کد خبر ۴۲۱۱۷
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 08 May 2008
وي با تاكيد بر اينكه برخلاف گفته‌هاي منورالفكران نمي‌توان با تاريخ برخورد مكانيكي كرد اظهار داشت: بدون مد نظر قرار دادن مناسبات فكري،فرهنگي، ايدوئولوژيك و... نمي‌توان كارهايي كه در غرب صورت گرفت را در ايران نيز انجام داد.

رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري گفت: در بخش‌هايي از طيف روشنفكران شيفته غرب، گرايش‌هاي سياسي نسبت به دنياي غرب، خيانت به كشور خود و جاسوسي براي بيگانه وجود دارد.


به گزارش فارس عليرضا ذاكر اصفهاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و استاد دانشكده خبر صبح امروز پنج‌شنبه طي سخناني در نشست «بررسي جرم جاسوسي در تاريخ معاصر ايران» كه در دانشكده خبر و به همت بسيج دانشجويي اين دانشكده برگزار شد، اظهار داشت: اگر برخي از سايت‌ها خبر برگزاري اين نشست‌ها را «جاسوس شناسي در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري» عنوان كردند اما به هيچ وجه چنين چيزي مطرح نبوده و اين نشست‌ تنها يك نشست علمي است.


وي در ادامه سخنان خود با اشاره به شكل‌گرفتن گفتمان «جهان‌شمولي اروپا» در گذشته خاطرنشان ساخت: با شكل‌گرفتن چنين گفتماني اروپايي‌ها آنچنان وانمود كردند كه ما از خصلت‌هاي بيكران برخورداريم و شرقي ها به خصوص مسلمانان و به ويژه ايرانيان در شرايط وخيمي به سر مي برند كه اين به هوش، فرهنگ، و .. ايرانيان برمي‌گردد.

وي با بيان اينكه در پرتو گزاره‌هاي ذكر شده نسبت‌هايي مانند بربريت، خوي‌وحشي‌گري، و استبدادزدگي را به ما نسبت دادند تصريح كرد: اين گفتمان در زماني آنچنان نهادينه شد كه ما در آن مستحيل شديم و به اين نتيجه رسيديم كه شايد آنچه اينها مي‌گويند درست بوده و انحطاط ما به خاطر همين دلايلي است كه آنه مي‌گويند.


رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري تاكيد كرد: از آنجا كه غرب تفوق تكنولوژيك داشت گمان مي برديم كه تفوق ايدئولوژيك نيز دارند وما بايد دست نياز به سوي آنها دراز كنيم كه اين همان چيزي بود كه متاسفانه به وفور در ميان منورالفكران ما وجود داشت و به عنوان مثال شخصي به مانند تقي‌زاده عنوان مي‌كرد كه ايران بايد از فرق سر تا نوك پا غربي شود.


ذاكراصفهاني با اشاره به مطرح شدن پروتستانيسيم اسلامي در قبال پروتستانيزم مسيحي از سوي آخوندزاده تصريح كرد: برخي مي‌خواستند آنچه در غرب در مواجهه با دين و وحي اتفاق افتاد را در ايران پياده كنند چرا كه گمان مي‌كردند چون امروز غرب به اين مرحله از كمال مادي رسيده است لذا ما نيز بايد هر كاري كه آنها انجام داده‌اند انجام دهيم.


وي با تاكيد بر اينكه برخلاف گفته‌هاي منورالفكران نمي‌توان با تاريخ برخورد مكانيكي كرد اظهار داشت: بدون مد نظر قرار دادن مناسبات فكري،فرهنگي، ايدوئولوژيك و... نمي‌توان كارهايي كه در غرب صورت گرفت را در ايران نيز انجام داد.


رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه در بخش‌هايي از طيف روشنفكران شيفته غرب، گرايش‌هاي سياسي نسبت به دنياي غرب، خيانت به كشور خود و جاسوسي براي بيگانه وجود دارد تصريح كرد: از آنجايي كه افراد ذكر شده نگاه تيره‌اي نسبت به كشور خود دارند، ناچار به پيمودن اين مسير مي‌شوند.

ذاكراصفهاني با تاكيد بر اينكه جاسوسي در معناي دقيق خود بايد كاري ارادي باشد افزود: معمولاً كساني كه ارادي جاسوسي مي‌كنند به جهت دريافت رشوه، پست،مقام، و... دست به اينگونه اقدامات مي‌زنند ولي برخي مواقع جاسوسي ريشه در اشتراك و محو شدن يك فرد در ايدئولوژي خاصي دارد.
وي جاسوسي‌هاي صورت گرفته به وسيله اعضاي حزب توده را به دليل همپوشاني ايدئولوژيك آنها با كشورهاي ذي‌نفع دانست و گفت: در ايران نيز افرادي مانند سپهسالار از جمله كساني بودند كه به دنبال احياي ايران با انديشه ترقي دنياي غرب بودند و از اين رو منافع ملي ايران را با منافع انگليس مشترك مي‌دانستند.


رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري با اشاره به امضاي قرارداد ننگين وخائنانه رويتر از سوي سپهسالار گفت: به وسيله اين قرارداد همه چيز كشور 70 سال به انگليس فروخته مي‌شد كه شايد اينچنين قراردادي در طول تاريخ بشريت وجود نداشته باشد اما بايد از خود پرسيد كه چرا سپهسالار به اين سمت وسو رفت وچه شد كه بعدها قراردادهاي خائنانه ديگري در بطن نظام سياسي ما شد .


ذاكر اصفهاني تصريح كرد: يكي از مسايلي كه نه همه روشنفكران ما بلكه طيف‌هايي از آنها با آن روبرو مي‌شوند نوعي سرخوردگي و ارعاب حال وهواي غرب است كه ناخودآگاه آنها را به سمت وسوي گرايش به غرب و بعضا جاسوسي پيش مي‌برد كه اين را به وضوح در نوع نگاه طيف‌هاي چپ مي‌توان نظاره‌گر بود.


وي با تأكيد بر اينكه نمي‌خواهم بگويم همه شرق‌شناسان جاسوس هستند اما بعضي از آنها جاسوس هستند، اظهار داشت: آنچه براي ما نقد شرق‌شناسي است نگاه بزرگ‌بينانه آنها به دنياي غرب و كوچك بودن دنياي شرق به عنوان مفروضات شرق‌شناسان است.


رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر اينكه آيا با تعريف‌هاي ارايه شده از جاسوسي مي‌توان افرادي را مانند اكبر گنجي، عباس عبدي، و برخي ديگر راجاسوس ناميد يا خير؟ اظهار داشت: بنده يك بحث دانشگاهي مطرح كردم لذا خودتان بايستي بررسي كنيد و نتيجه‌گيري كنيد.


ذاكر اصفهاني با بيان اينكه بايد ديد چرا اينگونه مي‌شود كه برخي افراد كه در گذشته در مناصب نهادهاي انقلابي بودند چنين به بيگانه روي مي‌آورند، ‌افزود: براي مثال بايد ديد كار آن نماينده مجلسي كه پس از رد صلاحيت شدن خود در انتخابات مجلس هشتم با بيگانه نشسته و عليه نظام وكشورش صحبت مي‌كند از چه روي انجام شده است؟


وي افزود: اين نماينده مجلس در آن مصاحبه خود با صداي امريكا اين گونه عنوان كرده است كه انتخابات ايران فرمايشي است كه بايد گفت اگر چنين است خود شما هم با چنين شرايطي وارد مجلس شديد بنابر اين خودت هم بايد مساله‌دار باشي.
رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري با اشاره به اينكه اين فرد مي‌توانست شكايت كرده و موضوع ردصلاحيت‌شدن خود را پيگيري كند افزود: با اين وجود ايشان با بيگانه نشسته و صحبت‌هاي خود را پيش كساني نقل كرد كه دشمن ما بوده وبراي ما هيچ ارزشي قايل نيستند.


ذاكر اصفهاني با تاكيد بر اينكه كه دوم خردادي‌ها و اصولگرايان قبل از متهم كردن يكديگر بايد به فكر منافع ملي باشند در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تعريف جرم جاسوسي چيست؟ اظهار داشت: بنده تخصصم اين نيست وهيچ تعريف علمي از جاسوسي ندارم لذا بايد كارشناسان امر در اين زمينه اظهار نظر كنند. اما براي من نكته مهم آن است كه چرا يك ايراني بايد در جايي از تاريخ به منافع كشورش خيانت كند.


وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤالي در خصوص فرهنگ غرب و دوگانگي در رفتار غرب اظهار داشت: من آينده ليبراليسم را نيز مانند آينده ماركسيسم مي‌دانم چه آنكه بعد از فروپاشي شوروي ليبراليسم نيز دچار وحشت شد چرا كه آن هم همانند ماركسيسم ريشه در اومانيسم دارد.


رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري افزود: آنچه در دو دهه اخير رخ مي‌دهد، نشانه نگراني غرب و تلاش براي بازسازي ليبراليسم است لذا آينده براي ليبراليسم نه تنها روشن نيست بلكه كاملاً تاريك است.

ذاكر اصفهاني با بيان اينكه تحركات آمريكا مانند آوردن ناوهاي خود به مديترانه فراتر از بحث تلاش براي حفظ رژيم صهيونيستي است، اظهار داشت: اين رفتارها از اين جهت است كه يك بحران تئوريك و در كنار آن بحران اقتصادي براي غرب به وجود آمده است و عمليات‌هاي آن‌ها در منطقه نيز براي نجات دادن ليبراليسم از فروپاشي است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری