کد خبر ۶۳۸۹۸۷
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۴ - ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - 05 November 2018

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه برگزاری و حضورداشتن در چنین نمایشگاه هایی می تواند بسترهای مناسبی برای رشداین صنعت شود بیان کرد: این نمایشگاه ها می تواند جایگاهصنایع مولد کشور در تولید محصولات داخلی را در دنیا و بخصوصکشورهای هدف افزایش دهد.

سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیدر گفتگو با ستاد خبری نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۱۸در پاسخ به اینسوال که هم اکنون کشور در صنعت صادرات چه جایگاهی دارد گفت: مادر طی سالهای متمادی و با تلاش و پشتکارهای بسیاری توانستیم دربرخی صنایع خودکفا شویم و به نقطه ای نسبتا قابل قبولی برسیم کهاین اتفاق مرهون مجاهدت های متفکران و تلاشگران عرصه صنعت کشوراست.


وی اذعان کرد: ما توانمندی هایی که در بخش صنعت ،کشاورزی ،خدماتو انواع اقسام اختراعات داریم در دنیا بی نظیر است؛ به نظر منشرایط فعلی صنعت کشور در دنیا بسیار اثر گذار است و میتواندبیش از پیش مفید و موثر باشد و مشکلات اقتصادی ما را در نوعارتباط اقتصادی با دیگر کشورهای دنیا نیز حل کند .
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیاناینکه خوشبختانه صنعت کشور از ابتدای انقلاب تا کنون رشد داشته اماهمچنان تا وضعیت مطلوب راه بسیاری داریم خاطر نشان کرد: یکیاز مهمترین مقوله های رشد تبادلات تجاری است که در راس آن معرفیمحصولات و تولیدات صنعتی داخلی است و این تنها با برگزارینمایشگاه هایی از جمله نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران ثمربخش خواهد شد.
وی افزود: فعالیت در این عرصه و برگزاری و حضور داشتن در چنیننمایشگاه هایی می تواند بستر های مناسبی برای رشد این صنعتشود و جایگاه صنایع مولد کشور در تولید محصولات داخلی را دردنیا و بخصوص کشورهای هدف افزایش دهد.
دلخوش با بیان اینکه مجلس در خصوص بودجه سال 97 توجه ویژه ای به بخش صادرات داشته و معتقد است کهاقتصاد کشور از وابستگی نفتی باید خارج شود تصریح کرد: مجلسشورای اسلامی در این خصوص کار مهمی در بودجه امسال که حمایتاز صادرات بود صورت داد، تا حرکت جدی برای توسعه صادرات کشورانجام شود، از این رو منابع پایداری طراحی شده تا بتواند پشتوانهصادرات قرار گیرد و دیگر نیاز به استفاده از درآمد فروش نفت و اخذمالیات برای رونق صادرات نباشیم و به منابع مستمر دست یابیم کهاگر تجربه مذکور جواب خوبی بدهد حتما تبدیل به قانون دائمی خواهدشد تا اشخاص فعال در زمینه صادرات بتوانند از شرایط قابل پیشبینی از نظر حمایت از صادرات برخوردار باشند.
وی با ابراز خرسندی از برگزاری سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: داشتنصادرات مناسب نیازمند پیش نیازها و ملزومات ویژه ای است تابتوانیم مزیت های رقابتی در کشور و محصولات تولیدی را ایجادکنیم ضمن آنکه این چنین نمایشگاه هایی که با حضور برترین هایصادرات ایران و جهان برگزار می شود بستری در جهت افزایش رقابتپذیری و در نهایت صدور محصولات داخلی به بازارهای هدف جهانیخواهد بود.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: نمایشگاه
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری