کد خبر ۳۶۹۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۰۱ مهر ۱۳۸۵ - 23 September 2006
درسال 84ایران 838انواع تجمع وتحصن صورت پذیرفته است که شامل تجمعات صنفی ,سیاسی ,کارگری ,دانشجویی ,فرهنگی واجتماعی است .

علیرغم آنچه دررسانه های سیاسی مطرح میشودعمده تجمعات وتحصن های انجام شده درایران صنفی است .

بگزارش "البرز" درسال 84ایران 838انواع تجمع وتحصن صورت پذیرفته است که  شامل تجمعات صنفی ,سیاسی ,کارگری ,دانشجویی ,فرهنگی واجتماعی است .

ازاین میزان تجمع تجمعات صنفی وکارگری با71درصدبیشترین وتجمعات فرهنگی با4درصدکمترین میزان را خوداختصاص میدهندکه درمیان آنها تجمعات سیاسی نیزکمی بیشتراز7درصدرابه نام خودثبت کرده است .

این گزارش می افزاید: ازاین میزان تجمع قریب به 574موردتجمعات صنفی گزارش شده که ازسوی کارگران واعضای صنوف برای حل مشکلات خوددست به این تجمعات زده اند.

این میزان ازتجمعات بیانگررقمی معادل 71درصدازاجتماعات انجام شده است درسال گذشته است که به موضوع خواسته های صنفی تعلق دارد.

براساس این گزارش تجمعات دانشجویی درسال گذشته بارقمی معادل 86مورد9.7درصدرابخوداختصاص داده است .

ازسوی دیگرتجمعات سیاسی نیز62موردگزارش شده که بیانگر7.3درصدازکل تجمعات انجام شده است .

گفتنی است تجمعات انجام شده درحوزه اجتماعی با82موردوحوزه فرهنگی با34موردبترتیب 10.2درصدو4درصدازاین میزان رابه خوداختصاص داده است .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری