کد خبر ۳۷۵
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۲۷ تير ۱۳۸۵ - 18 July 2006
متن كامل سخنان سيد‌حسن نصر‌الله

سيد حسن نصر‌الله در سخناني تلويزيوني كه از شبكه تلويزيوني المنار پخش شد، با ستايش مبارزان جان بر كف حزب‌الله و شرح چگونگي ادامه نبرد و پيروزي‌هاي به دست آمده براي مردم لبنان و دادن وعده پيروزي به آنان، از حماقت رهبران صهيونيست‌ها سخن راند و در پايان خطاب به حاكمان عرب به ويژه مسوولان عربستان سعودي كه با وصف ماجراجو بودن مبارزان حزب‌الله از ياري آنان شانه خالي كرده‌اند، گفت: «شما از ما در سال 1982 به افرادي ديوانه ياد كرديد اما ما ثابت كرديم عاقليم و نشان داديم چه كسي ديوانه است. آري ما ماجراجو هستيم اما اين ماجراجويي همچنانكه در سال 2000 ديديد براي ملت لبنان پيروزي، عزت، شرافت و سربلندي داشت.»

متن كامل سخنان سيد حسن نصر‌الله بدين شرح است:

«در آغاز و در اولين سخنانم به شما پس از اجراي عمليات "وعده صادقانه" و حوادث پس از آن، دوست دارم مراتب تبريك و تسليت خود را به خانواده‌هاي شهيدان كه عزيزترين دوستان و اعضاي خانواده خود را در اين روزهاي سخت و دشوار از دست داده‌اند عرض كنم و بگويم آنچه تقديم كردند در شرافتمندانه‌ترين رويارويي و كارزار عصر جديد و تاريخ بوده است. مي‌خواهم به زخمي‌هاي حوادث و حملات اخير درود بفرستم و از خداوند عاجزانه بخواهم به آنان منت گذارد و شفا و عافيت عطايشان كند.

همچنين به مردم پايدار لبنان در همه شهرها و روستاها كه محكم و استوار بر خاك و ايمان خويش ايستاده‌اند و نيز به برادران مجاهد، مبارز، صبور و پايدار در همه خطوط كه هميشه براي فداكاري در راه آنچه بدان ايمان دارند و كساني كه همواره جان بر كف با سرهايي بلند ايستاده‌اند، درود مي‌فرستم.

در اولين سخنان خود در اين روزها و پس از عمليات "وعده‌ صادق" دوست دارم تنها چند كلمه سخن بگويم. سخني با مردم لبنان، سخني با مقاومان و مبارزان، سخني با صهيونيست‌ها و سخني با حاكمان عرب. اما براي جامعه جهاني سخني ندارم زيرا من نيز مانند امت خويش حتي يك روز هم به چيزي به نام جامعه جهاني ايمان نداشتم.

اول به ملت لبنان مي‌گويم اي ملت عزيز كه همواره مقاومت را در آغوش خويش پذيرا بود و مقاومت با او پيروز شد و او 25 مي سال 2000 با مقاومت پيروز گرديد. اي ملتي كه بدون همراهي ديگر نيروها و با وجود شانه خالي كردن بسياري از عرب‌ها و برادران مسلمان و سكوت همه جهان، اولين پيروزي تاريخي عربي را در مبارزه با دشمن صهيونيست به دست آورد.

اي ملت لبنان كه معجزه پيروزي‌اش جهان را مات و مبهوت و صهيونيست‌ها را خوار و ذليل كرد؛ صهيونيست‌هايي كه به اين ملت نگاهي خاص و متمايز دارند زيرا اين ملت در تاريخ مبارزه با آنان به موفقيتي خاص و متمايز دست يافته است. ملت لبنان، كارزار امروز ديگر كارزار اسرا و تبادل آنان نيست. شايد گفته شود دشمن صهيونيست به هر عمليات اسيرگيري كه ممكن است در هر نقطه‌‌اي از جهان يا از سوي هر ارتشي يا هر دولت داراي مرزها و ضوابط و قوانين صورت گيرد، واكنش نشان مي‌دهد، اما آنچه امروز جريان دارد واكنش به عمليات اسير‌گيري نيست بلكه تسويه حساب با ملت لبنان، مقاومت، دولت، ارتش، نيروهاي سياسي، مناطق مختلف لبنان، روستاهاي اين كشور و خانواده‌هايي است كه به اين رژيم متجاوز ناآشنا با شكست، شكستي تاريخي وارد كردند.

نابراين آنچه امروز جريان دارد جنگي است فراگير كه صهيونيست‌ها براي تسويه حساب كامل با لبنان، ملت، دولت، ارتش و مقاومت آن و انتقام از موفقيت 25 مي سال 2000 آن به راه انداخته‌اند.

ملت عزيز، پايدار، مبارز و شريف و ملتي كه مي‌دانم اغلب آن در خرد، دل، اراده، فرهنگ، انديشه، دوست داشتن، عشق و فداكاري ملت ارجمند، عزت، شرافت و مناعت طبع است و ملتي نيست كه به مزدوري، تسليم، خواري، سستي و فرومايگي و زانو زدن تن بدهد.

با شما مي‌گويم ما _ البته نه فقط حزب‌الله و نه فقط مقاومت و مقاومت لبنان بلكه _ دولت، ملت، ارتش، مقاومت و نيروهاي سياسي و همه لبنان در اين رويارويي دو راه بيشتر نداريم. يا اينكه همگي امروز با فشار، تاييد و حمايت آمريكا و بين المللي و متاسفانه عربي در برابر شروطي كه رژيم صهيونيستي مي‌خواهد به ما ديكته كند تسليم شويم و با اين كار به شروطي كه به معناي وارد كردن لبنان در دوره و عصر سيطره اسرائيل است تن دهيم كه با همه صراحت بايد بگويم كه موضوع همين است، يا نه اينكه راه ديگر را برگزينيم و ايستادگي كنيم و صبر داشته باشيم و صبر، و رويارويي كنيم و من با توكل و اعتماد به خداوند سبحان و با اعتماد به مبارزان و به شما و با شناختي كه از اين ملت و اين دشمن دارم، همچنانكه بارها وعده داده‌ام باز هم به شما وعده پيروزي مي‌دهم.

در سال 1996 كه اسرائيل عمليات "خوشه‌هاي خشم" را اجرا مي‌كرد يا در سال 1993 به عمليات "تسويه حساب‌ها" دست مي‌زد، در آغاز اسرائيل داراي دستي قوي‌تر بود و ما در شرايطي سخت‌تر بوديم اما امروز اوضاع متفاوت است. به من كاملا اعتماد كنيد كه اوضاع تفاوت دارد. نياز امروز اين است كه صبر و پايداري داشته باشيم و با اتحاد به مقابله با دشمن بپردازيم و من مي‌دانم و حاضرم بر اين گفته حساب باز كنم كه غالب ملت ما استوار، مبارز و فداكار است و نيازي به تحريك ندارد و آنچه من مي‌گويم از باب تكميل انديشه، تثبيت انتخاب و تاكيد اين معنا است.

اما سخن من با مقاومان و مبارزان؛ با برادران، دوستان و عزيزان و كساني كه امروز هر لبناني، فلسطيني، عرب، مسلمان و هر انسان آزاده، شريف، مظلوم، مستضعف و شكنجه‌شده و نيز عاشقان پايداري و شجاعت و دوستداران شهامت، ارزش‌ها و شرافت در اين جهان روي آنها حساب كرده‌اند و همه اين‌ها در وجود اين مقاومان و مبارزان به خاطر حضورشان در ميدان‌هاي مبارزه و رويارويي شجاعانه و قهرمانانه با دشمن صهيونيست نمود يافته است. به آنان مي‌گويم شما امروز پس از خداوند سبحان تكيه‌‌گاه ما و امت هستيد. شما نام شرافت ما هستيد و ما اگر ارجمندي و بزرگواري داريم به خاطر وجود شما است. اين شرافت و كرامت با وجود شما باقي مي‌ماند.

در پيروزي سال 2000 پس از خداوند سبحان و تعالي شما اصل و اساس بوديد. امروز شما پيش از ديگران مسوول حفظ تحقق پيروزي، آزادسازي، پايداري و كرامت هستيد و از شما انتظار مي‌رود. همچنانكه واقعا اين طوريد و همچنانكه تاكنون و در اين روزها ثابت كرديد كاملا روي شما حساب مي‌شود و تكيه‌گاه و مايه اطمينانيد و هر كه پس از خدا بر شما تكيه كند همتش بلند، سرانجامش نكو، پيروزي‌اش ارجمند و نزديك و فتحش آشكار است.

اما روي سخن من با صهيونيست‌ها و ملت رژيم صهيونيستي در اين لحظه اين است كه مي‌گويم اي ملت صهيونيست به زودي براي شما روشن خواهد شد كه دولت جديد و رهبري جديد شما چقدر احمق و كودن است و تدبير امور نمي‌داند و در اين زمينه تجربه‌اي ندارد. شما اي صهيونيست‌ها در نظرسنجي‌ها مي‌گوييد مرا بيش از مسوولان خود باور داريد و تصديق مي‌كنيد. اين بار از شما به خوبي مي‌خواهم به من گوش كنيد و باورم داريد. امروز ما با همه تجاوزاتي كه شب‌هنگام بر نواحي جنوبي [بيروت] شد و با وجود حجم بالاي تجاوزاتي كه به همه روستاها، محله‌ها، خيابان‌ها و خانه‌هاي لبنان در نواحي جنوبي و شهر بيروت و هر خانه‌اي در جنوب لبنان يا دشت بقاع، شمال، جبل لبنان يا هر گوشه‌اي از اين سرزمين شد، صبر پيشه كرديم.

اين معادله پايان يافت. امروز نخواهم گفت اگر بيروت را بزنيد حيفا را مي‌زنيم. نخواهم گفت اگر به نواحي بيروت حمله كنيد به حيفا حمله مي‌كنيم. شما خواستيد اين معادله به هم بريزد. شما جنگي تمام‌عيار خواستيد ما هم وارد جنگي تمام‌عيار مي‌شويم و آماده آن هستيم؛ جنگي در هر زمينه، به سوي حيفا. سخن مرا باور كنيد كه اين جنگ فراتر از حيفا و پس از آن خواهد بود. ما تنها بهاي اين جنگ را نمي‌پردازيم، تنها خانه‌هاي ما ويران نمي‌شود، تنها كودكان ما كشته نمي‌شوند و تنها ملت ما آوارگي را تجربه نمي‌كنند. زمان تنهايي ما ديگر پايان يافته است. آن، سال‌هاي پيش از 1982 و پيش از 2000 بود كه اينك پايان يافته است. من به شما وعده مي‌دهم آن زمان سپري شده و شما بايد مسووليت اقدامات حكومت خود و آنچه به بار آورده تحمل كنيد. از حالا به بعد شما جنگي تمام‌عيار خواستيد پس اين هم جنگ تمام عيار.

شما اين را خواستيد. حكومت شما خواست قواعد بازي تغيير كند پس بنابراين، قواعد بازي تغيير مي‌كند. شما نمي‌دانيد امروز با چه كسي مي‌جنگيد. شما با فرزندان محمد (ص)، علي، حسن و حسين (ع) و با اهل بيت رسول خدا و اصحاب او وارد جنگ شده‌ايد. شما با قومي مي‌جنگيد كه ايماني فراتر و برتر از همه انسان‌هاي اين كره خاكي دارد. شما خواستار جنگي تمام‌عيار با قومي شديد كه به تاريخ، فرهنگ و فرهنگ خود افتخار مي‌كند و قدرت مادي، امكانات، مهارت، خرد، آرامش، رويا، عزم، ثبات و شجاعت دارد و به اميد و ياري خدا روزهاي آينده را ميان ما و شما خواهيم ديد.

اما اي حاكمان عرب، نمي‌خواهم از شما درباره تاريختان سوال كنم. فقط سخني كوتاه دارم. ما ماجراجو هستيم. آري ما در حزب‌الله ماجراجو هستيم. اما اين ماجراجويي ما از سال 1982 بوده است و با آن براي كشورمان جز پيروزي، آزادي، آزادسازي، شرافت، كرامت و سري بلند چيزي نداشتيم. اين تاريخ ما است. اين ماجراجويي ما است. در سال 1982 شما و همه جهان به ما گفتيد ما ديوانه‌ايم اما ثابت كرديم ما عاقليم و نشان داديم چه كساني ديوانه‌اند. البته اين مساله ديگري است و نمي‌خواهم با كسي نزاع كنم. به شما مي‌گويم بر عقل و خرد خود تكيه كنيد ما نيز بر ماجراجويي خود حساب خواهيم كرد و خداوند يار و ياريگر ما است. ما يك روز هم به شما تكيه نكرديم و تكيه‌گاهمان هميشه پروردگار، ملت و دل و بازو و فرزندان خويش بوده است.

ما امروز نيز همين تكيه‌گاه‌ها را داريم و به ياري خدا پيروزي محقق است. همه آن وعده‌هاي غافلگيركننده من به شما از اينك مشهود خواهد بود. اينك در سطح آب در برابر بيروت كشتي جنگي اسرائيل را كه به تاسيسات زيرساختي ما، خانه‌هاي مردم و غيرنظاميان تجاوز مي‌كرد، ببينيد و دريابيد كه چگونه به همراه ده‌ها سرباز صهيونيست مي‌سوزد و غرق خواهد شد. اين آْغاز كار است و تا پايان سخن و وعده بسيار است.

والسلام عليكم و رحمة‌الله»

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری