کد خبر ۳۱۳۷۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۴ - ۲۶ آذر ۱۳۸۶ - 17 December 2007
متاسفانه عدم ارسال قراردادهاي بازيکنان و باشگاه‌ها با مبالغ واقعي به سازمان ليگ فوتبال براي فرار از پرداخت ماليات واقعي، به عنوان يک عرف در عملکرد باشگاه‌ها درآمده و فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ نيز به‌‌رغم اطلاع از اين موضوع هيچ‌گونه واکنشي از خود نشان نداده است.
سازمان بازرسي کل کشور پس از بررسي اعلام كرد كه باشگاه‌هاي دولتي فوتبال، قراردادهاي واقعي بازيکنان را به سازمان ليگ منعکس نکردند و به عنوان نمونه يکي از باشگاه‌هاي فوتبال، قرارداد يک ميليارد و پانصدميليون ريالي با يک بازيکن را به مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال به سازمان ليگ منعکس کرد.

روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور اعلام كرد: در بازرسي کارشناسان و بازرسان اين سازمان از عملکرد چند باشگاه دولتي فوتبال در انعقاد قرارداد با بازيکنان و پرداخت وجوه به آنان مشخص شد که مبالغ مندرج در قراردادهاي داخلي باشگاه‌ها با بازيکنان، با مبالغ ذکر شده در قراردادهاي ارائه شده به هيات فوتبال استان‌ها و سازمان ليگ مغايرت‌هاي اساسي دارد. به عنوان نمونه قرارداد يکصدوپنجاه ميليون توماني داخلي يک باشگاه با بازيکن در حدود پانزده ميليون تومان به سازمان ليگ منعکس شد.

عدم رعايت آيين‌نامه و حاکم شدن روابط ناسالم

در اين گزارش بر رعايت نشدن مفاد آيين‌نامه نقل و انتقال بازيکنان که مورد عمل سازمان ليگ و باشگاه‌ها است تصريح و عنوان شده است: سازمان ليگ به لحاظ کمبودهاي سخت‌افزاري (نيروي انساني، امکانات و بودجه) نتوانسته در شش دوره ليگ حرفه‌اي، بر عملکرد باشگاه‌ها از حيث قراردادهاي بازيکنان با باشگاه‌ها و رعايت ساير مفاد آيين‌نامه مذکور، نظارتي داشته باشد. همچنين عدم اجراي آيين‌نامه نقل و انتقال، باعث شد تا در زمان نقل و انتقالات، دلالان بدون رعايت حقوق بازيکن و باشگاه، اشاعه دهنده روابط ناسالم در زدو بندهاي في مابين بازيکنان، مربيان و باشگاه‌ها باشند.

غيرشفاف عمل کردن براي فرار از ماليات

در گزارش سازمان بازرسي کل کشور از صداقت نداشتن باشگاه‌هاي فوتبال با سازمان ليگ فوتبال آمده است: متاسفانه عدم ارسال قراردادهاي بازيکنان و باشگاه‌ها با مبالغ واقعي به سازمان ليگ فوتبال براي فرار از پرداخت ماليات واقعي، به عنوان يک عرف در عملکرد باشگاه‌ها درآمده و فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ نيز به‌‌رغم اطلاع از اين موضوع هيچ‌گونه واکنشي از خود نشان نداده است.

نحوه پرداخت به سرخا‌بي‌ها

بررسي‌هاي سازمان بازرسي کل کشور از نحوه پرداخت‌ها در قراردادهاي باشگاه‌هاي پيروزي (پرسپوليس) و استقلال به بازيکنان‌شان حاکي است: نحوه پرداخت وجوه در قراردادهاي اين دو باشگاه با بازيکنان، برخلاف ضوابط اوليه مالي است. ضمن اينکه، چون دو باشگاه استقلال و پرسپوليس (پيروزي) فاقد آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب هستند اين امر مزيد بر علت گشته است. همچنين دو باشگاه استقلال و پرسپوليس فاقد بودجه سنواتي مصوب هستند.

نکات مثبت

سازمان بازرسي کل کشور در بررسي عملکرد باشگاه‌هاي دولتي فوتبال در انعقاد قرارداد با بازيکنان و نحوه پرداخت وجوه به آنان، به اقدامات و عملکرد خوبي که باشگاه‌هاي دولتي در اين زمينه داشتند اشاره کرده است.

در اين گزارش آمده است: باشگاه فرهنگي- ورزشي سايپا در بين باشگاه‌هاي مورد بررسي از چند جهت داراي بهترين عملکرد است.

1 - کليه قراردادهاي اين باشگاه با بازيکنان با همان مبالغ واقعي به سازمان ليگ منعکس شده است.

2 - در کليه پرداخت‌هاي صورت گرفته به بازيکنان، ماليات 5درصد تکليفي در اسناد مالي از وجوه مربوطه کسر و به حساب‌هاب قانوني اداره ماليات واريز شده است.

3 - کليه پرداخت‌ها به بازيکنان، از طريق حساب‌هاي مجاز و طبق اسناد مالي و به صورت واريز به حساب‌هاي بازيکنان انجام مي‌گيرد.

4 - اين باشگاه از لحاظ عملکرد درآمدزايي، با اعمال مديريت موفق، هيچ گونه هزينه‌اي مازاد بر هزينه‌هاي شرکت سايپا به اين شرکت و سهامداران آن وارد نكرده و به صورت خودکفا، هزينه‌هاي مربوطه را تامين و داراي سوددهي نيز است. اين باشگاه چهارچوب تشکيلاتي يک باشگاه خصوصي را فراهم كرده و داراي چند زمين تمرين و امکانات مربوطه است. تنها کمبود آن در اختيار نداشتن ورزشگاه اختصاصي است که در دست مطالعه براي اقدامات آتي است.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری