کد خبر ۵۷۶۷۹۳

یکی از صالحان دعا می‌کرد : « پروردگارا ، در روزی ام برکت ده »

کسی پرسید : چرا نمی‌گویی روزی ام ده ؟

گفت : روزی را خداوند برای همگان ضمانت کرده است . اما من برکت را در رزق طلب می‌کنم . چیزی است که خدا به هر کس بخواهد می‌دهد
( نه به همگان ) .

اگر در مال بیاید ، زیادش می‌کند .
اگر در فرزند بیاید ، صالحش می‌کند .
اگر در جسم بیاید ، قوی و سالمش می‌کند .
و اگر در قلب بیاید ، خوشبختش می‌کند .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری