کد خبر ۶۳۲۵۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۹ - ۰۷ بهمن ۱۳۸۷ - 26 January 2009
پرى نيز در بازجويى ها اعتراف كرد با پرداخت ۴ ميليون تومان به عبدالله دو جلد شناسنامه براى دو نوزاد دريافت كرده است.


ایران: عضو شبكه زيرزمينى خريد و فروش نوزادان در آخرين اعتراف هايش به صدور ۱۶ جلد شناسنامه اقرار كرد.

رسيدگى به اين پرونده همزمان با طرح شكايت مسئولان حراست سازمان ثبت احوال در دستور كار بازپرس شعبه پنجم دادسراى جنايى و كارآگاهان پليس تهران قرار گرفت.

كار آگاهان اداره سيزدهم آگاهى پس از رديابى هاى پليسى و كشف مدارك لازم، يكى از كارمندان ثبت احوال را شناسايى و دستگير كردند.

عبدالله - 45 ساله - در نخستين بازجويى ها گفت: حدود سه سال قبل با يك «ماما» به نام پرى آشنا شدم كه در تهران دو مطب داشت. وقتى به من پيشنهاد كرد در يك كار خير با او همكارى كنم پذيرفتم. او گفت: خانواده اى را مى شناسد كه صاحب فرزند نمى شوند و مى خواهند نوزادى را به فرزندخواندگى بپذيرند. بنابراين تقاضا كرد براى اين كه نوزاد و خانواده جديدش با مشكل مواجه نشوند شناسنامه اى برايش صادر كنم. من هم بدون دريافت پول اين كار را انجام دادم.

پس از اعتراف هاى عبدالله خانم «ماما» و يك زن ميانسال به نام «مرجان» - سرپرستار يكى از بيمارستان هاى تهران - شناسايى و دستگير شدند.

مرجان هم در بازجويى ها گفت: پس از آشنايى با پرى - ماما - او پيشنهاد داد مادرانى كه فرزندان زيادى دارند و به دليل باردارى هاى ناخواسته صاحب فرزند مى شوند را شناسايى كنم تا در صورت تمايل نوزادشان را به خانواده هايى كه صاحب فرزند نمى شوند واگذار كنند. تاكنون نيز خانواده ۲ نوزاد را به پرى معرفى كرده ام.

پرى نيز در بازجويى ها اعتراف كرد با پرداخت ۴ ميليون تومان به عبدالله دو جلد شناسنامه براى دو نوزاد دريافت كرده است.

در حالى كه كارمند ثبت احوال همچنان منكر دريافت پول بود بازپرس پرونده، متهمان را با يكديگر روبه رو كرد.

عبدالله وقتى مدارك مستند را ديد ناچار لب به اعتراف گشود و به جعل شناسنامه ۲ نوزاد دختر اعتراف كرد. در حالى كه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت مشخص شد تعداد شناسنامه هاى صادر شده از سوى عبدالله بيش از اين هاست. بنابراين تحقيقات فنى، پليس ادامه يافت تا اين كه وى به صدور ۱۶ جلد شناسنامه براى نوزادان اعتراف كرد.

صبح ديروز در حالى كه متهم به شعبه پنجم بازپرسى منتقل شده بود به بازپرس پرونده گفت: طبق قانون حضور والدين براى صدور شناسنامه نوزاد كافى است حتى اگر والدين شناسنامه هايشان را نيز همراه نداشته باشند ما مى توانيم به استناد حرف آنها و با دريافت گواهى ولادت شناسنامه صادر كنيم. در تمام اين موارد نيز زن و شوهرى به عنوان والدين نوزاد حضور داشته اند اگر چه مى دانستم آنها والدين اصلى نوزادان نيستند. اما ملاك براى صدور شناسنامه گواهى ولادت بيمارستان بود كه آن هم به صورت جعلى صادر شده بود.

در پايان جلسه متهم براى تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفت. تحقيق از دو متهم ديگر پرونده نيز همچنان ادامه دارد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری