کد خبر ۳۴۸۰۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۱ - ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ - 31 January 2008
جهت اطلاع "جمهوری اسلامی"
نهضت عاشورا حتي در عربستان سعودي هم توانسته تحول ايجاد كند. همزمان با عاشوراي حسيني روزنامه سعودي « الوطن » در مقاله اي تحت عنوان « اهل سنت بني اميه نيستند » بر ضرورت تفكيك اهل سنت از بني اميه تاكيد كرد. نويسنده اين مقاله مي نويسد : طرفدار يزيد نيستيم بلكه حسين بن علي نواده پيامبر(ص ) را بزرگ مي شماريم . وي افزوده است : شكي نيست علاقه و الفت بين شيعه و سني به دليل كوشش هاي اخير عقلاي طرفين براي نزديك كردن نظرات آنان به يكديگر و گفت وگو و اجتماع بر نقاط نظر مشترك بيشتر شده است .

شيعه و سني همگي مسلمان هستند و به سوي يك قبله نماز مي گذارند و كعبه را دوست دارند و بزرگداشت اين دين بزرگ آنها را گردهم مي آورد ولي همچنان كه دشمنان اختلاف را دامن مي زنند و در صدد بازگرداندن تاريخ دشمني ها به بهانه سياست كه بيشتر دليل آن مسائل ديني است هستند اين امر در شكل عميق آن در عراق بيشتر آشكار است و از آن جمله بهره بردن از مناسبات ديني شيعه همچون روز عاشورا و عزاداري در روز قتل حسين بن علي است .
اما مراجع تاريخي قابل اعتماد اهل سنت داستان كشته شدن شهيد حسين بن علي را به تفصيل همان گونه كه مراجع شيعي نقل كرده اند بازگو مي كنند.
نويسنده اين مقاله مي افزايد : لشكر يزيد ستمگر الگوئي براي اهل سنت نيست چراكه آنان حسين را به خود نزديكتر مي بينند و عزيزتر از كسي كه تنها سه سال حاكم امت اسلامي بود و در اين مدت يك سال حسين ـ رضي الله عنه ـ را كشت ; يك سال با منجنيق به كعبه حمله كرد و سال ديگر جان و مال مردم مدينه را حلال كرد. عزاداري در روز كشته شدن حسين از ويژگي هاي شيعه است كه ما به آن احترام مي گذاريم اما براي ما خطر است كه روز عاشورا تبديل به روزي شود كه در آن دشمني غليان كند و چشمان خشمگين ضد آناني كه گناهي ندارند و نقشي در قتل حسين ندارند بچرخد.

نويسنده اين مقاله درعين حال نگراني خود را از تبديل شدن امام حسين عليه السلام به رمز انقلابي اينگونه ابراز ميدارد كه : « پس از تبديل شدن حسين به رمز انقلابي براي برانگيختن افراد ضد بني اميه با اين تصور كه بني اميه هنوز حكومت مي كند مسئله اي است كه جاي تامل دارد و در راه وحدت ملي همه مسلمين براي رويارويي با تهديدات جهاني چاره اي جز مراجعه به اين تصريحات تاريخي كه باعث تجمع و نه اختلاف بين امت بزرگ شيعه و سني مي شود نيست » .

به نظر مي رسد هنوز بسياري از اهل سنت نمي دانند كه شيعيان آنان را همانند بني اميه نمي دانند.

* مشاور استاندار و رئيس اداره روابط عمومي استانداري خوزستان با ارسال نامه اي در مورد مطلب ستون جهت اطلاع 86 11 2 توضيح داد : « آن جريده محترم يكي از نامزدهاي مجلس هشتم را رياست اداره و عضو هيئت اجرائي انتخابات اهواز معرفي نموده اند و اين امر را مورد اعتراض قرار داده اند. البته همانگونه كه استحضار دارند هيچ گونه منع قانوني درخصوص نامزدي مشخص در يك حوزه ي انتخابيه و عضو هيئت اجرايي بودن و رئيس اداره اي ديگر بودن در حوزه انتخابيه ديگري وجود ندارد و تاكنون هيچگونه اعتراضي از جانب ديگر نامزدهاي محترم در اين خصوص واصل نگرديده است . علي كل حال اين اداره انتساب تشويش اذهان عمومي به آن جريده محترم را خلاف واقع مي داند ولكن استنباط افكار عمومي از نحوه تنظيم و انتشار خبر اقتضا ديگري را در پي خواهد داشت » .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری