کد خبر ۲۳۹۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲:۳۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۸۶ - 20 August 2007
در وزارت خارجه پيرامون روابط و مسايل اقتصادي رويکرد جديدي از اسفند ‌‌١٣٨٤ آغاز شده و تا اين سمينار که حدود يک سال و نيم مي گذرد روز به روز رشد كرده و از جايگاهي بسيار فعال برخوردار شده است.


وزير امور خارجه نتايج سمينار سفرا و نمايندگان ايران در خارج از كشور را تشريح كرد.

به گزارش ايسنا ، منوچهر متکي در پايان سفر دو روزه سفيران و نمايندگان ايران در خارج از كشور در سالن كنفرانس خبري مركز پژوهشهاي آستان قدس رضوي در جمع خبرنگاران در مشهد اظهار داشت: سفر به مشهد ادامه سمينار سفرا و روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران بود که امسال بخشي از اين سمينار را متبرک به زيارت مرقد مطهر حضرت علي بن موسي الرضا (ع) که پايتخت معنوي کشورمان است و کعبه دلهاست كرديم.

وي با اشاره به اينكه " در دو روز سمينارهايي که در مشهد داشتيم ادامه مباحث تهران در حوزه‌هاي مباحث روابط اقتصادي و خارجي، موضوع ايرانيان خارج از کشور، مباحث و موضوعات بين المللي که توسط معاونت هاي اقتصادي، کنسولي و امور ايرانيان و معاونت بين المللي به سمينار ارايه شد از جمله اين موضوعات بود " گفت: سفراي ما مسائل‌شان را پيرامون موضوعات مربوطه مطرح کردند.

وزير امور خارجه تصريح كرد: در وزارت خارجه پيرامون روابط و مسايل اقتصادي رويکرد جديدي از اسفند ‌‌١٣٨٤ آغاز شده و تا اين سمينار که حدود يک سال و نيم مي گذرد روز به روز رشد كرده و از جايگاهي بسيار فعال برخوردار شده است.

وي تاكيد كرد: سفارتخانه هاي ما امروز به صورتي فعال مذاکرات اقتصادي با حوزه هاي دولتي و خصوصي کشورها دارند.

منوچهر متكي با اشاره به اينكه " براي ظرفيت سازي در روابط اقتصادي کشورمان هم در حوزه تجارت و بازرگاني، در حوزه صدور خدمات فني و مهندسي يعني اجراي پروژه هاي مختلف در کشورهاي ديگر و هم در حوزه جلب سرمايه گذاري هاي متقابل در کشورمان و يا آن کشورها و يا سرمايه گذاري هاي مشترک است عمل مي كنيم " گفت: دولت نهم نگاه جديدي در حوزه روابط اقتصادي خارجي مبني بر نگاه به بيرون، بازارهاي بين المللي وبه فرصت هاي اقتصادي در سراسر جهان دارد.

وي گفت:در همين دو سال، اقدامات خوبي در کارنامه دولت مي بينيم که ضمن اينکه خود اين گام ها اميدوار کننده است، بشارت و چشم انداز روشني از آينده مناسبات اقتصادي کشورمان را براي مردم مي دهد. به عنوان مثال حجم صادرات غير نفتي کشورمان در سال ‌‌٨٥ در مقايسه با سال ‌‌٨٤ به بيش از ‌‌١٠٠ درصد افزايش پيدا کرد، يعني ‌‌٦/٧ به بيش از ‌‌١٦ ميليارد دلار رسيد كه نشان از يک جهش دارد و اين در حالي است که بسياري از سرمايه گذاري هاي داخل کشور ما هنوز خودشان را عرضه به محيط اقتصادي و تجاري بين المللي نکردند.

وزير امور خارجه گفت: اين رويکرد جديد بر اساس رهنمودهاي بسيار روشن و راهگشاي مقام معظم رهبري در نخستين روزهاي آغاز به کار دولت نهم مبني بر مجهز شدن ديپلماسي کشور به روابط اقتصادي و تاثير متقابل حوزه سياست و اقتصاد در روابط خارجي و با تاکيدات ويژه دولت نهم به ويژه شخص رييس جمهور تبلور پيدا کرده و ما اين را به فال نيک مي گيريم.

وزير امور خارجهدر بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: امروز سفارت خانه هاي ما در سراسر دنيا مرکز هماهنگي با بخش هاي مختلف دولتي و محل رجوع و پيگيري شرکت ها و حوزه هاي بخش خصوصي کشورمان در روابط سياسي خارجي است.

متکي درباره ايرانيان در خارج از كشور با اشاره به اينكه " فرصت مناسبي فراهم شد که نگاه سازنده و متقابل با جامعه قابل توجه ايرانيان در خارج از کشور از منظرهاي مختلف بوجود آيد " تصريح كرد: نخبگان ايراني در خارج از کشور، بازرگانان و دانشجويان ايراني و کساني که به هر دليلي در خارج از کشور ساکن هستند، خلق، مهر و محبت کشورشان به عنوان بزرگترين سرمايه شان است.

وي افزود: سفرهاي رييس جمهور و مسئولين ديگر به کشورهاي مختلف اعم از حوزه اروپا، عربي، آسيا و جاهاي ديگر برگزار نويد يک ارتباط صميمانه بين دولت و هموطنان عزيزمان در خارج از کشور را مي دهد.

وي گفت: در عين حال دولت و به نمايندگي از وزارت امور خارجه مکلف است که در رسيدگي به امور ايرانيان، در پيگيري و حل مشکلات ايرانيان در خارج از کشور همتي بيش از پيش را به مرحله ظهور و بروز برساند. ما در اين مباحث تکليف سنگيني با توجه به رهنمودها و توصيه ها و تاکيدات مقامات عاليه کشور به سفارتخانه هايمان داده‌ايم و آنان با کوله باري سنگين تر از مسووليت ها در اين مهم به نمايندگي هايشان بر مي گردند.

وزير امور خارجه با بيان اينكه "در مجموعه شرايط بين المللي چه در ساختار نظام جهاني و موضوعات و تحولات منطقه اي به ويژه در منطقه خودمان در سمينار سفيران ايران بحث و بررسي هاي کارشناسانه صورت گرفت " افزود: به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران نظام جاري بين المللي از فقدان عدالت رنج مي برد و از سوي ديگر نظام مبتني بر يک جانبه گرايي و سلطه يک يا چند قدرت بزرگ ديگر کارآمدي و مناسبت جهاني ندارد و نمونه هاي بارز شکست يک جانبه گرايي در عراق، افغانستان، خاورميانه، فلسطين اشغالي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

منوچهر متكي افزود: چالش هاي محيط بين الملل چالش هاي جدي است و راهکارهاي جدي را مي طلبد. شرايط بعد از جنگ جهاني دوم که کشورهايي در غالب فاتح هر آنچه که مي خواهند به دنيا ديکته کنند در جهت منافع خودشان امروز در دنيا متحول شده است.

وي گفت: ما مجموعه اين چالش ها و مباحث مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار داديم در عين حال بر ضرورت تقويت بنيه هاي اقتصادي، سياسي جمهوري اسلامي ايران و آمادگي براي يک گفتمان منطقي و عدالت خواهانه، ديپلماسي جمهوري اسلامي را مورد تاکيد قرار داديم.

وي اظهار داشت:سفراي ما در اين زمينه به عنوان نمايندگان جمهوري اسلامي با عزمي جدي تر، ايمان راسخ تر مبتني بر خودباوري مجددا در اين محيط ترسيم شده بين المللي منتشر مي شوند و در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي به دفاع از مباني و اصول نظام مقدس جمهوري اسلامي مي پردازند.

متکي با اشاره به ادامه سمينار نمايندگان و سفراي ايران در خارج از كشور كه در مشهد برگزار شد گفت: متن اين سمينار در مشهد آشنايي سفراي ما با ظرفيت هاي خراسان رضوي است. بديهي است که اين سمينار براي سفراي ما از باب بهره مندي از فيوضات و برکات معنوي حضرت علي بن موسي الرضا(ع) براي سفراي ما جايگاه ويژه اي داشت به توان مندي ها و ظرفيت هاي به عظيمت رسيده اين استان هم همکاران با بيشتر آشنا شدند.

وي در ادامه گفت: يکي از دفاتر بسيار فعال و مهم وزارت خارجه در مشهد مقدس از ساليان قبل ايجاد شد، اين دفتر در طول خدماتش توانست ظرفيت هاي استان خراسان را چه در مجموعه گذشته قبل ازتقسيم استان و چه در الان به کشورهاي مختلف از طريق نمايندگي ها معرفي کرده و زمينه حضور شرکت هاي خراسان را در کشورهاي مختلف ايجاد کند.

وي افزود: در اجلاس سازمان همکاري شانگهاي در قرقيزستان به وضوح از حضور فعال شرکت هاي ايراني که عمدتا شرکت هاي استان خراسان هستند سخن مي گفتند که در سال هاي بعد از استقلال جمهوري ها در منطقه و ارتباطات استان خراسان با کشورهاي مختلف از الجزاير تا چين خراسان توانست به عنوان يک استان نمونه ظرفيت هاي خودش را به دنيا معرفي کرده و از ظرفيت هاي دنيا براي توسعه، عمران و پيشرفت استان استفاده کند.

وي افزود: اين مديريت کارآمد چه در حوزه استانداري و بخش هاي مختلف اقتصادي استان چه در حوزه آستان قدس رضوي براي نمايندگي هاي ما و براي وزارت خارجه يک فرصت است. فرصتي بر اساس همان نگاه به بيرون و ايجاد منافع براي ملت و براي کشور است.

وزير امور خارجه اظهار داشت: بسيار خوشحاليم که امروز محصولات استان خراسان در بازارهاي خارجي است. شرکت هاي پيمانکاري اين استان در اجراي پروژه هاي خارج از کشور و سرمايه گذاران اين استان در سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه و خارج از منطقه فعال هستند، اين براي استان و بعد براي کل کشور بسيار مفيد است.

منوچهر متكي افزود: در اين سفر با توانمندي هاي بسيار بالاي مجموعه آستان قدس رضوي در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، صنعتي آشنا شديم و حتما نمايندگي هاي ما اين ظرفيت هاي کشور را در خارج از کشور مطرح مي كنند تا بتوانند اتصال خوبي را ايجاد نمايند.

  

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری