کد خبر ۳۰۹۷۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۲۱ آذر ۱۳۸۶ - 12 December 2007
"اخبار ویژه" کیهان


«تحكيم » خود خودمانيم توفيق اجباري براي سازمان!

عضو مركزيت سازمان مجاهدين انقلاب گفت تمام توفيقات هسته اي در دوره اصلاحات اتفاق افتاده و بعد از آن هيچ اتفاق خاصي جز لغو تعليق نيفتاده است.
محسن آرمين كه در ستاد انتخاباتي اصلاح طلبان سخن مي گفت، در اظهاراتي متناقض با مباهات به ساخت يوسي اف اصفهان و آب سنگين نطنز، لغو تعليق را تخطئه كرد و گفت: با اين وجود اصلاح طلبان در آن شرايط متهم به كوتاه آمدن در مقابل دشمن و مرعوب بودن و بلد نبودن الفباي غيرت شديم.
درباره اين اظهارات نكته قابل تأمل آن است كه از برنامه اتمي به عنوان «توفيق» يادشده حال آن كه افكار عمومي، سخنان بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس ششم و عضو مركزيت سازمان مذكور را به خاطر دارند كه مقارن با ادعاي آمريكايي ها كه ايران نفت دارد، فناوري اتمي مي خواهد چه كار «همين مغالطه را تكرار كرد و گفت فناوري اتمي مي خواهيم چه كار.»
طبيعي است كه فناوري پيشرفته اتمي به همت همه مسئولان نظام و با هدايت و حمايت رهبر فرزانه انقلاب در كشور بومي شد، آن هم توسط متخصصاني كه آقاي رئيس جمهور پيشين از آنها به عنوان جوانان جبهه و جنگ ياد كرد و جالب اينكه همين بنيانگذاران صنعت اتمي در كشور بارها گلايه و ناراحتي شديد خود را از برخي عناصر تندروي نفوذي در مجلس و دولت اصلاحات كه بر ادامه تعليق فعاليت ها و حتي تعطيلي آن اصرار دارند، ابراز كردند.
و ديگر اينكه نهضتي كه در اين عرصه در دولت آقاي هاشمي ادامه يافت و در دولت آقاي خاتمي نضج گرفت، در دولت آقاي احمدي نژاد اوج گرفت و مرحله ساخت و نصب 3هزار سانتريفيوژ در اين مرحله انجام گرفت ضمن اين كه شكستن تعليق ها در ماه آخر دولت آقاي خاتمي انجام شد و كساني كه عليه لغو تعليق حرف مي زنند، قطعا اصلاح طلب به قرائت آقاي خاتمي هم نيستند.
آرمين در اين سخنراني ضمنا گفته است اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم اگر يك اقليت قدرتمند هم به دست بياورند، گامي بزرگ برداشته اند.

چپ نبوديم ... مريد بوديم !

عضو سابق شاخه افراطي دفتر تحكيم به برخي سردرگمي ها و فرصت طلبي ها در ميان مجموعه هاي افراطي اذعان كرد.
«نيما-ن» (عضو انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت در سال هاي 76-81) كه اينك با برخي روزنامه هاي زنجيره اي همكاري دارد، طي مقاله اي كه در سايت راديو زمانه منتشر شد، مي نويسد «براي من كه در متن چالش هاي سياسي دانشگاه بوده ام روشن نيست وقتي برخي دوستان از جنبش دانشجويي حرف مي زنند، منظورشان چيست. روز به روز احساس مي كنم سوءتفاهم ها در اين باره بيشتر مي شود.»
وي با اشاره به «توهم جنبش» مي نويسد: جامعه شناسان هر اختلافي در تعريف جنبش داشته باشند، در اين كه جنبش بر كثرت اعضا استوار است، اختلافي ندارند. ما چند نفر بوديم؟ در شلوغ ترين برنامه ها و مراسم هاي ما كه نمونه اش اولين سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران بود و در آن غير دانشجوها نيز فراوان ديده مي شدند، جمعيتي حدود سه هزار نفر حاضر بود. در آن زمان، شهر 10 ميليون نفري تهران بيش از صد هزار نفر دانشجوي تمام وقت در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي داشت... ما به مرور احساس مي كرديم بقيه دانشجويان خيلي با تعريف ما از كنش سياسي، موافق نيستند.
«نيما-ن» با تصريح بر اينكه اطلاق عنوان «پرنفوذ» بر جريان دانشجويي مذكور با تجربياتش سازگاري ندارد، مي نويسد: ما گرفتار توهم خود جنبش بيني شده بوديم و اصلاح طلبان حرفه اي هم كه ابتدا شريك توهم ما بودند، به محض اين كه دريافتند ما آنچنان هم پرقدرت نيستيم، كاسبكارانه پشتمان را خالي كردند. ما چپ مذهبي نبوديم؛ اما به ما القا كرده بودند كه هستيم. ما گرفتار چپ روي بوديم. نه به اين دليل كه چپ را انتخاب كرده بوديم، بلكه به اين علت كه مطالعه نداشتيم و نمي دانستيم در دنيا چه مي گذرد. فكر مي كرديم توني بلر رهبر كارگران انگليس است. فكر مي كرديم گيدنز مبشر چپ جديد است.
او مي افزايد: اگر چيزي از سياست و فلسفه و جامعه شناسي مي دانستيم، دست اول نبود. روايت راويان رسمي اصلاح طلبي از اين علوم را پاي منبرشان آموخته بوديم. پوپر را مي شناختيم، اما به روايت دكتر سروش. وبر را مي شناختيم، اما به روايت علوي تبار. فقه مي دانستيم؛ اما به روايت كديور. تحليل سياسي مي كرديم؛ اما به لسان حجاريان و...ما زنداني دانش محدود و تنبلي ذهن خود بوديم. ما چپ نبوديم، اما فكر مي كرديم چپ هستيم. ما اصلا نمي دانستيم چپ چيست كه بخواهيم هوادارش باشيم يا نباشيم.
وي با اشاره به اكثريت يافتن عناصر غيرمذهبي در برخي انجمن هاي اسلامي تحكيم، مي نويسد:آرمان گرايي كه اين روزها مدام در توصيف جنبش دانشجويي گفته مي شود، از نظر من دروغ مصلحت انديشانه اي است كه براي بزك كردن كم تجربگي و هيجان خواهي دانشجويان جوان كاربرد دارد.
وي با تأكيد بر اينكه «توهم ها باعث شد نه تنها جامعه از ماحصل فعاليت سياسي دانشجويان بهره مناسبي نبرد، بلكه دانشجوياني هم كه چند سال از بهترين سال هاي عمرشان را صرف سياست كردند، اكنون احساس كنند كه آيا بهتر و مفيدتر از اين نمي توانستند جواني كنند؟»
مي نويسد: برهمين اساس نمي توانم در كردار و گفتار كساني كه اين روزها دانشجويان را دوباره به سوي رفتار سياسي حرفه اي سوق مي دهند و در توانايي آنها اغراق مي كنند، نيت خيرخواهانه و صادقانه بيابم. نگرانم نكند عده اي باز دنبال سوار شدن بر گرده دانشجويان صادق اما ساده هستند.
گفتني است اين عضو سابق تحكيم پيش از اين هم در گفت وگو با سايت پنجره با بي مايه خواندن نقدهاي برخي مدعيان اصلاحات و انتقاد از تئوري «فشار از پائين چانه زني از بالا»ي سعيد حجاريان، گرفتاري در چپ روي را مذمت كرده و نوشته بود: فراموش نمي كنم روزي ميثم سعيدي كه آن روزها عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بود و بعدها نماينده تهران در مجلس ششم شد براي سخنراني در مورد جامعه شناسي سياسي به انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت آمده بود. اعتماد به نفس يك جوان شيمي خوانده را ببينيد كه صرفاً به اتكاي عضويت در شوراي مركزي يك تشكل سياسي دانشجويي احساس كرده بود مي تواند در مورد جامعه شناسي سياسي سخنراني كند... و حال با اين بلبشوي تئوريك و اعتماد به نفس بيش از حد و بيمارگونه ما چه نقشي در پيشبرد دموكراسي مي توانيم داشته باشيم؟
وي اذعان مي كند: دكتر سروش براي ما پيغمبر روشنفكري بود و دوروبري هايش (بسياري از روشنفكران ديني) تلاش مي كردند ما را مريد سروش نشان دهند ما هم بدمان نمي آمد و نمي دانستيم كه روشنفكري و سياست مدرن كجا و رابطه مريد و مرادي كجا! مسخره بود اما اين اتفاق افتاد كه ما خودمان زيادي خودمان را جدي گرفتيم، در حالي كه هيچ كدام مان بيشتر از بيست كلمه زبان خارجي نمي دانستيم.

بي بي سي اعتمادسازي را آغاز كرد!

آخرين تظاهر شبكه رسانه اي دولتي انگليس براي اعتمادسازي با ملت و دولت ايران دو هفته بيشتر دوام نياورد.
دو هفته پيش «نايجل چپمن» مدير سرويس جهاني بي بي سي در گفت وگو با روزنامه ايندپندنت از مسدود شدن سايت بي بي سي فارسي انتقاد كرد وگفت: بي بي سي فقط يك بنگاه مهم خبررساني است اما بسياري از ايراني ها، مي گويند بي بي سي در كودتاي 28 مرداد نقش داشته و اهداف پنهاني پشت فعاليت اين شبكه وجود دارد و متقاعد كردن ايرانيان به اينكه كار رسانه اي مي كند و تريبون مخالفان در خارج نخواهد شد، كار ساده اي نيست.
وي در آن گفت و گو ضمن برخي مظلوم نمايي ها و تاكيد بر بيطرفي و فعاليت حرفه اي، از اينكه آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران، درخواست مصاحبه آن شبكه را نپذيرفته و اعلام شده كه 80 درخواست ديگر مصاحبه خارجي در نوبت قرار دارند، گلايه كرد و خواستار رفع موانع اين مصاحبه شده بود.
در همين حال دو هفته از مصاحبه مذكور نگذشته، شبكه بي بي سي اقدام به پخش سريالي ضد ايراني با گرايش پليسي وجاسوسي كرد كه در قسمت هاي اخير آن اقدام به سياه نمايي عليه برنامه هسته اي ايران و جاسوسي كه ايراني معرفي مي شود شده است. سريال اسپوكر سالهاست توسط شبكه بي بي سي توليد و پخش مي شود اما سازندگان آن ترجيح داده اند قسمت هاي اخير آن را ضد ايراني طراحي كنند!
هشدار دو تن از اصلاح طلبان در نشست انجمن هاي اسلامي دانشجويي درباره بازگشت به هويت ديني، ملي و انقلابي، مذاق عناصر افراطي را تلخ كرد.
در پي سخنان اخير معصومه ابتكار (از دانشجويان فاتح لانه جاسوسي) و علي شكوري راد، سايت افراطي «خبرنامه اميركبير» از قول حنيف يزداني (عضو خودخوانده دفتر تحكيم)، به تخطئه اين دو تن پرداخت و با بيان اينكه «تسخير سفارت آمريكا از نقاط ضعف دفتر تحكيم بود»، نوشت: اعضاي امروز دفتر تحكيم (!؟) هيچ نسبتي با عملكرد تسخيركنندگان سفارت آمريكا و زمينه سازان انقلاب فرهنگي ندارند و بر خلاف نظر آقاي شكوري راد و خانم ابتكار، آن دوره را نه طلايي بلكه سياه مي دانند.
وي نشست برگزارشده به نام دفتر تحكيم و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير را جعلي خواند.
گفتني است معصومه ابتكار اخيراً در جمع «اولين گردهمايي انجمن هاي اسلامي دانشجويان در دانشگاه اميركبير» با اشاره به عناصر نفوذي در تحكيم (مانند اكبر عطري و علي افشاري) گفته بود: من نقد دارم كه چرا يك نفر منتسب به دفتر تحكيم مي رود صداي آمريكا، اين اقدام خيانت به تحكيم و جامعه است. علي شكوري راد هم به تازگي در جمع شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فني دانشگاه تهران با تأكيد بر اينكه «ضد امپرياليست بودن، مشخصه جنبش دانشجويي است اما به خاطر پررنگ شدن مسائل داخلي، اين مشخصه امروز كمرنگ شده» تصريح كرد: جنبش دانشجويي بايد 80 درصد عدالت خواه و 20 درصد آزادي خواه باشد اما اين 80 درصد گم شده است و نمي تواند با مردم پيوند برقرار كند. اين نقطه انحراف انجمن اسلامي است كه باعث شده از جامعه جدا بيفتند.
نكته جالب اينجا كه يكي از مراجعين به سايت خبرنامه اميركبير در ذيل اظهارات حنيف يزداني نوشته است: همان طور كه مي دانيد برنامه مذكور (با حضور خانم ابتكار) را انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير برگزار كرد نه آقاي حنيف يزداني به نمايندگي از آمريكا!

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
نظر شما درباره آوردن "سگ" به معابر و اماکن عمومی؟
کلاً باید ممنوع شود
باید با قوانینی محدود شود
وضعیت کنونی مطلوب است