کد خبر ۶۴۴۱۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۱ - ۱۸ بهمن ۱۳۸۷ - 06 February 2009

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه رشد نقدينگي از 37 درصد در ديماه سال قبل به12 درصد در ديماه امسال رسيد، اظهارداشت: با بسته سياستي كه تا پايان بهمن ماه ارايه مي‌كنيم، نرخ سود بانكي و تورم را كاهش مي دهيم.

محمود بهمني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه پرسيد طبق قانون مصوب مجلس نرخ سود بانكي در سال آخر برنامه چهارم يعني سال آينده بايد تك رقمي شود، برنامه شما براي نرخ سود عقود مبادله‌اي در سال آينده چيست؟ اظهار داشت: برنامه‌ها تك رقمي كردن نرخ سود بانكي در دستور كار بانك مركزي قرار دارد و خوشبختانه طي چند ماه گذشته نرخ تورم سير نزولي داشته است.

وي خاطر نشان كرد: نرخ تورم در پايان تير ماه 5/1 درصد كاهش يافت، پس از آن مجددا شاهد كاهش يك درصدي اين نرخ بوديم و ماه گذشته در محاسبه نقطه به نقطه نرخ تورم به عدد 4/26 درصد رسيديم.

بهمني افزود: بر اساس تازه‌ترين گزارش نرخ رشد تورم در ديماه به 24 درصد تقليل پيدا كرد، يعني نرخ تورم پايان شهريور كه بيش از 29 درصد بود در ديماه به 24 درصد رسيده است.
رئيس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد: ما تمام ابزارهايمان را براي پايين آوردن نرخ سود بانكي به كار مي‌گيريم ولي نمي توان انتظار داشت نرخ تورم بيش از آنچه طي اين چند ماه كاهش يافته، پايين بيابد.

* بسته بانك مركزي براي كنترل تورم و كاهش نرخ سود بانكي

خبرنگار فارس گفت: پس تصور مي‌كنيد اجراي قانون تك رقمي شدن نرخ سود در سال آينده امكانپذير نيست؟

بهمني پاسخ داد: آيا مي‌توان گفت نرخ سود در سال آينده به يكباره تك رقمي شود؟ نرخ سود بانكي چيزي نيست كه به يكباره بگوييم تك رقمي شو و تك رقمي شود بلكه براي كاهش نرخ بايد ابزارهاي آن استفاده شود.

وي تاكيد كرد: ما اين ابزارها را به كار گرفته‌ايم، از طريق تزريق منابع به واحدهاي توليدي در حال افزايش ظرفيت و توليد آنها هستيم، بالطبع با اين كار اشتغال را افزايش داده و نرخ بيكاري را پايين مي‌ آوريم.

بهمني با اشاره به اينكه نرخ بيكاري نيز طي ماه‌هاي گذشته كاهنده بوده و به 5/9 درصد رسيده است، افزود: اين كاهش نيز ناشي از تزريق منابعي است كه به واحدهاي توليدي صورت گرفته است.

رئيس كل بانك مركزي گفت: با بسته سياستي كه تا پايان بهمن ماه ارايه مي‌كنيم، هم كاهش نرخ سود بانكي و هم نرخ تورم را برنامه‌ريزي كنيم.

خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر نرخ سود بانكي در عقود مشاركتي متفاوت است،آيا نرخ سود بانكي در عقود مبادله‌اي براي سال آينده تغييري خواهد داشت؟

بهمني تاكيد كرد: نرخ چيزي نيست كه آن را پايين بياوريم و يا بالا ببريم. بايد بگذاريم نرخ آزاد باشد و آزاد بودن نرخ تابعي از نرخ تورم است. اگر ما بتوانيم نرخ تورم را در ماههاي آينده باز هم كاهش دهيم، قطعا بر روي نرخهاي سود بانكي اثرگذار خواهد بود.

وي گفت: هم اكنون نرخ سود بانكي را در عقود مشاركتي دقيقا نرخ تورم تعيين مي‌كند. اين چيزي است كه از عقود اسلامي حاصل شد و بر اساس برداشتن حق‌الوكاله بانك، سود بين ‌سپرده گذاران تقسيم مي‌شود.

وي ادامه داد: نرخ سود در عقود مبادله‌اي نيز تابعي از نرخها و تورم است. نمي‌توانيم نرخ سود در عقود مبادله‌اي را بدون توجه به نرخ روز و يا نرخ واقعي پول تعيين كنيم.

بهمني با اشاره به اينكه هم اكنون نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله‌اي 12 درصد است، افزود: اين نرخ زماني بايد اعمال شود كه دولت اعلام كند براي نرخ سود در برخي تسهيلات يارانه مي‌پردازد،اما اين يارانه حتمابايد به بخش توليد و صنعت هدايت شود و در اين جهت باشد.

وي تاكيد كرد: اگر ما بخواهيم درباره نرخ سود تصميم بگيريم، بايد منتظر نرخ تورم باشيم، در عين حال با توجه به روند كاهش تورم فكر مي‌كنم بايد نرخ سود را آزاد بگذاريم و در اين صورت نرخ سود بانكي نيز نزولي خواهد بود.

خبرنگار فارس گفت: در قانون رفع موانع توليد كه اخيرا ابلاغ شده است، تفاوت نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها بايد 3 درصد باشد، حال آنكه در حال حاضر نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي از نرخ سپرده‌ها پايين‌تر است. آيا قصد داريد براي اين قانون اصلاحيه‌ بدهيد يا آن را اجرا خواهيد كرد.

رئيس كل بانك مركزي پاسخ داد: در حال حاضر ما نرخ سود 5 ساله سپرده‌هايمان را به 19 درصد رسانده‌ايم،اين رقم قبل از تعيين اين سقف در بانكهاي خصوصي تا 21 درصد بود.

وي ادامه داد: تحت اين شرايط اگر نرخ اسپرد يا همان فاصله 3نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها را 3 درصد در نظر بگيريم، بايد نرخ سود تسهيلات به 22 درصد برسد.

بهمني ادامه داد: ما با تعيين نرخ 19 درصد براي سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات در عقود مشاركتي را از 26 درصد به 22 رسانده‌ايم، مهم اين است كه ما از نرخ سود تسهيلات به نرخ سود سپرده‌ها برسيم.

وي تصريح كرد: نرخ سود بانكي در قانون رفع موانع توليد اجرا مي‌شود، منتها نمي‌توان انتظار داشت ظرف مدت يك سال باقي مانده، نرخ تورم را از 24 به 9 درصد و يا كمتر رساند.
وي گفت: كاهش يكباره تورم يعني شوك و از بين رفتن توليد و اشتغال. ما نمي‌توانيم به قيمت كاهش نرخ تورم تمام فعاليتها را تعطيل كنيم.

*كنترل رشد نقدينگي از 37 درصد به12 درصد در دي ماه

بهمني خبر داد: با جهت‌گيريهاي انجام شده نرخ رشد نقدينگي ما از 37 درصد در ديماه سال قبل به 12 درصد در ديماه امسال رسيده است.
وي ادامه داد: اطمينان داريم رشد نقدينگي در پايان سال از 15- 16 درصد تجاوز نخواهد كرد.
خبرنگار فارس پرسيد: آيا دولت با آزاد گذاشتن نرخ سود موافق است؟
وي پاسخ داد: منظورم از آزاد گذاشتن نرخ سود اين است كه با كاهش نرخ تورم اهداف دولت براي كاهش نرخ سود بانكي محقق خواهد شد.اگر نرخ سود بدون توجه به تورم پايين بيايد، تبديل به رانت خواهد شد. تورم با اجراي مكانيزمهاي مناسب كاهش يافته و نرخ سود به تبع آن پايين مي‌آيد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری