کد خبر ۴۲۰۴۸
تاریخ انتشار: ۱۸:۵۴ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 07 May 2008
جمهوري اسلامي ايران هم‌چنين پيشنهاد نمود كه انجام تعهدات كشورهاي هسته‌يي و صنعتي در اين زمينه بايد مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.

عليرضا معيري، سفير و نماينده‌ي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد دفتر اروپايي سازمان ملل در ژنو، و رييس هيات ايراني شركت كننده در اجلاس مقدماتي بازنگري ان.پي.تي، سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس را تشريح كرد.


به گزارش ايسنا، متن سخنان وي به شرح زير مي‌باشد:


«جمهوري اسلامي ايران معتقد است مسايل بسيار مهمي در ارتباط با ان.پي.تي وجود دارد كه متاسفانه با طرح موضوعات انحرافي نظير موضوع هسته‌يي ايران، تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري كه به تمامي تعهدات خود تحت معاهده‌ي ان.پي.تي و اساسنامه‌ي آژانس پايبند بوده است،‌ نمي‌تواند به عنوان يك متهم در اين عرصه معرفي گردد؛ بلكه ما يك كشور مدعي هستيم كه تعهدات ساير كشورها را طلب مي‌كنيم. با توجه به اين مهم، سياست اصلي در دومين اجلاس مقدماتي كنفرانس بازنگري ان.پي.تي مدنظر قرار گرفت:


- جمهوري اسلامي ايران كشور مدعي در عرصه‌ي بين‌المللي است و نه متهم. اين سياست اقتضا مي‌كند كه تحرك ديپلماتيك گسترده‌اي به عمل آيد و ضمن استيفاي حقوق كشور، انجام تعهدات كشورهاي غربي و آمريكا مورد نقد و بررسي قرار گيرد.


- تغيير ادبيات موجود مربوط به مباحث مرتبط با ان.پي.تي


- تاكيد بر خلع سلاح هسته‌يي


در اين راستا اقدامات بسيار گسترده‌اي در اين اجلاس به عمل آمد كه اهم آنها به شرح زير مي‌باشد:


‌١- معرفي ادبيات جديد درخصوص عدم اشاعه.


آمريكا و كشورهاي غربي تاكنون، منشأ نگراني‌هاي ناشي از اشاعه سلاح هسته‌يي را در كشورهاي غيرهسته‌يي و در حال توسعه عضو ان.پي.تي جست‌وجو مي‌كردند. جمهوري اسلامي ايران با ارايه‌ي يك سخنراني مفصل و با ادبيات جديد كه جزو اسناد اجلاس نيز به ثبت رسيد، با توجه به ماده يك ان.پي.تي كه كشورهاي هسته‌يي نبايد سلاح هسته‌يي را در اختيار ديگران قرار دهند، منشأ اشاعه‌ي سلاح‌هاي هسته‌يي را به برخي كشورهاي هسته‌يي معرفي نمود و به اجلاس پيشنهاد نمود كه تاكيد بر عدم اشاعه از سوي كشورهاي غيرهسته‌يي بايد بر كشورهاي هسته‌يي متمركز گردد. از طرف ديگر جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داد كه يك سيستم راستي‌آزمايي تعهدات كشورهاي هسته‌يي تحت ماده يك ان.پي.تي توسط آژانس ايجاد گردد.


‌٢- معرفي ادبيات جديد درخصوص عدم پايبندي


آمريكا و كشورهاي غربي همواره تبليغ مي‌كنند كه جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود تحت ان.پي.تي پايبند نيست و موضوع هسته‌يي را به شوراي امنيت ارسال نمودند. اين در حالي است كه طبق گزارش مديركل آژانس، جمهوري اسلامي ايران همواره به تعهداتي خود پايبند بوده است. از اين رو در ابتكاري جديد با ارايه‌ي دو سخنراني مستند كه جزو اسناد اجلاس نيز به ثبت رسيدند موارد عدم پايبندي آمريكا و هم‌پيمانان آن به‌ويژه انگليس، فرانسه، استراليا، ژاپن و كره جنوبي كه همواره عليه برنامه‌ي هسته‌يي صلح‌آميز كشورمان موضع منفي اتخاذ مي‌كنند، احصاء گرديد. در اين خصوص به نقض مواد يك معاهده ان.پي.تي (عدم اشاعه‌ي سلاح هسته‌يي)، (تسهيل استفاده از انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز) و (خلع سلاح هسته‌يي)، از سوي اين كشورها به طور مفصل و مستند اشاره گرديد، به گونه‌اي كه برخي از اين كشورها نظير ژاپن، كره جنوبي و استراليا مجبور شدند به اتهامات وارده به صورت ضعيفي پاسخ دهند. اين اقدام مورد استقبال گسترده‌ي كشورهاي عدم تعهد و هم‌چنين سازمان‌هاي غيردولتي حامي خلع سلاح قرار گرفت. در همين راستا جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه به بررسي نقض معاهده توسط اين كشورها و عدم پايبندي آنان به تعهدات خود ادامه خواهد داد و نتايج حاصله بعدي را در اختيار اعضاي ان.پي.تي و افكار عمومي قرار خواهد داد.


‌٣- تاكيد بر ضرورت انجام هرچه سريع‌تر خلع سلاح هسته‌يي


در اين زمينه نيز تاكيد بسياري بر ضرورت انجام تعهدات كشورهاي هسته‌يي تحت ماده ‌٦ معاهده ان.پي.تي درخصوص خلع سلاح هسته‌يي از طريق ارايه‌ي يك سخنراني به عمل آمد. در همين راستا جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد نمود يك كميته‌ي دائمي توسط كنفرانس بازنگري به منظور تنظيم يك معاهده‌ي الزام‌آور حقوقي خلع سلاح ايجاد گردد. ايران هم‌چنين پيشنهاد كرد كه تا قبل از تدوين چنين معاهده‌اي برخي اقدامات اساسي از سوي اين كشورها نظير توقف توسعه‌ي كمي و كيفي زرادخانه و ممنوعيت استفاده از اين سلاح‌ها به عمل آيد.


‌٤- تاكيد بر تسهيل استفاده‌ي صلاح‌آميز از انرژي هسته‌يي و رفع موانع جمهوري اسلامي ايران با ارايه‌ي يك سخنراني مفصل، بر ضرورت اجراي كامل و بدون تبعيض ماده ‌٤ معاهده‌ي ان.پي.تي مبني بر استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي تاكيد نمود. ايران هم‌چنين اظهار داشت كه استانداردهاي دوگانه و تبعيض‌آميز كشورهاي غربي در اين زمينه موجب وارد آمدن خسارات متعددي به كشورهاي در حال توسعه مي‌شود كه ضمن رسميت بخشيدن به نقض ماده ‌٤ معاهده موجب مسووليت بين‌المللي اين كشورها و ضرورت جبران خسارات وارده نيز خواهد شد. از اين رو كشورمان پيشنهاد نمود كه كميته‌اي به منظور بررسي خسارات وارده ناشي از عدم اجراي ماده ‌٤ ان.پي.تي و نحوه‌ي جبران آنها ايجاد گردد.


جمهوري اسلامي ايران هم‌چنين پيشنهاد نمود كه انجام تعهدات كشورهاي هسته‌يي و صنعتي در اين زمينه بايد مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.


‌٥- تاكيد بر ضرورت پيوستن رژيم صهيونيستي به ان.پي.تي.


در بحث خاورميانه عاري از سلاح‌هاي هسته‌يي، جمهوري اسلامي ايران تنها مانع موجود در راه تحقق چنين منطقه‌اي را رژيم صهيونيستي ذكر كرد و اظهار شد كه اين رژيم با سابقه‌ي سياه تجاوز و اشغالگري و با كمك‌هاي گسترده‌ي آمريكا و برخي كشورهاي غربي به توسعه‌ي زرادخانه‌ي هسته‌يي خود ادامه مي‌دهد و لذا رژيم صهيونيستي بايد تمامي سلاح‌هاي هسته‌يي خود را منهدم و به ان.پي.تي ملحق شود و تمامي تاسيسات خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد.


‌٦- شايان ذكر است كه جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس به ارايه‌ي ‌٨ سخنراني در زمينه‌هاي مختلف خلع سلاح، عدم اشاعه‌ي خاورميانه عاري از سلاح‌هاي هسته‌يي، تضمين‌هاي امنيتي منفي، پادمان‌ها، عدم پايبندي و هم‌چنين ثبت ‌٨ سند پرداخته است و يكي از معدود هيات‌هايي بود كه در همه‌ي زمينه‌ها با ايده‌هايي جديد، مشاركت فعال داشت. گفتني است بر اساس معاهده‌ي ان.پي.تي، هر سال يك بار كنفرانس بازنگري اين معاهده به منظور بررسي اجراي آن و با حضور تمامي اعضاي معاهده برگزار مي‌گردد. قبل از برگزاري هر كنفرانس بازنگري نيز، سه اجلاس مقدماتي برگزار مي‌گردد كه تمامي مباحث مربوط به كنفرانس در آنها انجام مي‌شود. اولين اجلاس كميته‌ي مقدماتي سال گذشته در وين برگزار گرديد. دومين اجلاس نيز در ژنو در تاريخ ‌٩/٢/٨٧ آغاز كه در ‌٢٠/٢/٨٧ نيز به پايان خواهد رسيد. سومين اجلاس مقدماتي نيز در سال ‌٢٠٠٩ در نيويورك برگزار خواهد شد.

 

كنفرانس هشتم بازنگري ان.پي.تي نيز در سال ‌٢٠١٠ در نيويورك برگزار خواهد شد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری