کد خبر ۲۴۶۵۹۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۹ - ۲۸ آذر ۱۳۹۱ - 18 December 2012
وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند .

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 17 اردیبهشت ماه سال 92 آغاز می شود و کاندیداها پس از بررسی احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان ، می توانند از اوایل خرداد تا 8 صبح 23 خرداد ماه، فعالیت تبلیغاتی خود را انجام دهند.

به گزارش مهر، در هفته جاری مصطفی محمد نجار وزیر کشور، زمان ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 24 خردادماه سال 92 برگزار می شود را اعلام کرد.

براین اساس داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند می توانند ظرف پنج روز از تاریخ 17  تا 21  اردیبهشت سال 92  به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با کارت ملی ، چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند .

پس از مهلت 5 روزه وزارت کشور ودارک داوطلبان را به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان نیز ظرف پنج روز  به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد .
طبق تبصره ماده 57 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت رسیدگی به صلاحیت کاندیداها حداکثر تا پنج روز دیگر می تواند تمدید شود.
 
وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند .

فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد . تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری طبق ادوار گذشته معمولا 20 روز بوده است، بنابراین پیش بینی می شود تبلیغات این دوره از سوم خرداد ماه آغاز شود.

نامزدهای ریاست جمهوری هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات است  .

کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد که اعضای این کمیته عبارتند از : دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او ، وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او، مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او .
 
انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود .

ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها نیز با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .
 
هر گونه آگهی تبلیغاتی، الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر ، بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند . شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام کنند .
 
همچنین هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود . داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .
 
 مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت . تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .
 
از ساعت 8 صبح روز 23/3/92 تبلیغات ممنوع می شود و هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام واخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد .
 
به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند .
 
همچنین نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی ( ثابت و سیار ) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند .
 
حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6) نفر باشد ، هر یک از نامزدها می توانند فقط به ازای هر دو شعبه اخذ رأی یک نفر نماینده معرفی کنند .
 
براین اساس نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند .
 
مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رأی گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود .
 
طبق قانون پرسنل نیروهای نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی ، نمایندگی یا نظارت داشته باشند .
 
نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأت های اخذ رأی ، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأی اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد .
 
همچنین بخشی از انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است بصورت الکترونیکی انجام شود.وزیر کشور در این خصوص گفته است:در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخشی از کار به صورت آزمایشی به طور الکترونیکی انجام شد که تجربه موفقی بود؛ بنابراین این روند در مورد انتخابات آینده نیز ادامه خواهد داشت و بخشی از انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود.
 
بنابراین گزارش طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی نیز در دست بررسی است که به عقیده برخی از صاحبنظران این طرح به این دوره از انتخابات نخواهد رسید گرچه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برخلاف آنها معتقد است با همکاری و حسن نظر شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات به سال 92 خواهد رسید.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری