کد خبر ۶۹۳۲۰۰
تعداد نظرات: ۵۹ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲:۲۴ - ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - 11 October 2019
بر اساس این طرح آموزش زبان‌ انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند.

57 نماینده مجلس طرح یک فوریتی "رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور" را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار عصر ایران، بر اساس این طرح آموزش زبان‌ انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند.

در مقدمه توجیهی این طرح با استناد به «سخنان مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1395 در خصوص آموزش زبان خارجی که فرمودند: "این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. ... آن‌وقت ما بیاییم زبان آن‌ها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکلات خودمان ترویج کنیم. این عقلائی است؟" و  همچنـین بــا توجـه بــه عـدم ضــرورت تعلـیم زبـان خـارجی بــه دانش‌آموزانی که به هر دلیـل بـه تحصـیل دانشـگاهی نخواهنـد پرداخـت و  تأثیرات نامطلوبی که اجبار به آموختن زبـان خـارجی می‌تواند در ضـعف تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان داشته باشد،  همچنین ازآنجاکه آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده و بهتر است که آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی از محیط مدارس خارج‌شده و از طریق آموزشگاه‌های آزاد صورت گیرد.... ." آمده است: «لذا باهدف تحول آموزش زبان خارجی در آموزش همگانی کشور و همچنین جهت رفع انحصار و ایجاد فرصت برای علاقه‌مندان به زبان‌های غیر انگلیسی طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»

این طرح که در 6 ماده تهیه شده در ماده 1 می گوید: «از تاریخ تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت و وزارت آموزش‌وپرورش به شرحی که در ادامه این قانون خواهد آمد مکلف است امکان آموزش سایر زبان‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای را به‌صورت اختیاری فراهم آورد».

بر اساس ماده 3 «از تاریخ تصویب این قانون آموزش‌وپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبان‌های موضوع این قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفاً از طریـق آموزشگاه‌های آزاد تحـت نظـارت آن وزارت و حـداکثر معـادل سه سال تحصیلی منحصراً برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند»

بنا به تبصره این ماده «هزینه آموزش نیز برعهده دانش‌آموزان خواهد بود».

در ماده 4 این طرح آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون استخدام به‌عنوان معلـم بـرای آموزش زبان انگلیسی یـا زبان‌های موضـوع مـاده (2 ) ایـن قـانون از سـوی وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع می‌باشد. »

همچنین بر اساس این طرح ساعات کار معلمان موضوع این مـاده در آموزشگاه هاي آزاد به عنوان ساعات موظفی مورد قبول آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای 57 نفر از نماینـدگان رسـیده اسـت، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

 مقدمه (دلایل توجیهی):

مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1395 در خصوص آموزش زبان خارجی فرمودند: «این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله زبان خارجی را باید بلد بود اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست. زبان علم که فقط انگلیسی نیست... [مثلاً] امروزه کسانی که به زبان اسپانیولی حرف می‌زنند کمتر از کسانی نیستند که به زبان انگلیسی حرف می‌زنند... چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم داده نمی‌شود؟ زبان‌های کشورهای پیشرفته شرقی هم‌زبان بیگانه است، این‌ها هم‌زبان علم است... ما حالا از پاپ کاتولیک‌تر شده‌ایم... علاوه بر اینکه این زبان را کرده‌ایم زبان خارجی انحصاری مدارسمان مدام داریم می‌آوریمش [در مقاطع] پایین در دبستان‌ها و در مهدکودک‌ها! چرا؟ ما که می‌خواهیم زبان فارسی را ترویج کنیم، باید یک عالَم خرج کنیم و زحمت بکشیم... آن‌وقت ما بیاییم زبان آن‌ها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکلات خودمان ترویج کنیم. این عقلائی است؟... حرف این است که بدانیم چه‌کار داریم می‌کنیم، بدانیم طرف می‌خواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش بیابد و با چه خصوصیاتی». همچنـین بــا توجـه بــه عـدم ضــرورت تعلـیم زبـان خـارجی بــه دانش‌آموزانی که به هر دلیـل بـه تحصـیل دانشـگاهی نخواهنـد پرداخـت و  تأثیرات نامطلوبی که اجبار به آموختن زبـان خـارجی می‌تواند در ضـعف تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان داشته باشد، علی‌الخصوص دانش‌آموزانی که باهدف مهارت‌آموزی و ورود سـریع بـه بـازار کـار مسـیر تحصـیل در شاخه‌های کار و دانش و یا فنی و حرفه‌ای را انتخـاب می‌کنند و به نظر می‌رسد نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی نداشته باشند. همچنین ازآنجاکه آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده و بهتر است که آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی از محیط مدارس خارج‌شده و از طریق آموزشگاه‌های آزاد صورت گیرد. با عنایت به چشم‌انداز چندقطبی جهان آینده و شکست طرح‌های جهانی‌سازی و اهمیت روزافزون منطقه‌گرایی و لزوم تکثر ارتباطات فرهنگی با قطب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان آینده ضروری است نظام آموزش همگانی کشور زمینه آموختن زبان‌های مهم بین‌المللی را فراهم آورد. همچنین ضروری است که آموزش زبان‌های خارجی در ارتباط با دانشگاه‌های خارجی و از طریق ایجاد رشته‌های تخصصی مشترک، برای زبان‌آموزان امکان بهره‌مندی از زبان‌های غیر انگلیسی در کسب دانش دانشگاهی را نیز فراهم آورد. لذا باهدف تحول آموزش زبان خارجی در آموزش همگانی کشور و همچنین جهت رفع انحصار و ایجاد فرصت برای علاقه‌مندان به زبان‌های غیر انگلیسی طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

عنوان طرح: رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور

 ماده 1 -از تاریخ تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت و وزارت آموزش‌وپرورش به شرحی که در ادامه این قانون خواهد آمد مکلف است امکان آموزش سایر زبان‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای را به‌صورت اختیاری فراهم آورد. تبصره- دانش‌آموزانی که گرایش نظری را برای تحصیل انتخاب کرده یا می‌کنند لازم است حداقل مهارت مکفی دریکی از زبان‌های خارجی مـورد تأیید را کسب کنند.

 ماده 2 -هرکدام از دانشگاه‌های کشـور بـا همـاهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند در اجرای این قانون نسبت به عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، انجمن‌های علمـی و فرهنگـی، نهادهـای دولتـی و مدنی یا کنسرسیومی از آن‌ها در کشورهایی که آموزش زبـان آن کشـورها بـه لحاظ گستره بین‌المللی و منطقه‌ای، مـراودات فرهنگـی و تجـاری دارای اولویت می‌باشد، اقدام کنند. 

 تبصره 1 -میزان ارائه خدمات آموزش همگانی در خصوص هر زبـان متناسب با مشارکتی خواهد بود که کشور یا کشورهای طرف تفاهم در یـک برنامه حداقل پانزده‌ساله از طریق همکاری‌های علمی و فنی، اعزام مدرس و ارائـه بورسـیه بـرای تربیـت مـدرس و معلـم در پردیس‌های بین‌الملل دانشگاه‌های کشور و بخشی از هزینه برقراری دوره‌های آموزشی در منـاطق محروم و کمک‌هزینه دانش‌آموزان فاقد توان مالی تقبل خواهند کرد

تبصره 2 -دانشگاه‌های مجری این قانون مکلف هستند در پـنج سـال ابتدای اجرای هر تفاهم‌نامه حداقل شصت درصد (60%) از بورسیه دوره‌های آموزش زبان تعهد شده از سوی طرف خارجی را به معلمان موضـوع تبصـره (2 )ماده (5 ) این قانون اختصاص دهند.

تبصره 3 -دانشگاه‌های مجـری ایـن قـانون مکلف‌اند در هـر یـک از تفاهم‌نامه‌های موضوع این ماده علاوه بر آموزش زبان، حـداقل در دو رشـته که مقاطع تکمیلی آن نیز در همان دانشـگاه برقـرار و یـا در شـرف تأسـیس است، ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک را مورد تعهد قرار دهند.

 ماده 3 -از تاریخ تصویب این قانون آموزش‌وپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبان‌های موضوع این قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفاً از طریـق آموزشگاه‌های آزاد تحـت نظـارت آن وزارت و حـداکثر معـادل سه سال تحصیلی منحصراً برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند.

 تبصره 1 -آموزشگاه‌های آزاد در مورد روش‌های آموزش، امتحانـات و نمرات و طول مدت سال تحصیلی و امثالهم استقلال عمل خواهند داشت و آموزش‌وپرورش ضمن اعمال نظارت حاکمیتی فقط مجاز به برگزاری یک آزمون نهائی در سـال آخـر دوره دبیرسـتان خواهـد بـود. همچنـین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف اسـت جهـت تسـهیل در بهره‌مندی حـداکثری دانش‌آموزان از خدمات آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تعیـین سـطوح قیمتـی ارائه خدمات آموزشی در این آموزشگاه‌ها نظارت و اعمال مقررات کند.

 تبصره 2 -دانش‌آموزانی که خواهان تحصیل در گرایش نظری بـوده و قـادر بـه تـأمین حـداقل هزینـه آموزشگاه‌های آزاد نباشـند می‌توانند از بورسیه‌های مذکور در تبصره (1 (ماده (2 (این قانون بهره‌مند شوند.

تبصره 3 -وزارت آموزش‌وپرورش به‌طور موقـت و بـرای مـدت حداکثر پنج سال مجاز خواهد بود در مورد شهرستان‌هایی کـه معلـم زبـان غیر انگلیسی با تحصیلات دانشگاهی حضور ندارد بـا کمـک وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و سازمان خارجی طرف تفاهم از طریق برگزاری آزمون نسبت به شناسایی متقاضیانی که تسلط و دانش کافی دارند اقدام و منتخبـان را صرفاً برای آموزش سطوح مقدماتی به آموزشگاه‌های آزاد معرفـی کنـد. تکمیل آموزش دانش‌آموزان در ایـن شهرستان‌ها می‌تواند به‌صورت دوره‌های فشرده (حداقل معادل یک سال تحصـیلی) و بـا اسـتفاده از معلـم مدعو از مرکز استان و یا کشور طرف تفاهم صورت گیرد.

تبصره 4 -در مناطق دورافتاده و محـروم کـه به‌هیچ‌عنوان امکـان برقراری آموزشگاه‌های آزاد و ارائه آمـوزش در همـه زبان‌های مـورد تأییـد فراهم نیست، آموزش‌وپرورش می‌تواند با همکـاری یکـی از دانشگاه‌های مجری طرح و با توجه به تقاضای غالب دانش‌آموزان و گویش و زبان رایـج مردم بومی منطقه نسبت به فراهم آوردن امکان آموزش فشرده (حداقل یـک و نیم سال تحصیلی) یک یا دو زبان فقط برای دانش‌آموزان شاخه نظـری بـا جلب حمایت مالی مذکور در تبصره (1) ماده (2 ) این قانون و منابع حاصـل از برون‌سپاری آموزش زبان، اقدام کند.

ماده 4 -از تاریخ تصویب این قانون استخدام به‌عنوان معلـم بـرای آموزش زبان انگلیسی یـا زبان‌های موضـوع مـاده (2) ایـن قـانون از سـوی وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع می‌باشد.

ماده 5 -وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است در خصوص معلمـان زبان انگلیسی که دارای مدرک دانشگاهی مرتبط بوده و بـا آن وزارت رابطـه ۷ استخدامی دارند موارد زیر را بنا بر تقاضای شخصی ایشان مورد عمـل قـرار دهد:

1 -ساعات کار معلمان موضوع این مـاده در آموزشگاه‌های آزاد به‌عنوان ساعات موظفی موردقبول آموزش‌وپرورش قرار خواهد گرفت.

 2 -معلمانی که بیشتر از بیست سال از دوره خدمت ایشان باقی‌مانده است می‌توانند با اولویت‌هایی ازجمله ارائه مدارک مبنی بر تسلط بـر زبـانی غیـر از انگلیسـی، سـابقه تحصـیل در گـرایش آمـوزش زبـان (Teaching)، تقاضای ادامه تحصیل در زبان مادری، متقاضی استفاده از بورسیه‌های مذکور در تبصره ماده (2) این قانون شـده و در طـول تحصـیل بـه مـدت حـداکثر چهار سال از امتیازات مأموریت تحصیلی استفاده کنند ایـن گـروه از معلمـان پس از اتمام دوره تحصیل در قالب جزء (1) همین ماده مشغول بـه تـدریس زبان جدید خواهند شد.

 3 -معلمانی که تقاضـای اسـتفاده از بورسـیه را ندارنـد، در صـورت برخورداری از اولویت‌های مذکور در جزء (2) همین ماده و چنانچه حـداقل شانزده سال از دوره خدمت ایشان باقی‌مانده باشد می‌توانند بـا اسـتفاده از امتیازات مأموریت تحصیلی حداکثر به مـدت چهـار سـال نسـبت بـه اخذ مدرک دانشگاهی دریکی از زبان‌های مورد تأیید وزارت اقدام کرده و پس از اتمام دوره تحصیل در قالب جزء (1) همین ماده مشغول به تدریس در زبـان جدید شوند.

 4 -معلمان زبان انگلیسی باسابقه بیش از ده سال در شرایط برابـر بـا سایر معلمان جهت تصدی پست مـدیریت و معاونـت مـدارس و پست‌های اداری و مدیریتی ادارات آموزش‌وپرورش در اولویت خواهند بود.

 تبصره 1 -اقدام معلمان زبان‌های خارجی در تأسیس و اداره مؤسسـات آموزشی و آموزشگاه‌هایی که در اجرای این قانون تشـکیل خواهنـد شـد از قانون منع اشتغال کارکنان دولت مستثنا خواهد بود. 

 تبصره 2 -باهدف افزایش کیفیت و رقابت دریافت وجوهی با عنـوان حقوق یا دستمزد یا پـاداش از آموزشـگاه خصوصـی یـا سـازمان خـارجی بورسیه کننده علاوه بر حقوق دریافتی از آموزش‌وپرورش بـرای معلمـان موضوع این ماده بلامانع خواهد بود.

مــاده 6 -تمامی دستگاه‌های برگزارکننـده آزمونه‌ای علمی و استخدامی ازجمله سـازمان سـنجش کشـور و سـازمان اداری و اسـتخدامی کشور مکلف‌اند امکان سنجش دانـش و مهـارت متقاضـیان را بـه هـر یـک از زبان‌های مورد تأیید آموزش‌وپرورش در شـرایط و امتیـاز برابـر بـا زبـان انگلیسی و برای همه رشته‌ها و تخصص‌ها فراهم آورند.

 تبصره- دوره‌های آموزشی مشترک که در اجرای تبصره (3 (مـاده (2 (این قانون تشکیل می‌شوند از شمول این ماده مستثنا خواهند بود.
------------------------------------------------------------------------------

فایل PDF متن طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی 

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۵۹
در انتظار بررسی: ۴۲۰
غیر قابل انتشار: ۲۰۶
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
36
538
طرح مجلس برای حذف زبان انگلیسی از مدارس یعنی چی؟ این افرادی که این طرح را اراِئه داده اند حالشان خوب است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۳- ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
اسامی این نمایندگان را اعلام کنید.

عصر ایران: اسامی نمایندگان در متن PDF که لینک آن در متن و انتهای خبر موجود است ذکر شده است.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۷- ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
این طرح مثل طرح کنکور است:
1- رونق آموزشگاه های زبان
2- مافیای ثبت آموزشگاه زبان
3- گردش مالی چند هزار میلیاردی
4- خالی کردن جیب مردم
5- هر کس پول داره میره آموزشگاه هر کی نداره نمیره
6- باز هم پیشرفت آقازاده ها در مملکت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
34
361
ریپلووو
باید از دبستان انگلیسی هم یاد بدین، حالا همی هم میخواین حذف کنین؟! (من با انگلیسی و استعمار زبان انگلیسی مخالفم ولی فعلا راه حلی نیست)
خسین
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
32
466
با سلام ، این مصوبه غیر کارشناسی است و با عنایت به مرجع بودن بالای 90% کتب دانشگاهی در مقاطع لیسانس و بالاتر به زبان انگلیسی دانشجویان را با مشکل جدی مواجه ساخته و در حقیقت خیانت به علم و دانشگاه است
ناشناس
United Arab Emirates
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
17
447
ای کاش مردم نام این نمایندگان بی سواد را میفهمید. در جلسات به جام زبان مکالمه چه بود؟ روسی؟ چیتی؟ المانی؟ فرانسوی؟ فازسی؟
در سازمان ملل چطور،
چرخ را میخواهید از نو اختراع کتید؟ شهامت داشته باش نماینده محلس کم سوا بگویم که زبان بینالمللی انگلیسی است. این ربطی به دشمن!! ندارد!!
حسین
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
24
532
اینها نماینده ی ملت نیستن اینها خائنین ب ملت هستن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
22
468
فقط یک جمله: فاجعه است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
20
391
به نظر من یادگیری زبان رو در مدارس دیر اغاز کردند، و میبایست زودتر شروع میشد ، چه بسا از اول ابتدایی اغاز میکردند. واقعا جای تاسف داره که اموزش سطح متوسطه از یادگیری زبان محروم بشن که حتی جمله کوتاهی رو نتونن بگن. که این خودش نوعی بیسوادی محسوب میشه ، و اینکه اموزش زبان رو صرفا رو موسسات ازاد محول کردند، شاید شخصی انقدر بودجه نداشته باشه که صرف اینگونه موسسات کنه. واقعا برای اینگونه اموزش متاسفم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
18
444
خدایا عقل به اینها وصبر به ما بده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
16
232
عجب!!
ناشناس
United Arab Emirates
۰۷:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
15
301
ای كاش به جای این طرح، اشكالات آموزش زبان انگلیسی رو در مدارس اصلاح میكردند.
زبان انگلیسی دارای بیشترین منابع برای تحقیق و پژوهش است و دلیل یادگیری این زبان هم همین است وگرنه، نه عاشق چشم و ابروی انگلیسی ها و آمریكایی ها هستیم و هر انگلیسی زبانی هستیم.
راستش خودم كسی بودم كه عاشق زبان فرانسه هستم ولی دانستن زبان انگلیسی رو بسیار مفیدتر میدونم.

راستی چه شود فضای آموزشی!!!!
سخ نفر فرانسه ، دو نفر آلمانی، 8 نفر چینی، 5 نفر روسی و ......
ماشاللله آموزش و پرورش از نظر فضای آموزشی و دبیر و بودجه اینقدر غنی است كه بیشتر از این هم میتونیم زبانهای دیگر دنیا رو آموزش بدیم.

یك سوال، انشالله كه دستی در كار برای رونق آموزشگاههای زبان انگلیسی مثل اون كمك آموزشی ها در كار نیست!!!!!!
بعد معلوم میشه كلی آدم خاص رفتن مجوز آموزشگاه زبان گرفتن برای روز مبادا !!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
9
356
با همین فرمان برن جلو تا چند سال دیگه مدارس رو هم می بندیم خیالمون راحت میشه
اصلا چه دلیلی داره همه بچه ها درس بخوانند انهایی که پول دارند درس بخوانند
اصلا قانون اساسی ما اشتباه است باید اموزش پروش از اون حذف بشود
این خیلی هم برکات دارد بوجه برای امور دیگر به خصوص کارهای فرهنگی کم نمی آوریم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
12
353
مجلس بی کفایت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
13
265
طرح بچه گانه است ؟
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
44
339
باسلام
بهتراست تمامی زبانهای خارجی از مدارس حذف شود نه فقط انگلیسی-عربی...بایدخذف شود زبان بیگانه،بیگانست انگلیسی وعربی ندارد.
آرش
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
19
224
واقعاً کار ناخردانه است و از سخنان رهبر تفصیر به رای می کنند و شاید برای رونق مافیای اموزشی زبان هم نقشه های جدیدی طرح شده است.
چطوری بدون پشتوانه لازم در حقوق بین الملل موفق خواهیم بود. چگونه در عرصه های علمی بین الملل موفق خواهیم بود. این اثر ورود نمایندگان به صلاحیت به مجلس است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
15
372
زبان عربی هم حذف میشه؟
سینا
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
22
243
در طرح باید پیشنهاد حذف تمام زبانهای خارجی از دروس مدارس می شد مانند عربی ، انگلیسی و غیره
ناشناس
Singapore
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
7
258
این طرح کاملا طرح اشتباهی است
در دوره ای که دانستن زبان انگلیسی در علوم مختلف بسیار ضروری است.
استاد
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
11
230
پای کلاسهای خصوصی در کار است. مافیایی مثل کنکور پشت این قضیه است. میخواهند مردم به این موسسه ها هجوم بیاورند. سخنان رهبری بهانه است.
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
7
221
نماینده های بیکار!! به جای همفکری و حل مشکلات کشور ببین چه مسخره بازی راه انداختن. بابا از این تعصب های بچه گانه دست بردارین زبان انگلیسی زبان بین المللی و زبان علمه الان من خودم از اول راهنمایی انگلیسی خوندم تآخر دانشگاه ولی چه فایده که نمیتونم با یه توریست احوالپرسی کنم . نظام آموزشی ما باید اصلاح بشه نه اینکه انگلیسی حذف!!!
Hh
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
13
172
خداوندا اين فضلاي قوم رو از ما نگير ؟؟؟؟!!
امیر
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
8
167
از فردا خیل جمعیت برای یادگیری زبان انگلیسی به راه می افتد و موسسات نیز از این آب گل آلود ماهی های خوبی صید خواهند کرد .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
12
123
بسیار عالی است دنیا باید زبان فارسی را زبان بین المللی قبول کند، از طرف دیگر خوشابحال آموزشگاه ها می‌شود!؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
4
164
انشاالله بررسی و تصویب این طرح به عمر این مجلسیان فخیمه و عالم قد نمیده!!
یا الله
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
7
140
از الان گواهی فروشی سطح زبان ها آغاز شد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
9
218
اولا:این 57 نماینده احتمالا از آنهایی هستند که خود زبان انگلیسی نمیدانند.
دوما: امروز زبان انگلیسی امروزه زبان علمی دنیاست و ممنوعیت آن در مدارس یعنی عقب افتادگی علمی.
سوما: ارجاع به آموزشگاههای آزاد یعنی محروم کردن بحش بزرگی از جمعیت که توان مالی آموزشگاه آزاد را ندارد( تبصره 4 این طرح هم فقط برای خالی نبودن عریضه برای مناطق محروم است. این تبصره کلی و گنگ است و قابلیت اجرا ندارد.)
چهارما:اگر آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده به دلیل شیوه آموزش غلط در مدارس بوده که باید اصلاح شود نه اینکه صورت مساله پاک شود. یک دانش آموز افغانستانی بعد از دیپلم به راحتی انگلیسی صحبت میکند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
7
160
دیگه مشکل دیگه ایی توی این مملکت نداریم که حل بشه فقط موضوع زبان انگلیسی در مدارس میباشد واقعا جای بسی تاسف هست که چنین نمایندگان خوش فکری در مجلس داریم . یاد گرفتن زبان دوم یا زبانهای دیگر علاوه بر تقویت هوش باعث فراگیری علوم دیگر خواهد شد. آن هم زبانی که در جهان مشترک میباشد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5
151
آقایون محترم شما ها که هیچ دغدغه مالی ندارین چرا از طرف مردم حکم صادر می کنید اگه تدریس زبان در مدرسه نباشه وبریم خصوصی ثبت نام کنیم کی تو این گرونی وبدبختی حزینه هاش رو بده شما می دین
کیشوند
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5
173
با سلام دوباره فک و فامیل نمایندگان مجلس مجوز مدارس زبان انگلیسی می خواهندبگیرند. و ایجاد استغال پایدار کنند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5
123
گل بود به سبزه آراسته شد!
زهره
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
6
176
در زمانی که گاندی رهبر شد گفت که باید تمام کتابهای درسی به زبان انگلیسی باشد تا کودکان با آخرین علوم روز آشنا شوند و این عمل بیشترین کمک را به رشد علمی کشورشان کرد ولی در کشور ما تا به حال به نام پاس داشتن زبان فارسی حتی کلمات علمی را تغییر دادند و اگر اینکار هم انجام شود عامه بچه های ایرانی بی سواد ترین مردم در جهان خواهند شد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
4
109
نماینده محترم چه خط و امضای زیبایی داره
واقعا..........!!!!!!!!!!!
ناشناس
Canada
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
131
خوبه اگه درسها یکی یکی از مدرسه حذف بشه و مردم برای یادگیری شون به آموزشگاههای آزاد مراجعه کنن!!!!!!
این هر چی هست حتما عقل و شعور نیست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
132
خود نماینده های مجلس اگه بیشتر فکر میکردن میدیدن شیمی جدول مندلیف هم زبان میخواد فیزیک وابسته به زبانه ،ریاضی واصطلاحات ان وابسته به زبانه عصر عصر الکترونیک وابسته به زبانه اخه کی این حرف رو تایید کرده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
7
106
پیش به سوی جهانی شدن !!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5
103
باسلام. زبان انگلیسی زبان دنیاست که برای ما و شما شغل و سواد و علمی و پژوهشی فرهنگ باخود به همراه دارد ویک زبان جهانی است. امام علی فرمود برو سواد یادبگیر وپیشرفت کن تاازفقر بیکاری رهایی یابیدباید طرح سیاسی بازی را وبیسوادی طرح نکنند آنها بفکر فرزندان این ملت‌ هستند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
161
رسما داریم بر می گردیم به زمان فتحعلی شاه!!!
حسین
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
115
هر دم از باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد در دنیای امروزی که رکن اصلی زبان دنیا انگلیسی هست بجای تقویت این درس در مدارس و حذف دروس غیر ضروری معلوم نیست کدام نا پخته عقلی چنین طرح داده تا امروز که ، تا حد امکان تیشه به آموزش و پرورش زدید و نظام آموزش را زیر سئوال بردید این دیگه واقعا" تیر خلاص به نظام آموزشی بعد از 40 سال بود عصر ایران اگر واقعا بفکر فرزندان این مرز و بوم و نظام آموزشی هستی لطفا اینو چاپ کن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
112
مافیای کنکور کم بود که به سبزه هم آراسته شد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
8
108
انگلیسی زبان علم است دنیا به ان نیاز دارد زور گه نیست زبان علم است ابر و باد و مه و خورشید می دانند انگلیسی زبا ن علم است
ناشناس
Canada
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
11
131
خدا رو شکر که من ایران نیستم بچه ام اونجا درس بخونه، ولی واقعا این طرز تفکر شرم آوره...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
7
98
عجب چه دغدغه هایی دارن نماینده ها
دانشجوی دکتر شیمی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5
140
اما از افراط و تفریط ...
چه بخواهیم چه نخواهیم انگلیسی زبان اول دنیاست مخصوصا در حوزه ی علم ...
آموختن اون برای هرکس که بخواد در لبه ی علم حرکت کنه واجب هست (مخصوصا در علوم پایه، پزشکی، مهندسی و ...)
هر کسی هم که بدون زبان انگلیسی بخواد توی این حوزه ها به بلوغ برسه تلاشی مذبوحانه ای کرده ...
من به زبان مادری سرزمینم احترام فراوان میذارم ولی از ندانم کاری عده ای واقعا حسرت میخورم ... انگار خواسته یا ناخواسته میخوان ما روز به روز از دنیا عقبتر بیافتیم ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5
152
یاد یه مثال حالب افتادم. به ماری آنتوانت گفتند مردم نون ندارند بخورند، گفت برن بیسکوییت بخورن. ماجرای مجلسیان مرفه بی درد ما هست. برن آموزشگاه آزاد.
پاسخ ها
محسن
| Netherlands |
۱۳:۴۸- ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
احتمال دارد بایت سوق دادن اجباری دانش آموزان به آموزگاهها, چیزی عاید نمایندگان بشه. مثل برخی مدارس غیرانتفاعی که بیشتر کاسبند
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
82
واقعا شرم اوره
حمید کرمی .کارشناس ارشد اقتصاد ومدیریت
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5
86
با سلام
با کدام زبان می خواهیم انقلابمان را به کشورهای دیگر صادر کنیم؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
89
مارا به خیر این نمایندگان امیدی نیست فقط شر مرسانند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
87
عوض اینکه زبان انگلیسی رو از مدارس حذف کنید بیایید شیوه تدریس زبان رو تغییر بدید که لااقل بعد فارالتحصیل شدن با یه توریست بتونه صحبت کنه ایرانی بودن رو به رخ جهانیان بکشه نه مثل کر و لالها بشینه فوش و بد و بیرا بشنوه و به خاطر اینکه نخواد بفهمن که این حرفهای اونها رو نمی دونه بخنده که ضایع نشه که این یه نوع فاجعه هستش خدا یا به این نماینده ها عقل بده یا به این ملت پول زیاد
ماد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
65
30
خیلی هم عالیست چون اموزش مدارس کاربردی نیست و فقط پول و وقت و هدر میده زبان عربی هم باید اختیاری بشه
سلطانی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
1
73
عوض اینکه مساله روحل کنند.صورتش پاک کردن.
کلا آموزشگاهها باید تومدارس فعالیت کنن.بخداهلاک شدیم بس که بعد مدرسه رفتیم این کلاس واون کلاس.پس مدرسه به چه دردمیخوره که نمیتونه یک انسان رودرست وکامل اموزش بده؟
باورکنید کلی ترافیک عصر وخستگی واتلاف وقت داره.
خودشون که تواین سیستم بچه بزرگ نکردن بدونن؟
کدوم ادمی زبان لازم نداره؟
علی
United Kingdom
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
3
90
مطمئن باشید چون بچه های این آقایان نماینده که ازرکشورهای آمریکا و انگلیس و انگلیسی زبان می خواهند اخراج شوند حالا به فکر کار وکاسبی برای آنها در داخل ایران افتادند و به فکر زدن کلاس زبان انگلیسی افتادن که تشریف می آورند ایران بتوانند موسسات زبان برای دبستانی ها و گروه های کم دانش تر زبان انگلیسی راه بیاندازند برای همین پایه زبان را می خواهند ضعیف کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
16
43
سلام از یک جنبه خوبه:
تو مدارس تاکیدی بر تکلم به زبان انگلیسی نمیشه و غالبا گرامر محضه و فقط دانش آموزانی که به آموزشگاههای آزاد رفتند خیلی راحت میتونن انگلیسی صحبت کنند. هدف اصلی از یادگیری زبان در عصر ارتباطات همینه و باید متد کار تدریس در دبیرستانها عوض بشه.
سجاد
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
4
68
خداااا
تا کی آخه مغزم سوت کشید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
83
21
کسی در سیستم آموزش و پرورش نه زبان انگلیسی یاد گرفته و نه عربی

هر کسی زبان یاد گرفته خودش یاد گرفته

طرح خوبیست
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
13
62
ندانستن زبان انگليسي براي دانشجويان غير مذهبي مانند ندانستن عربي براي طلاب علوم ديني است. اين استدلال كه زبان آن مليتي را ياد بگيريم كه تعدادشان بيشتر است كاملا غير علمي و غير منطقي است. نحست بايد هدف از آموزش زبان تعريف شود. بدين معني كه آيا يك زبان را براي ورود به ادبيات آن ملت يا دانش خاصي كه نزد آن ملت است فرا ميگيريم و يا مثلا براي بردن جهانگردان به كشوري خاص كه نياز به ارتباط كلامي با آن قوم يا ملت پيش ميايد. به اين ترتيب ممكن است يك دانشجو و يا بازرگان بخواهد زبان عربي را فرا بگيرد كه بتواند با ده ها كشور عرب زبان مراوده داشته باشد و يا بازاريابي كند. ولي براي مقاصد علمي بايد توجه شود كه بيشترين حجم تحقيقات پيشرفته در كدام حوزه زبانهاي خارجي صورت ميگيرد. زبان اسپانيولي در تعداد زيادي از كشورها تكلم ميشود ولي با يك آمار اينترنتي درميابيم كه علم توليد شده و تحقيقاتي كه با آن زبان انجام ميگيرد بسيار نسبت به انگليسي پائين است. از طرف ديگر انگليسي يك زبان تجارت بين المللي و حقوقي است كه تمام كشورهاي جهان پذيرفته اند و اكثريت قراردادهاي تجاري در تمام جهان به آن نوشته ميشود. پس بدون تعصب بايد به اين مقوله پرداخته شود ضمن اينكه فراموش نكنيد يكي از دلايل رشد سريع علمي هندوستان بعلت انگليسي بودن آموزش در مدارس آن كشور بود كه آخرين تحقيقات و كتب نوشته شده را بدون فوت وقت براي دانشجويان
بهنام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
6
120
گفتار نا بخردانه است که انگلیسی زبان علم نیست
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری