کد خبر ۳۶۴۳۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۵ - ۰۲ اسفند ۱۳۸۶ - 21 February 2008
دربسياري ازموارد حتي آقاي ضرغامي به عنوان رياست عالي سازمان نقشي ايفا نمي كند، زيرا اراده هاي بيروني و لايه هاي پنهاني جريان حاكم اين رسانه را هدايت مي كنند و متاسفانه برخي از اطلاعات ما گوياي اين است كه اعضاي دفاتر سياسي نهادهاي خاص و حتي برخي نهادهاي نظامي سردبيران و خبرنگاران اين مجموعه هاي خبري را هدايت مي كنند.


عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اظهار داشت: 20:30 از سوي نهادهاي نظامي هدايت مي شود.

به گزارش الف به نقل از ، 5sobh.com سعيد شريعتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در واكنش به اخبار پخش شده از برنامه 20:30 با بيان اينكه در سازمان صدا و سيما اراده افراد به جاي قانون حاكم است، گفت: مسئله دركشور ما قانون نيست. چرا كه اساسا قانون دراينجا معيار نيست بلكه مسئله اين است كه افراد حاضردر صدا و سيما براساس منافع جريان، شخص و حتي مافوق خود تصميم مي گيرند و حتي گاهي ضرغامي هم نمي تواند براين تصميم گيري ها غلبه كند.

وي با بيان اينكه مديران و سردبيران برنامه 20:30 براساس تحليل ها و استراتژي خبري برخي از نهادها غير مربوط اخبار را منعكس مي كنند، افزود: مشكل اين است كه صدا و سيما به يكي از رسانه هاي بي‌رقيب دركشور تبديل شده است و به همين خاطر از انجام كارهاي غيراخلاقي و دورغ پراكني هراسي ندارد. اگر يك رسانه با فراگيري صدا و سيما در كشور وجود داشت گردانندگان آن نمي توانستند اينگونه تركتازي كنند و به محض اينكه خبري غيرواقعي را پخش مي كردند رسانه رقيب كه به اندازه صدا و سيما فراگيري داشت؛ آن را تكذيب مي كرد.

اين فعال سياسي اصلاح طلب با يادآوري ملاقات و جلسه اعضاي ستاد اصلاح طلبان با رياست سازمان صدا وسيما گفت: دربسياري ازموارد حتي آقاي ضرغامي به عنوان رياست عالي سازمان نقشي ايفا نمي كند، زيرا اراده هاي بيروني و لايه هاي پنهاني جريان حاكم اين رسانه را هدايت مي كنند و متاسفانه برخي از اطلاعات ما گوياي اين است كه اعضاي دفاتر سياسي نهادهاي خاص و حتي برخي نهادهاي نظامي سردبيران و خبرنگاران اين مجموعه هاي خبري را هدايت مي كنند.

وي درادامه با اشاره به تخريب هاي صورت گرفته ازسوي سازمان صدا و سيما عليه اعضاي جبهه مشاركت وبرخي ازاصلاح طلبان كه به نظر مي رسد به قصد فشار بر نيروهاي سياسي و حذف نيروهاي راديكال جناح هاي اصلاحات صورت مي گيرد، اظهارداشت: جبهه مشاركت دربين احزاب موجود يك تشكيلات ميانه رو است. ما درجبهه مشاركت تنها براساس اصول و مرام خود درمقابل تماميت خواهي مي ايستيم اما اقتدار گرايان حاضرنيستند كه معتدلين جناح اصلاحات را تحمل كنند، زيرا آنها خطر معتدلين را ازتند روها بيشتر مي دانند. سناريوي برخورد با تاج زاده و يا حتي برخي ديگر ازهمفكران او درطيف پيروان خط امام و جبهه اصلاحات سناريوي حذف حلقه هاي مختلف اين تفكر است. تمام جو سازي ها عليه تاج زاده بخاطر اين است كه آقاي تاج زاده همچنان مي گويد آقاي جنتي بخاطر ابطال صندوق هاي تهران بايد محاكمه شود .

عضو ارشد جبهه مشاركت با اشاره به اينكه حلقه هاي بعدي برخورد حذفي عناصر اقتدار گرا پس از تخريب نيروهاي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، شخص خاتمي وبيت امام است، گفت : ما خود را سربازان پياده نظام انقلاب و امام مي دانيم و درواقع سرباز خط امام هستيم. اما هيچ شطرنجي با حذف سرباز تمام نمي شود بلكه ابتدا سرباز را مي زنند و بعد به سراغ شاه و وزير مي روند. آنها هم امروز با تاج زاده ها مقابله مي كنند و يقينا حلقه بعدي خاتمي و بيت امام است.

شريعتي با اشاره به اينكه جبهه مشاركت و جناح اصلاحات ازخط امام دفاع مي كند و به دنبال پياده كردن خط امام با ادبيات و منطق جديد است گفت:ما خاتمي را سمبل روز آمد شده تفكر امام مي دانيم و تاج زاده هم از خط امام دفاع مي كند .

وي در ارزيابي علل رفتارهاي تخريبي و حذفي جناح مقابل افزود: اين حركات براي اين است كه جناح مقابل در اثر ناكامي درنحوه اداره كشور دچار ريزش و لرزش شده است. وقتي فرمانده سپاه به صورت علني دستورمداخله سياسي و نظامي را دركشور را صادر مي كند به معناي آن است كه آنها درسازمان راي خود دچار ريزش و لرزش شده ا ند. زيرا اگر سرپا و مستقل بودند مي توانستد همانند ادوار گذشته با يك تلفنگرام محرمانه به بدنه خود دستوردهند ولي چنين اقداماتي به خاطر اين است كه آنها به درستي فهميده‌ا ند كه نيروهاي بسيج و نيروهاي پايين دستي جناح مقابل دچار تضاد و ترديد هستند. وقتي مردم مي فهمند كه آقاي الهام سخنكوي دولت احمدي نژاد شش پست در دولت دارد و يا مي بينند كه رئيس دولت چگونه آقايان هاشمي و ناطق را تخريب مي كند، ديگر شعارهاي مظلومانه دولت نهم را باورنمي كنند؛ از سوي ديگر هم بدنه بسيجيان كه با بدنه اجتماع و طبقات پايين دستي جامع درتماس است به ناكارآمد بودن و غير قابل اجرا بودن برنامه هاي احمدي نژاد پي برده اند، لذا فرماندهان سپاه مي كوشند تا با اين اقدامات و اين شعارها كه مثلا مجلس ششم نبايد تكرارشود، سازمان راي خود را بازسازي كنند.اين دستورنظامي بي سابقه است و ما شاهديم كه چنين اظهاراتي در تاريخ سپاه پاسداران درجمهوري اسلامي اززمان فرماندهي ابوشريف تا كنون بي سابقه بوده و حتي زماني كه منافقين و يا سازمان پيكاردر كشورفعال بودند هيچ وقت چنين علني دستور به دخالت نظاميان درسياست صادرنشده است .

وي درپايان با تاكيد براينكه جناح مقابل مي كوشد تا خطر امثال تاج زاده ، مشاركت و سازمان مجاهدين را عمده كند و آنها را دشمن معرفي كند، گفت : اين روزها دشمن خارجي ديگر بي مصرف است زيرا مردم مي پرسند چرا شما با دشمن مذاكره مي كنيد و خطر او را هم دائم تكرار مي كنيد. ولي همين نكته كه فرمانده سپاه رسالت نيروهاي خود را مقابله با تهديدهاي داخلي مي داند گويا است. آنها به قصد بازسازي بدنه و سازمان راي خود دست به تخريب لايه هاي مختلف خط امام مي زنند و مي خواهند آنها را درسطح دشمن داخلي معرفي كنند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری