوارم به اهداف خود براي حل مشکلات منطقه برسيد.

سئوال.. آيا شما احساس مي کنيد که ايران امروز در معرض يک حمله نظامي يا بيش از آن قرار دارد يا اينکه معتقديد اين مسئله تنها نوعي جنجال تبليغاتي از سوي آمريکا است.

جواب.. آنچه که فعلا مشخص است اين است که نوعي جنگ تبليغاتي عليه ايران صورت گرفته است. طبعا در اين جنگ رواني از تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و از احتمال حمله نظامي عليه ايران سخن گفته مي شود. در اينکه طرف ديگر تا چه حد بتواند به اهداف خود برسد ترديد زيادي وجود دارد.

ما با تهديدها وچالش هاي بسياري روبرو هستيم ولي من تصور مي کنم تجربه هاي گذشته به متجاوزان جرات تجاوز به ايران را نخواهد داد زيرا ايران هميشه ثابت کرده است که توانايي بسيار زيادي براي مقاومت در برابر هرگونه تجاوزي دارد و به تجاوزگران خساراتي نظير خساراتي که در عراق و افغانستان و ديگر مناطق از جمله لبنان متحمل شده اند وارد خواهد شد. من نمي خواهم اين احتمال را رد کنم ولي معتقدم اينگونه تهديدها از جهل وناداني آمريکا يا ديگران ناشي مي شود.

سئوال:  برخي معتقدند آمريکا هرگاه در عراق يا در افغانستان با مشکلي روبرو شود به واکنش غير منتظره اي دست خواهد زد. به عبارت ديگر هرگاه مشکلات آمريکا افزايش يابد خطر عليه ايران نيز افزايش خواهد يافت.

جواب:  البته از لحاظ رواني و براساس تجربيات تاريخي قدرت هاي بزرگ سلطه گر هرگاه با مشکل يا بن بستي روبرو مي شوند به اقدامات غير معقولي دست مي زنند ولي اين کارهاي نامعقول هميشه در يک جهت نيست و به همين سبب احساس مي کنم امريکايي ها و انگليسي ها و همپيمانان آنان و همچنين پيمان ناتو در عراق و افغانستان به حالت استيصال رسيده اند ودرداخل کشورهاي خودشان با مشکلاتي روبروشده اند.

روند انتخابات و مردم اين کشورها نشان دادند که راضي نيستند و بدترين راه براي حل اين مشکلات و تنگناها دست زدن به تجاوز ديگري در منطقه است، ما اين راه حل را اقدامي انتحاري مي دانيم. بدون ترديد اين اقدام براي ما وآنها مشکلاتي به همراه خواهد داشت ولي نتيجه آن شکست واقعي براي تجاوزگران به منطقه ما خواهد بود و منطقه با برخي مشکلات جديد روبرو خواهد شد.

سئوال: تعدادي از مردم کشورهاي عربي مي گويند ايران با چه چيزي مي تواند آمريکا را تهديد کند يعني اگر خداي ناکرده بدون اينکه آمريکا ايران را اشغال کند تنها به حمله نظامي دست بزند و به تاسيسات هسته اي ايران حمله کند ايران چگونه پاسخ خواهد داد و چطور مي تواند آمريکا را شکست دهد.

جواب: البته منطقي نيست که من در اينجا راههاي روياروئي را اگر از آنها آگاه باشم مطرح کنم ولي قطعا ايران در چنين حالتي برنامه هايي دارد. تجربه گذشته ما هم مي تواند براي اينها (آمريکايي ها) درس باشد. جنگي که عراق عليه ما شروع کرد و شرق و غرب و حتي برخي از کشورهاي منطقه از رژيم صدام حسين حمايت کردند چه نتيجه اي داشت.

آمريکا ناچار شد در خليج فارس وارد جنگ شود وبه برخي از تاسيسات نفتي و نفتکشها حمله کند ولي هيچ نتيجه اي نگرفت و ما آنها را در سازمان ملل متحد وادار کرديم که بپذيرند که آغازگر جنگ بوده اند و به ايران غرامت جنگي بپردازند.

اين چيزي بود که مي مي خواستيم در جنگ هشت ساله عراق با ايران به اثبات برسانيم. طبعا اين جنگ مشکلات زيادي براي ما داشت اما آنها ناچار شدند شکست را بپذيرند.

سئوال: آيا يکي از سناريوهاي احتمالي که کشورهاي عربي به ويژه کشورهاي خليج (فارس) از آن هراس دارند اين است که اگر ايران با حمله اي روبرو شود به هرمکاني در منطقه خليج (فارس) که آمريکايي ها در آن حضور دارند حمله خواهد کرد.

جواب: در پاسخ به سئوال قبلي شما گفتم ما نمي توانيم در خصوص برنامه هاي آينده خود توضيح دهيم ولي در جنگ گذشته ما نمونه هايي داشيم و از حمله مثلا به کويت و ديگر کشورهايي که به صدام حسين کمک مي کردند و دشمن ما از فرودگاههاي آنها براي حمله به ايران استفاده مي کرد برغم سادگي اين گونه حملات خوداري کرديم زيرا دشمن ما اين کشورها نيستند بلکه دشمن ما همان متجاوز است که اگر به حمله نظامي عليه ايران دست بزند ما به اين متجاوز درس عبرت خواهيم داد.

جري برنامه "به صراحت" شبکه تلويزيوني العربيه در ادامه مصاحبه اختصاصي خود با آقاي هاشمي رفسنجاني از وي سئوال کرد: آيا ما مي توانيم از شما سخني اطمينان بخش خطاب به کشورهاي خليج (فارس) مبني بر اينکه ايران به خوبي دوست و دشمن خود را مي شناسد و اين کشورها بهاي درگيري ايران و آمريکا را در منطقه نخواهند پرداخت بشنويم.

جواب: دقيقا همينطور است ولي ما هم انتظار داريم که کشورهاي همجوار و همچنين کشورهاي مسلمان همين مسئله را مراعات کنند و با استفاده آمريکا از خاک آنها براي حمله احتمالي به ايران موافقت نکنند.

سئوال.. موضوع ديگري امت عرب را نگران کرده است زيرا امروز همه براي نزديک کردن کشورهاي عربي به ايران تلاش مي کنند به نظر شما چه کسي مانع اين نزديکي است. چرا ما وجود چنين تنشي را احساس مي کنيم شما فکر مي کنيد غرب در اين روابط تاثير گذار بوده است يا اينکه نظامهاي عربي خود باعث بوجود آمدن چنين وضعيتي شده اند.

جواب: من فکر مي کنم کشورهاي عربي و مسلمان نفعي در نزديک نشدن به ايران نمي برند بلکه به نفع همه ما است که با هم رابطه داشته باشيم.

بدون ترديد کشورهاي استعمارگر که در گذشته وحتي در دوران شاه بر منطقه و ايران سلطه داشتند نبودن اتحاد بين مارا به نفع خود مي دانند و به همين سبب به تفرقه افکني بين ما مي پردازند. تجربه هاي تاريخي نيز بر اين مطلب دلالت مي کند و من مي خواهم جمله کوتاهي به کشورهاي عربي بگويم که استعمارگران از سياست تفرقه بينداز و حکومت کن پيروي مي کنند و اين سياست در دوران استعمار در منطقه ما و همه جا در بيش از يک قرن اجرا شده است و اکنون هم به اين سياست ادامه مي دهند.

سئوال: شما از آغاز انقلاب با آن بوديد و در آن نقش داشتيد. اکنون اعراب از آنچه "ترويج شيعه" خوانده مي شود هراس دارند آيا به نظر شما ايران تاکنون نتوانسته است اعراب را از انديشه شيعه سازي منطقه برهاند.

جواب: اين هم از نمونه هاي سياست تفرقه اندازي استعمار است. اختلافات عقيدتي بين شيعه و سني و بين ايران و ديگر کشورها و حتي بين خود سني ها وجود دارد اما اين مانعي ندارد و ما مي توانيم برغم اين اختلافات باهم در صلح زندگي کنيم. ما نشان داديم که به کل اسلام و نه به گروه يا فرقه خاصي تعهد اسلامي داريم. آيا شما در خلال سه دهه از عمر انقلاب اسلامي هرگز ديده ايد که ما به اقدامي عليه برادران اهل سنت دست زده باشيم. ما با همه با محبت و دوستي رفتار کرده ايم و دليلي هم ندارد که عليه آنها کاري انجام دهيم زيرا ما اين کار را غير شرعي مي دانيم که با قوانين شريعت اسلامي مغايرت دارد. همانطور که گفته شده انما المومنون اخوه (همانا که مومنان باهم برادرند). ما از يک امت هستيم. تحقيقا اين اشتباهي است که ريشه در تحريکات استعماري دارد.

 

سئوال: بدون ترديداين سخن شما در جهان عرب قابل تقدير است. اين سخن که نزديک شدن و برادري و اين که مسلمانان با عقايد مختلفي که دارند در اسلام يکسان هستند را نويد مي دهد اما شما گفتيد ايران براي گسترش مذهب شيعه در جهان عرب تلاش نمي کند ولي کشورهاي عربي مي گويند ايران در خلال کمک به حزب الله لبنان و مثلا حماس فلسطين و برخي از دوستان شيعه خود در عراق براي ايجاد هلال موسوم به هلال شيعي در منطقه تلاش مي کند نظر شما در خصوص نگراني ها از ايجاد هلال شيعي در منطقه چيست.

 

جواب:مثلا ما در فلسطين از مجاهدين فلسطيني حمايت مي کنيم آيا اين مجاهدين شيعه هستند. آنها اهل سنت وتندرو هستند. ما به خاطر جهاد و مقاومت اين مجاهدين به آنها کمک مي کنيم. ما به مردم بوسني هرزگوين و کوزوو نيز کمک کرديم آيا آنها از شيعيان بودند. مسئله اينطور نيست. ما در افغانستان نيز به همه گروههاي مجاهد سني و شيعه در حد توان خود کمک کرديم. در عراق نيز اکثر برادران ما از اهل سنت و شيعه در دوران رژيم صدام حسين به ايران پناهنده شدند. هنگامي که اسرائيل به خاک لبنان حمله کرد ما به لبناني ها و هر گروهي که در برابر رژيم صهيونيستي مقاومت کرد کمک کرديم. آيا به نظر شما مرحوم (شيخ) سعيد شعبان شيعه مذهب بود. او از علماي اهل سنت بود. طبعا ايران داراي روابطي با شيعيان هست ولي اين روابط عليه ديگران نيست. ما به مقاومت واقعي و عادلانه توجه مي کنيم زيرا وقتي احساس مي کنيم ملت مظلومي وجود دارد به آن کمک مي کنيم. ما معتقديم سياست طائفه گري به همه مسلمانان آسيب خواهد رساند و به وحدت بين مسلمانان نخواهد انجاميد. ما هرگز در امور داخلي هيچ کس دخالت نکرده ايم و فقط از هرگونه مقاومتي در هرجاي دنيا حمايت کرده ايم.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری