کد خبر ۶۳۷۳۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۸ - ۱۲ بهمن ۱۳۸۷ - 31 January 2009
او وجود اين تعداد نيرو را مشكل بزرگي در آموزش و پرورش توصيف و بر اين نكته تاكيد كرد كه 93 تا 95 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود.

اعتمادملی: اين روزها مجلس روزهاي شلوغي را سپري مي‌كند، بودجه از سوي دولت به مجلس ارائه شده و وزيران و معاونان آنها، در بازار داغ چانه‌زني براي بالا‌ بردن نرخ‌‌ها تمام تلا‌ش خود را مي‌كنند، آنقدر كه جلسات‌يكي پس از ديگري با رايزني كميسيون‌هاي تخصصي هر وزارتخانه برگزار مي‌شود.

قابل تامل اينكه نتيجه‌دلخواهي هم نصيب‌شان نمي‌شود. اگر از بودجه و ماجراي عريض و طويل كسري آن در همه وزارتخانه‌ها بگذريم، كسري بيش از 80 درصدي بودجه وزارت آموزش و پرورش نه‌تنها موضوع قابل اغماضي نيست بلكه در جاي خود تامل برانگيز است.

در حالي كه وزارت آموزش و پرورش در سال‌جاري به 13 هزار و 400 ميليارد تومان اعتبار نياز داشت اما دولت بي‌توجه به تمامي نيازمندي‌‌ها، بودجه 7 هزار ميليارد و 400 ميليون توماني را تصويب كرد. چند ماهي از تصويب اين مبلغ نمي‌گذشت كه فقط يك هزار تومان از بودجه در اختيار اين وزارتخانه قرار گفت و هيچ‌يك از رايزني‌ها براي پرداخت مابقي بودجه نتيجه‌اي نداد و تاكنون كه بيش از 11 ماه از سال 87 سپري شده، به گفته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، دولت تنها 6 هزار ميليارد و 400 ميليون تومان به اين وزارتخانه كه بدون شك در ليست مهم‌ترين وزارتخانه‌ها قرار دارد، بدهكار است، بدهكاري بيش از 80 درصدي آموزش و پرورش در حالي است كه به گفته كارشناسان اين ميزان كسري در 20 سال گذشته بي‌سابقه بوده و اين وزارتخانه در دولت نهم بدترين شرايط را در 20 سال گذشته خود سپري مي‌كند. البته كسري بودجه ساير وزارتخانه‌ها ازجمله بهداشت و رفاه نيز بر ضعف دولت در اختصاص بودجه‌ و با توجه به منابع مالي‌اي كه در اين دولت به اوج خود رسيده است صحه مي‌گذارد.

گويي دولت چشم خود را روي واقعيت‌هاي اقتصادي كشور بسته است و آنچه به‌عنوان بودجه براي وزارتخانه‌ها تعيين مي‌كند با درآمدهايش همخواني ندارد.

اين موضوع تا آنجا برجسته شد كه دانش‌جعفري، عضو كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام، درآمدهاي دولت در بودجه سال آينده را غيرواقعي خواند و سال آينده را سال ويژه‌اي توصيف كرد.

<كسري موازنه پرداخت‌‌ها و ارز، كاهش درآمدهاي نفتي و غيرواقعي بودن بخشي از درآمدها در بودجه سال آينده، سبب شده تا سال آينده سال سختي براي اقتصاد ايران باشد.>

با تمام اين شرايط مسوولا‌ن اين وزارتخانه چشم اميد به بودجه سال 88 دوخته بودند كه ناگهان با اعلا‌م بودجه 9 هزار و 300 ميليارد تومان براي سال 88، نفس‌ها از ترس افزايش كسري بودجه سال آينده در سينه حبس شد.

بدين‌ترتيب كسري بودجه در سال آينده حدود 8 هزار ميليارد تومان برآورد شد؛ مبلغي قابل‌توجه كه قطعا كمر وزارت آموزش و پرورش را در برابر مشكلا‌ت فراوان آن خم خواهد كرد.

چند روز پيش ستار هدايت‌خواه عضو فراكسيون فرهنگيان مجلس در نشست اعضاي فراكسيون فرهنگيان مجلس با اشاره به بودجه 9 هزار و 300 ميلياردي تعيين‌شده براي سال 88 اعلا‌م كرده بود: <در لا‌يحه اصلا‌حيه بودجه، 2 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه با اين حساب، 4 هزار ميليارد تومان از كسري آموزش و پرورش باقي مي‌ماند بنابراين چنانچه در بودجه آموزش و پرورش سال 88 هيچ افزايشي نسبت به سال 87 در نظر گرفته نشود، آموزش و پرورش 17 هزار و 400 ميليارد تومان نياز دارد.> البته او هيچ راهكاري براي برطرف شدن مشكلا‌ت بي‌سابقه آموزش و پرورش نداشت!

بودجه سال آينده ناكافي است

عليرضا علي‌احمدي، وزير آموزش و پرورش، البته در هفته گذشته در نشست مشترك مسوولا‌ن وزارت آموزش و پرورش با فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلا‌مي حاضر شد و با صراحت لهجه‌اي شروع به انتقاد از ديدگاه‌هاي مختلفي كه پيرامون كسري بي‌سابقه بودجه در سال‌جاري و آينده وجود دارد كرد. <عده‌اي مي‌گويند كه بگذاريد آموزش و پرورش بدهي داشته باشد و به همين روش اداره شود تا در طول سال اين مشكل حل شود در حالي كه من مي‌خواهم در اين باره ديدگاه‌هاي قانوني و آنچه را كه بر مصلحت نظام است پياده كنم.>

او در عين حال بودجه سال آينده آموزش و پرورش را ناكافي دانست و درباره اظهارات يكي از اعضاي فراكسيون فرهنگيان كه گفته بود <بايد براي بودجه آموزش و پرورش زودتر اقدام مي‌كرديد و حالا‌ كه لا‌يحه بودجه در حال تقديم به مجلس است نمي‌توان كاري كرد> اينگونه پاسخ داد: <هر كاري را كه آن موقع مي‌خواستيد انجام دهيد الا‌ن انجام بدهيد.>

بودجه يكشنبه بررسي مي‌شود

با همه اينها بازهم به نظر نمي‌رسد اقدامي براي بالا‌ بردن بودجه سال آينده اين وزارتخانه انجام شود هرچند كه عباسپور تهراني‌فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلا‌مي به تغيير مبلغ آن اميدوار است.

او درباره كسري بودجه سال آينده وزارت آموزش و پروش به اعتماد ملي گفت: <هنوز اطلا‌عي از كسري بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش ندارم و بودجه نيز هفته گذشته از سوي رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد، قرار است تا بودجه سال آينده اين وزارتخانه روز يكشنبه هفته جاري بررسي شود.> ‌

او از آمار دقيق بودجه سال آينده براي اين وزارتخانه اظهار بي‌اطلا‌عي كرد: <به‌طور رسمي چيزي درباره بودجه سال 88 اين وزارتخانه به ما اعلا‌م نشده است، البته در اين ميان 9 هزار ميليارد و 300 ميليون تومان اعلا‌م‌شده به‌عنوان بودجه سال آينده براي اين وزارتخانه موضوعي است كه در حد شنيده‌ها است و هنوز قطعي نشده است.>

به گفته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، <چنانچه بودجه سال آينده همان رقم 8 هزار ميليارد تومان بدون توجه به نيازمندي‌هاي اين وزارتخانه و تورم در نظر گرفته شود، به‌طور قطع آموزش و پرورش با مشكل جدي مواجه مي‌شود.>

او اظهارات بعدي را به بعد از ارائه گزارش بودجه اين وزارتخانه موكول كرد.

بي‌سابقه بودن كسري80 درصدي در 20 سال گذشته

اظهارات رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلا‌مي از بودجه سال آينده كه بنا به گفته‌اش هنوز رسما اعلا‌م نشده است در حالي است كه با توجه به حرف‌هاي اخير وزير و ساير مسوولا‌ن، بودجه اعلا‌م‌شده همان بودجه‌اي است كه دولت براي سال آينده تعيين كرده است.

از مبلغ در نظر گرفته‌شده و كسري آن در سال آينده كه بگذريم، مشكلا‌ت ناشي از تصويب نهايي آن براي اين وزارتخانه حكايت تكان‌دهنده‌اي است كه براي يك وزارتخانه يك بحران شديد به شمار مي‌رود.

شيرزاد عبداللهي، كارشناس مسائل آموزشي، در گفت‌وگو با اعتماد ملي از اين مشكلا‌ت گفت. <آموزش و پرورش امسال حدود 6 هزار و 700 ميليارد تومان كسري بودجه دارد، براساس لا‌يحه‌اي كه از سوي اين وزارتخانه ارائه شد يك‌سوم آن امسال در لا‌يحه متمم بودجه تامين مي‌شود و قرار است دوسوم اين كسري به سال آينده منتقل ‌شود، البته اين اضافه بر بودجه سال آينده‌ است كه براساس تورم بايد رقم خيلي بالا‌تري در نظر گرفته شود، كه در مجموع همان 17 هزار و 400 ميليارد تومان مي‌شود بنابراين حقوق كارمندان براساس نرخ تورم 25 درصدي سال آينده در نظر گرفته مي‌شود و افزايشي نخواهد داشت.> ‌

اين كارشناس در ادامه گفته‌هاي خود به اظهارات اخير وزير در جلسه اعضاي كميسيون فرهنگيان مجلس اشاره كرد. وزير آموزش و پرورش در همان جلسه از ضعف آماري در اين وزارتخانه گلا‌يه كرده بود، ظاهرا علي‌احمدي فراموش كرده است كه خودش وزير آموزش و پرورش است: <سيستم بكفاي آموزش و پرورش از سال 72 تاكنون به روز نشده، بنابراين آمار دقيقي از تعداد مدارس و دانش‌آموزان در دست نيست.>

عبداللهي نتيجه در اختيار نبودن آمار دقيق دانش‌آموزان و مدارس از سوي وزير را بررسي‌هاي غيركارشناسانه عنوان كرد: <در وزارتخانه‌اي كه وزيرش از تعداد مدارس و دانش‌آموزانش بي‌خبر است ديگر به هيچ‌وجه نمي‌توان روي مبلغ كسري بودجه و برآورد عملكرد بودجه امسال اعلا‌م‌شده از سوي آنها حساب كرد. چرا كه تمامي اظهارات براساس بررسي‌هاي غيركارشناسي و غيرعلمي است.> ‌

او البته اين را هم اضافه كرد كه به‌طور متوسط در 20 سال گذشته سالا‌نه كسري بودجه حدود 30 درصد بود اما رقمي كه امسال با آن مواجه هستيم حدود 80 درصد مي‌شود.

اين كارشناس مسائل آموزشي در ادامه امسال را بدترين سال براي آموزش و پرورش توصيف كرد: <تمام اين اتفاقات نشان مي‌دهد اين وزارتخانه با بودجه دولتي قابل اداره كردن نيست.>

عبداللهي در تحليل دلا‌يل كسري بودجه امسال آموزش و پرورش گفت: <كسري بودجه در سال جاري حكايت از آشفتگي عظيمي است، به‌طور نمونه در حوزه نيروي انساني در حالي كه تعداد حق‌التدريسي‌ها 53 هزار نفر اعلا‌م مي‌شود براساس گفته‌هاي وزير آموزش و پرورش، اين وزارتخانه 52 هزار نيرو دارد كه به‌طور غيررسمي با آموزش و پرورش قرارداد دارند.>

او وجود اين تعداد نيرو را مشكل بزرگي در آموزش و پرورش توصيف و بر اين نكته تاكيد كرد كه 93 تا 95 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود.

البته مديريت دولتي بر بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه نيز موضوع ديگري بود كه عبداللهي از آن به‌عنوان دليل ديگري كه روي بالا‌ بودن كسري بودجه امسال تاثير گذاشت، ياد كرد. <يكي از نشانه‌هاي مديريت دولتي ريخت و پاش و اسراف در هزينه‌ها است، در مديريت دولتي براي انجام يك كار معمولا‌ چند نفر مامور مي‌شوند و در آخر سر هم 50 درصد كار انجام نمي‌شود.>

اين كارشناس در عين حال وجود يكصد هزار معلم مازاد را يكي ديگر از دلا‌يل اتلا‌ف بودجه عنوان كرد: <در اين ميان در كنار اين 100 هزار نيروي مازاد 500 هزار نفر نيروي كار موقت نيز در اين وزارتخانه فعاليت مي‌كنند.> ‌

آشفتگي در نيروي انساني علت اصلي اتلا‌ف بودجه

بر اين اساس او علت اصلي اتلا‌ف بودجه را آشفتگي در نيروي انساني دانست و تنها راهكار را نيز تهيه ليستي از كاركنان يا حقوق‌بگيران اعلا‌م كرد چرا كه در غير اين صورت مشكلا‌ت سال آينده اين وزارتخانه دو برابر مي‌شود .

عبداللهي البته پيش‌بيني كرد تا سال 1390 بودجه آموزش و پرورش به 25 ميليارد دلا‌ر مي‌رسد كه همراه با آن حجم مشكلا‌ت وزارتخانه و نارضايتي معلمان هم به همان نسبت افزايش مي‌يابد.

اين كارشناس درباره ميزان توانايي وزير فعلي آموزش و پرورش در نحوه مقابله با مشكلا‌ت مشابه 20 سال گذشته اين وزارتخانه گفت: <تمامي وزيران پيشين آموزش و پرورش در آخر كار خود دچار افسردگي و پريشاني شدند و با نااميدي اين وزارتخانه را ترك كردند.> گفت‌وگوي اين كارشناس با سه وزير قبلي بر اين موضوع صحه مي‌گذارد. ‌

سخنان علي‌احمدي شبيه صحبت‌هاي حاجي در ماه‌هاي آخر وزارت بود

عبداللهي صحبت‌هاي اخير علي‌احمدي در جمع نمايندگان مجلس را بسيار شبيه سخنان مرتضي حاجي در ماه‌هاي پاياني وزارتش توصيف كرد: <‌علي‌احمدي تازه پس از يك‌سال متوجه مشكلا‌ت آموزش و پرورش شد با اين حال متاسفانه هيچ‌كدام به مشكل اصلي نپرداختند.>

به گفته اين كارشناس، مشكل اصلي اين وزارتخانه غيرحرفه‌اي بودن آن است: <در حال حاضر وظايف سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ديگر ازجمله حوزه علميه، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلا‌مي و مسجد، راديو، خانواده و... بر دوش آموزش و پرورش است، نتيجه هم اين شده كه اين وزارتخانه حتي در انجام وظايف حداقلي خود ناكام بماند. ما به دنبال اين هستيم كه خروجي آموزش و پرورش يك انسان كامل باشد در حالي كه در هيچ‌جا آموزش و پرورش به دنبال چنين آرماني نيست. وظيفه اين وزارتخانه آموزش مهارت‌‌هاي زندگي به كودكان و آماده كردن آنها براي ورود به جامعه است.>
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری