۰۷ مهر ۱۴۰۲
به روز شده در: ۰۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۰
کد خبر ۷۲۹۵۵۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۵ - ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
کد ۷۲۹۵۵۷
انتشار: ۱۶:۳۵ - ۳۱-۰۲-۱۳۹۹

متن کامل «شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی» و فرم های درخواست سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری به ۳ زبان فارسی، انگلیسی و عربی در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گزاران و سرمایه گذاران خارجی به شرح زیر است:

"شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی"
به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ و مصوبه شماره ۴۳۷۷۲/ت۵۶۱۸۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ هیأت وزیران، شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع دولت‌های خارجی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع مالی خارجی به شرح ذیل تصویب گردید:
الف) کلیات:
ماده ۱- تعاریف: در این شیوه‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار رفته‌اند:
سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
کمیسیون: «کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات» مستقر در وزارت کشور.
دبیرخانه: دبیرخانه «کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات» مستقر در وزارت کشور.
سرمایه‌گذار: اتباع دولت‌های خارجی که بر اساس این شیوه‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرمایه‌گذاری درکشور می‌نمایند.
سپرده‌گذار: اتباع دولت‌های خارجی که بر اساس این شیوه‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی می‌نمایند.
مجوز اقامت پنج‌ساله: مجوزی که بر اساس این شیوه‌نامه برای هر مورد درخواست اقامت از سوی اتباع دولت‌های خارجی در کمیسیون ویژه اقامت وزارت کشور تأیید و توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی صادر می‌شود.
ماده ۲- طول دوره سپرده‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری حداقل معادل طول مدت مجوز اقامت خواهد بود و برابر ضوابط این شیوه‌نامه قابل تمدید می‌باشد.
ب) مراحل رسیدگی به درخواست‌ها و مدارک واصله:
ماده ۳- به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست‌های صدور مجوز اقامت پنج‌ساله، کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات با حضور نمایندگان سازمان و بانک مرکزی مسئولیت رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۴- متقاضی به منظور استفاده از مزایای این شیوه‌نامه ‌باید فرم‌های مربوطه را پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا مستقیماً به سازمان و دبیرخانه ارسال نماید. وزارت امور خارجه پس از دریافت فرم‌ها و مدارک لازم و احراز صحت آنها، مدارک فوق را همراه با اعلام نظر، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به دبیرخانه کمیسیون ارسال و مراتب را جهت پیگیری به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱- فرم‌های مورد نظر از طریق سایت‌های اینترنتی وزارت امور خارجه، سازمان، بانک مرکزی و دبیرخانه قابل دستیابی می‌باشند.
تبصره ۲- کمیسیون حسب مورد در راستای برون‌سپاری خدمات و تسهیل در امور، می‌تواند فرآیندهای اجرایی این شیوه‌نامه و خدمات مورد نیاز اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور را با هماهنگی سازمان و وزارت امور خارجه به شرکت‌ها و مؤسسات صلاحیت‌دار واگذار ‌نماید.
ماده ۵- کمیسیون مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست متقاضی اقدام نموده و نتیجه بررسی اعم از موافقت یا عدم موافقت را به اطلاع متقاضی و سازمان برساند.
تبصره ۱- مهلت لازم برای واریز وجوه سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ موافقت کمیسیون است.
تبصره ۲- در صورتی که متقاضی در طی فرایند رسیدگی به درخواست خود تقاضای تمدید روادید جهت پیگیری امور مربوطه را داشته باشد پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نسبت به تمدید روادید وی اقدام نماید.
ماده ۶- کمیسیون مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع با هدف دریافت، بررسی و اعلام نظر برخط در خصوص درخواست‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیربط (بانک مرکزی، بانک‌های عامل منتخب، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان، مرکز اطلاعات مالی و ...) اقدام نماید. اعتبارات لازم در این خصوص توسط وزارت کشور تأمین می‌گردد.
ج) فرآیند سپرده‌گذاری و مقررات ناظر بر آن:
ماده ۷- حداقل مبلغ مورد نیاز برای اعطای مجوز اقامت برای سرمایه‌گذار و یا سپرده‌گذار به همراه همسر، فرزندان پسر زیر (۱۸) سال و دختر مجرد و پدر و مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، معادل دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی می‌باشد.
تبصره- در صورتی که تعداد افراد فوق بیشتر از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه‌گذاری و یا سپرده‌گذاری نماید.
ماده ۸- متقاضی مکلف است مبلغ موضوع ماده (۷) را با استفاده از ارز با منشأ خارجی و از طریق نظام بانکی یا دیگر راه‌های انتقال وجوه به کشور که مورد تأیید بانک مرکزی می‌باشد، در مهلت مقرر در تبصره ماده (۵) در چارچوب ضوابط این شیوه‌نامه در حساب بانکی سپرده‌گذاری نموده و تأییدیه آن را به سازمان ارایه نماید. ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج‌ساله به شرح پیوست شماره (۱) می‌باشد.
ماده ۹- کمیسیون، پس از دریافت تأییدیه مبلغ سپرده‌گذاری از سوی سازمان، نسبت به صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای متقاضی و خانواده وی مطابق با ماده (۷) اقدام می‌نماید. مجوز یاد شده جهت صدور مدرک اقامت ۵ ساله به پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی منعکس و آن نیرو حداکثر ظرف مدت یک ماه مدرک اقامتی مذکور را صادر می‌نماید.
تبصره ۱– صدور تأییدیه سپرده‌گذاری از سوی بانک عامل به منزله تضمین اصل و سود حاصل از آن و انتقال آن به خارج از کشور طبق ضوابط شیوه‌نامه (پیوست شماره ۱) می‌باشد.
تبصره ۲- اتباع موضوع این شیوه‌نامه که متقاضی اشتغال در کشور می‌باشند، لازم است پس از اخذ نظر کمیسیون، جهت اخذ مجوز کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند.
تبصره ۳- اتباع موضوع این شیوه‌نامه پس از اخذ مجوز اقامت پنج ساله، محدودیت خروج و مراجعت به کشور نخواهند داشت.
د) سایر مقررات:
ماده۱۰- پس از اتمام دوره پنج‌ساله حسب مورد اقدامات ذیل اجرایی می‌باشد:
الف) در صورتی که متقاضی تمایل به تمدید دوره مجوز اقامت داشته باشد، باید سه ماه قبل از پایان دوره، درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید.
ب) مقررات و مهلت‌های زمانی ناظر بر صدور مجوز اقامت برای تمدید دوره مجوز نیز برقرار خواهد بود.
ج) متقاضی در صورت تمدید مجوز اقامت، می‌تواند سود حاصل از سپرده‌گذاری خود را نسبت به مبلغ موضوع ماده (۷) برداشت نماید.
ماده ۱۱- سپرده‌گذار می‌تواند اصل مبلغ سپرده‌گذاری به همراه تقاضای لغو مجوز اقامت را با دادن درخواستی ۶ ماه قبل از پایان دوره به دبیرخانه، با تأیید کمیسیون برداشت و یا به خارج از کشور انتقال نماید.
تبصره- به سپرده‌گذاری‌ها تا مدت دو سال سودی تعلق نخواهد گرفت و برای مقاطع تا پنج سال، میزان سود متعلقه مطابق ضوابط اجرایی بانک مرکزی (پیوست شماره ۱) خواهد بود.
ماده ۱۲- دستگاه‌ها و نهادهای بخش دولتی و عمومی مکلف‌اند به منظور بهره‌مندی دارندگان مجوز اقامت پنج‌ساله، از خدمات عمومی از قبیل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحصیلی، اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات سفرهای داخلی که مدت زمان آن برابر با مدت زمان اقامت قانونی متقاضی به موجب این شیوه‌نامه می‌باشد، نسبت به هماهنگی و ارایه تسهیلات اقدام نمایند.
ماده ۱۳- وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های عضو کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذیربط در مواردی که اجرای این شیوه‌نامه مستلزم اصلاح قوانین و مقررات باشد، با هماهنگی دبیرخانه نسبت به تهیه و ارایه لایحه، آیین‌نامه، دستورالعمل و... اقدام می‌نمایند.
ماده ۱۴- چنانچه متقاضی قصد به کارگیری وجوه موضوع ماده (۷) این شیوه‌نامه را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن داشته باشد، می‌تواند با طی تشریفات مربوطه اقدام و از مزایای قانون یادشده و این شیوه‌نامه بهره‌مند گردد. (متن قانون و آیین‌نامه در سایت سازمان سرمایه‌گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی ایران به آدرس www.investiniran.ir قابل دریافت می‌باشد).
تبصره ۱: کمیسیون برابر اختیارات قانونی خود می‌تواند در خصوص انطباق سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قبلی اتباع خارجی در کشور بررسی و نسبت به اقامت متقاضیان اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ۲: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از وجوه سپرده گذاری به منظور سرمایه‌گذاری، دبیرخانه پس از اخذ تأییدیه از سازمان، مراتب را به بانک مرکزی اعلام تا نسبت به آزادسازی تمام یا بخشی از سپرده متقاضی که در بانک‌های عامل سپرده گذاری گردیده اقدام نماید.
تبصره ۳: چنانچه متقاضی، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح مصوب ننماید، اقامت اعطاء شده به موجب این شیوه‌نامه از طریق اعلام سازمان به کمیسیون ملغی می‌گردد.
ماده ۱۵- این شیوه‌نامه در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۹۸ کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات در ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاجرا می‌باشد.

ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله
(پیوست شماره ۱)
۱‌- بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۲۵۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به ارزهای یورو و درهم امارات به صورت حواله و اسکناس با اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل بانک مرکزی، حواله وارده را در حساب‌های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و یا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل نماید.
تبصره- بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های با منشأ اسکناس لازم است ضمن اطمینان از اصالت اظهارنامه گمرکی ارایه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور به صورت اسکناس با ارایه اظهارنامه یادشده را به سپرده‌گذار اعلام نماید. ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۲‌- نرخ سود سپرده‌گذاری اسکناس/حواله سالانه برای اسعار فوق، نیم درصد می‌باشد.
۳‌- دوره سپرده‌گذاری ارزی پنج ساله بوده و امکان فسخ قرارداد و برداشت اصل سپرده‌های مزبور کمتر از دو سال
(از تاریخ انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری)، صرفاً با تأیید کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- درصورت موافقت کمیسیون با درخواست فسخ قرارداد سپرده‌گذاری ویژه تا کمتر از دو سال، سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت. لیکن پس از گذشت دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد، سود سپرده به طور کامل (از ابتدای انعقاد قرارداد تا زمان فسخ) محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۴- پرداخت اصل و سود سپرده به صورت یکجا و در پایان دوره پنج ساله یا در زمان فسخ قرارداد امکان‌پذیر بوده که بر این اساس اصل و سود متعقله به سپرده‌های با منشاء حواله به صورت حواله ارزی و سپرده‌های با آورده اسکناس (حسب درخواست متقاضی) به صورت اسکناس و یا حواله قابل پرداخت خواهد بود.
۵‌- در صورت درخواست متقاضی جهت تمدید دوره سپرده‌گذاری (سه ماه قبل از سررسید)، دوره مذکور با موافقت کمیسیون برای پنج سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۶‌- کارمزد عاملیت بانک ملی ایران دو در هزار نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان هر سال توسط بانک مرکزی پرداخت می‌گردد.
۷‌- بانک ملی ایران می‌تواند به منظور جذب سپرده‌های ارزی با منشأ حواله در خارج از کشور از طریق سایر بانک‌های عامل اقدام لازم را به عمل آورد.
۸- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد.
۹- ارایه خدمات منوط به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک‌های عامل و همچنین سپرده‌گذاران می‌باشد

ارسال به دوستان
بنیانگذار ساندویچی هایدا درگذشت بازیگر معروف فیلم‌های هری پاتر درگذشت فریدون جیرانی: سال 78 مرحوم فردین را به اشتباه از حضور در یک سریال تلویزیونی منع کردم (فیلم) بارش شدید باران استانبول ترکیه را زیر آب برد (فیلم) کمیته انضباطی: داماشیان مقابل خیبر ۳ بر صفر بازنده شد دختر امام موسی صدر همچنان چشم به راه پدر مرکزی/ 5 کشته در تصادف سمند و پژو زلنسکی : شواهدی درباره فروش موشک از ایران به روسیه موجود نیست آخرین ابرماه سال ۲۰۲۳ را از دست ندهید وزیر اطلاعات : تلاش برای ترور زنجیره‌ای چند مولوی، قاضی و پاسدار در کشور خنثی‌ شد بانک مرکزی : ارزهای منتقل‌ شده به ۶ بانک ایرانی در قطر وارد مرحله عملیاتی شد تعریف و تمجید عجیب کیهان از قذافی؛ مردم لیبی در حسرت دوره سرهنگ قذافی هستند ادعای اسرائیل: اگر تحریم های موشکی ایران برداشته شود، ایران تلاش می‌کند سلاح اتمی بسازد ادعای آمریکا: شناور های ایرانی به بالگرد های آمریکایی در خلیج فارس لیزر شلیک کردند یادها و خاطره‌ها ؛ رضا رویگری و خواندن «سرود ایران، ایران» در جشن تالار وحدت 1366 (فیلم)
وبگردی