کد خبر ۶۰۵۷۴۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 24 April 2018
مریم وکیلی زاده - مرتضی نظری

 ما در دویست سال گذشته با برخی پدیده های جدید چه مواجهه ای داشته ایم؟
چند نمونه برای یادآوری:

۱. ماجرای حمله به ماشین دودی تهران-ری
۲. ماجرای حمله به برنامه اصلاحاتِ امیرکبیر
۳. ماجرای برخورد با تحصیل دختران
۴. ماجرای برخورد با مدارس جدید مانند رشدیه
۵. ماجرای برخورد با ویدئو و آنتن ماهواره

شش پرهیزِ ضروری در برخورد با پدیده های نو

*پرهیز نخست: قضاوت از راهِ دور
نقطهِ مشترکِ ستیز و حمله به پدیده های نو، فقدانِ آگاهی نسبت به "اصل موضوع" و قضاوت از راه دور است. تلاش کنیم خودمان مستقیم و آگاهانه با موضوعات جدید مواجه شویم.

*پرهیز دوم: پیشداوری
تا می توانیم از پیشداوری و قضاوت های شتابزده درباره موضوعات و مفاهیم جدید فاصله بگیریم.

*پرهیز سوم: انزوا گرایی
به فرهنگ و ارزش هایِ بومی خود ببالیم ولی از یاد نبریم غنی ترین فرهنگ ها هم بدون ارتباط با دیگر فرهنگ ها، متوقف می شود. انزوا، شکوفایی نمی آورد.

*پرهیز چهارم: شیفتگی - لجاجت
در برابر پدیده های جدید، نه شیفته بشویم و نه لجاجت بورزیم. بهترین راه، برخورد نقّادانه و از روی آگاهی است.

*پرهیز پنجم: سرکوبِ سوال
در خانواده، مدرسه و محیط جامعه از نقد، گفت و گو و پرسشگری استقبال کنیم که به تعبیر امام علی، کلیدِ فهم، سوال است. سوال را سرکوب نکنیم.

*پرهیز ششم: تبعیتِ بی چون و چرا
با فرزندانمان؛ نگاه نقّادانه به موضوعات و پدیده های جدید را تمرین کنیم و در برابر پرسش های آنها شکیبایی بورزیم. تربیت، پذیرش و تبعیتِ بی چون و چرا نیست.

منبع: تربیت و توسعه | تمرینِ تفکرِ انتقادی
@IranHumanDevelopment

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری